• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

konyhMinden feltétel adott, az összes, működéshez szükséges hatósági engedélyt megkapta Dunakeszi Város Önkormányzata: július 4-én lesz az első tervezett ételosztás a népkonyhán.

Dunakeszi Város Képviselő-testülete korábban döntött a népkonyha nyitásáról a városban. A szolgáltatás a szociális feladatok átadásáig Humán Szolgáltató Központ felügyelete alatt fog működni, s telephelyéül a 2120 Dunakeszi, Iskola utca 8. szám alatt található épületet jelölték ki. Az elmúlt hónapokban megtörtént a helyszínen az akadálymentesítés, a szociális helyiségek kialakítása, elkészült a melegvíz-ellátás, valamint PVC burkolatot kapott az ebédlő is, és beszerezték a szükséges berendezési tárgyakat.

A Humán Szolgáltató Központ munkatársai a Polgármesteri Hivatal szociális és egészségügyi csoportjával közösen elkészítették a népkonyha szakmai programját és házirendjét, melyet a képviselők egyhangúan támogattak, így jóváhagyva a szolgáltatás indítását.

A képviselői jóváhagyás után a népkonyha megkapta mind az ÁNTSZ és más szakhatóságok, mind a szociális hatóságok engedélyét – az ellenőrzések és a helyszíni bejárás során is mindent rendben találtak, a helyszín és a szolgáltatás is megfelel az előírásoknak.

A népkonyha azoknak az embereknek fog napi egy tál meleg étel formájában segítséget nyújtani, akiknek alacsony jövedelmük, nehéz élethelyeztük miatt szükségük van egy ilyen jellegű támogatásra.

A népkonyhán tilos a rendezetlen, hiányos, piszkos ruházatban való megjelenés, amely zavarja az ellátottakat az étkezés igénybevételében, valamint munkatársunkat feladatának ellátásában. A fent említettek sora a házirend megsértésének minősül és súlyos következményekkel jár.

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló