• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

városházaTisztelt Lakosság! „Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a 140/2013. (V.30.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott „Dunakeszi Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló határozata értelmében, a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatás adja Dunakeszi Város Főépítésze.

Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének hatálybalépése óta számos fejlesztési elképzelés merült fel és került kivitelezés közeli állapotba. A város lakosságának jelentős növekedése következtében a nevelési/oktatási intézményeinkben előállt túlterheltség közismert. A helyzet kezelése érdekében az Önkormányzat egy óvoda és egy bölcsőde felépítésére alkalmas helyet jelölt ki, amely hosszú távon további intézményi fejlesztéseknek is helyet adhat. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/2016. (IV.28.) sz. határozatában a Dunakeszi 056/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban a 280/2012. (XII.13.) sz. határozattal elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és a 64/2012. (XII. 19.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv soron kívüli módosításáról döntött.

Tekintve, hogy az intézményi fejlesztésekre a legnagyobb igény a város keleti területén van, továbbá fiyelembe véve az Önkormányzat területeink szűkösségét és a belterület beépítettségét, az Alag-liget által részben körülölelt külterületi ingatlan kínálkozik alkalmas helynek. Ez ugyan a temető tartalék területe, de tekintve a temetési szokások változását, a tartalék terület méretét és az ingatlan háborítatlanságát, kegyeleti érzékenységet nem sértve lehet a területfelhasználást megváltoztatni.

A 100 m mély és 380 m széles ingatlan több intézmény befogadására alkalmassá tehető. A környező lakóterületek munkaidő után minimális terhelést kapnak, egy része erdősávval van elhatárolva a területtől, javasolt az Észak-nyugati telekhatár mentén is erdősített sáv kialakítása. Hétvégén a kegyeleti tevékenységek sem kerülnek konfliktusba a megváltozó területfelhasználással, a zöldsáv kialakítását itt is szükségesnek tartom.

A területet feltáró út első sorban az Alag-liget lakóterület keleti határa mentén, a meglévő mezőgazdasági területből lenne kiszabályozva, az út mellett parkolók kialakításával, ami a lakóterület parkoló gondjait is hivatott enyhíteni. Hosszú távon egyéb feltáró út kialakítása is javasolt.

Mivel a terület jelenleg nem ad módot a tervezett fejlesztésre, szükség van a 280/2012. (XII.13.) sz. határozattal elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és a 64/2012. (XII. 19.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv soron kívüli módosítására.

A településrendezési eszközök módosítása során a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Trj.) 32. § (4) bekezdése alapján egyszerűsített eljárási rend szerint folytatható le az államigazgatási eljárás.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzat módosításának terve megtekinthető Dunakeszi Város Főépítészénél, a városháza 108-as irodájában, illetve a város hivatalos honlapján az ügyinzézés/területfejelsztés/hirdetmények pontban és a város főépítésznek küldött írásos, vagy elektronikus levélben véleményezhető. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

Dunakeszi, 2016. július 25.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

Melléklet, Melléklet II, Melléklet III

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló