• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

orvosDr. Babcsányi Judit körzetének folyamatosan növekvő lakosságszámára való tekintettel 2017. január 1-jétől módosulnak a körzethatárok Dunakeszin.

Dunakeszi Városának lakosságszáma folyamatosan növekszik, mellyel párhuzamosan az Önkormányzat arra törekszik, hogy a lehető legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatásokat biztosítsa. Egyik legfőbb cél, hogy minél közelebb, elérhető távolságba kerüljenek a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogászok, valamint, hogy ők korszerű, jól felszerelt rendelőkben, kellemes környezetben dolgozhassanak.

A rendelések gördülékeny haladása, és a minimális várakozási idők érdekében, a Képviselő-testület felülbírálta Dr. Babcsányi Judit orvosi körzetének határait.

Tekintettel arra, hogy Dr. Babcsányi Judit körzete területileg nagy, lakosságszáma pedig magas, Dr. Kohári György körzetének lakosságszáma viszont kisebb, 2017-től az alábbi utcák kerülnek XII. számú felnőtt háziorvosi körzetből a XV. számú felnőtt háziorvosi körzetbe: IV. Béla utca, Ábrahám P. utca, Ábrahám P. köz, Bárdos L. u., Eisemann M. u., Eszterházy P. u., Farkas F. u., Huszka J. u., Kacsóh P. u., Kacsóh P. köz, Kadosa P. u., Lehár F. u., Szt. Erzsébet u., Szt. Kinga u., Szt. László u., Szt. Margit u., Zerkovitz B. u..

A ma jóváhagyott rendelet már a nemrég keletkezett Kolonics György utcát is tartalmazza, melyet a Képviselő-testület döntése alapján a Barátság útja 29. szám alatt található rendelőhöz csatoltak mind felnőtt háziorvosi, mind házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzet tekintetében.

Döntés született továbbá a Széchenyi István Általános Iskola és a Fazekas Mihály Általános Iskola iskolavédőnői körzetéről is. November elsejétől a Széchenyi István Általános Iskolában a 4 órás iskolavédőnői státusz helyett főállású, 8 órás státusz lép érvénybe, így a 2. sz. védőnői körzet ezután csak a Fazekas Mihály Általános Iskola tanulóit látja el.

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló