• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

ffamiA Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény hangszerállománya jelentősen lecsökkent, ezért az Önkormányzat rendkívüli anyagi támogatásban részesíti a meglévő hangszerek karbantartására, illetve az állomány bővítésére.

A Farkas Ferenc AMI támogatására létrehozott alapítvány, a Szuppán Irén Alapítvány elvitte a művészeti iskolából a korábban önkormányzati támogatásból vásárolt hangszereit. Emiatt az iskola hangszerállománya jelentősen csökkent, melyről Farkas Pál, az intézmény vezetője értesítette a tankerületet. Eich László, a Dunakeszi tankerület vezetője arra kérte az Önkormányzatot, hogy a hangszerek részleges pótlásának, illetve a meglévő hangszerek megóvásának érdekében részesítse rendkívüli anyagi támogatásban az oktatási intézményt.

A Képviselő-testület egyhangúan megszavazta, hogy a Város egy millió forinttal segítse az intézmény munkáját.

 

 (Cikkünk megjelenését követően a Szuppán Irén Művészeti Alapítvány jelezte, hogy álláspontja szerint az Alapítvány saját bevételeiből, pályázati forrásokból került sor a Zeneiskolából általuk elvitt hangszerek megvásárlására, ahhoz az Önkormányzat semmilyen támogatást nem nyújtott.

Tekintettel arra, hogy a Szuppán Irén Művészeti Alapítvány tevékenységének fő célkitűzése, (valamint beszámolói alapján is kiemelt elhatározása) a „Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hangszereinek, eszközeinek folyamatos fejlesztése”, ezért jogosnak ítéljük azon vélelmezésünket, miszerint az Alapítványnak nyújtott pénzbeni önkormányzati támogatás révén az alapítványnál felszabaduló egyéb források ezen célkitűzésnek megfelelően kerültek felhasználására. Úgy véljük, az Önkormányzat ilyen módon közvetetten hozzájárult a hangszerek megvásárlásához, amelyet abból a célból tett, hogy az intézményben folyó magas szakmai munkát támogassa.)

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló