• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

varoshTisztelt Lakosság! Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 331/2016.(XII.15.) sz. határozatával a város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve soron kívüli módosításáról döntött. A módosítás Dunakeszi 3915 hrsz-ú, természetben a nagyállomás ingatlanán megvalósulandó kormányhivatal és kormányablak érdekében készül.

Az Önkormányzat kiválasztotta a rendezési eszközöket elkészítő tervezőirodát. A megbízás alapján elkészült a Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosítása, amit a partnerségi egyeztetési eljárás alatt a jogszabályokban meghatározott módon Önkormányzatunk véleményeztetett.

A rendezési tervek bemutatása végett, elfogadásuk előtt „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet 79.§ (2) bekezdése értelmében lakossági fórumot kell tartani.

Fentiek alapján a fent megnevezett Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása ügyében Dunakeszi Város Főépítésze lakossági fórumot tart.

Időpontja:2017. január 9. 16:30 óra

Helye: Dunakeszi Város Házasságkötő terme

 

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló