• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

2012 06 173 aranymise DunakesziSzomorú alkalomból gyűlt össze a Dunakeszi Szent Mihály egyházközség közössége 2017. január 7-én, a nagytemplom oltára előtt. 10.00 órakor végső búcsút vettünk Kurdics József címzetes esperestől, a Szent Mihály templom egykori plébánosától, aki 2016. december 20-án, életének 78. évében, méltósággal viselt súlyos betegségét követően tért meg égi atyjához.

A gyászszertartást Dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye megyés püspöke tartotta.

A szertartáson számos plébános atya mellett jelen voltak Dunakeszi Város Önkormányzatának vezetői, valamint Kurdics József atya korábbi állomáshelyének, a Farmosi egyházközségnek hívei is.

A gyászszertartáson Barotai Péter Endre püspöki tanácsos gondolatait hallhattuk Kurdics atya életéről, melyet az alábbiakban idézek:

„Bárdos Lajos magnificatja jut eszembe: Tudom, hogy mit adtál, töviskoronát. Áldott légy érte mindenkoron át.

Egy triumvirátus utolsó tagjának temetésére jöttünk ma össze. Zsótér, Zavecz és Kurdics atya. Három jó barát. Akik sokszor szabadságukat is együtt töltötték. S most már odaát is örökre együtt lehetnek.

Egyik volt tanítvány így jellemezte: Szürke eminenciás, aki pontosan és lelkiismeretesen teljesítette kötelességét ott, ahová a Gondviselés vezényelte.

Első helye Szabadszállás. Egyik legszegényebb plébánia, tanyasi iskolákkal. 30 km átmérőjű terület, s mindezt motoron ősztől tavaszig. Nekünk a motor munkaeszköz volt, nem szórakozás.

Utána Lajosmizse, Vác-alsóváros és Kispest következett. Ezt követően hosszú ideig Farmos plébánosa. Az utolsó plébánosi hely Dunakeszi. A rábízottak mindig számíthattak mosolyára, szolgálatkészségére, megértő szívére. Követelt, de azt mindig önmagán kezdte először. Az oltárszolgálatba nem fáradt bele. Nyugdíjas korában sokszor emlegette: „Többet misézek, mint aktív koromban.” Hisz a pap számára a nap fénypontja és csúcsa, amikor a szentmiseáldozatot bemutatja. Ennél nagyobb dolog nem történhetik a pap életében. S Ő ezt mindig komolyan vette. Jellemző paptestvéri magatartására, hogy Brusznyai Atya, akitől a plébániai szolgálatot átvette, betegségében is meglátogatta, pedig ez nem kis fáradságába került.

De ami földi életének koronája – igaz töviskoronája – a szenvedés volt. A szenvedés mélyére csak Krisztus tud elkísérni.

Többször meglátogattam, nem panaszkodott. Mondtam neki: életednek ezek a legértékesebb napjai. Megadóan bólogatott, s hozzá tette: Keresztelő Szent János fejvételének napján közölték vele a végleges diagnózist. Sokat emlegette a Szegedi szeminárium volt szent életű spirituálisát, aki sokat szenvedett.

Karácsony utáni kis pihenőre Ő is feljött a Mátrába. A reggeli szentmisék előtt már egy órával a kápolnában imádkozott. Előkészítette az oltárt. Elkötelezett ember volt. Ahogy Krisztus megfogalmazta: aki az eke szarvára tette kezét, ne forgolódjon össze vissza. Ne tekintsen hátra…

Jel volt a mai világban…

József Atya munkálkodása csendes, mindennap felvett kötelesség teljesítésének a keresztje volt. Tanítványai ezt ismerték fel benne, ezért látogatták szívesen.

Gondoljunk arra a jelenetre, amikor a tanítványok nagy lelkesedéssel térnek vissza a térítő útjukról. Krisztus lehűti őket: Ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy nevetek fel van jegyezve az Isten Országában. A Tied biztosan feljegyeztetett. Üres, semmitmondó emberi dicsőítések helyett a mennyei Atya dicsőségében részesedtél. Hisz barátai révén, akik közel voltak a tűzhöz, könnyen juthatott volna kinevezésekhez. Nem vágyott rá.

Egyszerű kovász voltál. Emberek dicsőítése helyett Krisztus dicsőségét hirdeted.

Életedben hatékony volt Krisztus főpapi imája: A Sátán kikért, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted.

Befejezésként had olvassam el P. Hunya Dániel SJ szent életű spirituális imáját, amit Ő mindennap elmondott:

Uram, én mindenre kész vagyok érted.

Megbízom végtelen jóságodban.

Elfogadok mindent a kezedből, akármit küldesz,

sőt megfogom kezedet, mint a gyermek Atyjáét.

Utánad megyek, ahová vezetsz.

Kell nekem, akármilyen életet szövögetsz számomra.

És csak az kell, amit Te akarsz,

akármilyen erőket adsz, vagy veszel el tőlem.

Uram, én szeretnék igazán naggyá lenni Érted.

Hozzád egészen méltó lélekben és testben.

Szeretnék küzdeni Érted, a szentek hősiességével.

Ellenfeleidet legyőzni és nevedet új fényben felragyogtatni.

Uram, szívesen felszállok érted a kereszt oltárára is.

Szívesen leszek villámhárító, mely Isten haragjának villámait levezeti.

Szívesen veszem életem fohászául:

Ne kímélj engem, Uram, hanem kíméld népedet, főleg azokat, akiket reám bízol.

Uram, köszönöm minden megnyilatkozásodat velem szemben,

akár vigaszt, akár száraz kenyeret, akár ostort adsz.

Mindig köszönöm.

Megragadom ostorozó kezedet is, és megcsókolom azt.

Uram! Mindezért cserébe nem kérek jutalmat, legföljebb azt, hogy maradéktalanul nagylelkű lehessek Veled szemben.”

Szabó József

A Szent Mihály egyházközség tagja

Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselője

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló