• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

Dunakeszi Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a pozitív városkép alkotására és védelmére.ház

A tavalyi évben egy országos jogszabályváltozás miatt az építési engedélyhez nem kötött beruházások (lakóházak és 300 m² alatti bővítés) esetén településképi engedély sem szükséges. A településképet meghatározó szabályozásokat egységesen egy településképi rendeletbe kell foglalni, nem egyénileg kerülnek elbírálásra.

Ezért, a település arculatának és a vonzó utcaképének megőrzése érdekében Dunakeszi Város Önkormányzata településképi arculati kézikönyvet készít.

A kézikönyv nem csupán a szakembereknek szól, inkább a lakosság tájékoztatására szolgál. Bemutatja azokat az arculati elemeket, ajánlásokat, alapanyagokat, melyek alkalmazandóak egy-egy városrész arculatának fenntartásához.

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló