• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

városházaA március 30-i testületi ülésen Dr. Molnár György, Dunakeszi Város Jegyzője adott választ arra a felmerült kérdésre, mely a régi strand jelenlegi helyzetére irányul.

Dr. Molnár György elmondta, hogy a Kegyeleti parktól északra (Dunakeszi vízbázis) és attól délre (Balpart I-II. vízbázis) eső dunai partszakasz a 123/1997.(VII.18.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján belső vízbázisvédelmi védőövezetnek minősül. Ezekre a területekre csak szigorú szabályok szerint, előzetes engedélyek birtokában lehet belépni és tartózkodni, tekintettel arra, hogy az ott található csápos kutak biztosítják Dunakeszi, illetve a Főváros ivóvízellátását, így azok szigorú védelme indokolt. E védőterületen belül helyezkedik el a régi strand területe is.

Dunakeszi Város Önkormányzatának érdekeivel ellentétesen határolta le vízbázisvédelmi védőövezetként (2011-ben a Dunakeszi Vízbázis, 2012-ben a Balpart I-II. vonatkozásában) a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a régi strand területét, ezért az Önkormányzat fellebbezett a határozatokkal szemben. Miután a fellebbezés elutasította és az eredeti határozatokat helybenhagyta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ezért az Önkormányzat bírósághoz fordult az ügyben. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. július 9-i ítéletében Dunakeszi Város Önkormányzat keresetét elutasította, amely ellen további fellebbezésnek nem volt helye. Így az eredetileg megtörtént lehatárolás maradt hatályban, amely viszont a régi strand strandként történő további működtetését nem teszi lehetővé.

Tekintettel arra, hogy egy olyan önkormányzati tulajdonban álló ingatlanról van szó, melyhez a város lakossága nem férhet hozzá, Erdész Zoltán, alpolgármester elmondása szerint az Önkormányzat kártalanítási igényt tervez benyújtani.

Az Önkormányzat a védőövezet határain kívül, a Katonadomb melletti területen vásárolt területen létesít a lakosság igényeit színvonalasan kiszolgáló strandot.

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló