• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

varoshA Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mint építtető közreműködésével valósul meg az M2 gyorsforgalmi út fejlesztése tárgyú beruházás, amely érinti Önkormányzatunk közigazgatási területét. A beruházás tervszerű és határidőben történő megvalósítása érdekében szükséges volt a tárgyi településrendezési eljárás lefolytatása. Városunk településszerkezeti tervének átfogó módosítása is folyamatban van, azonban annak időbeli elhúzódása hátráltatta volna a beruházást.

A településrendezési eszközök módosításának államigazgatási eljárását „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Trj.) 32. §-a alapján tárgyalásos eljárási rend szerint folytatta le Önkormányzatunk, tekintve hogy a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá lett minősítve.

A Trj. 43.§ (2) a) alapján a következő tájékoztatás adom:

Az M2 gyorsforgalmi út szélesítése, illetve az M2 2-es főút összekötése miatt szükségessé vált Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosítása.

A tervek kifejezetten a közlekedési területek szabályozása érdekében készültek, egyéb terület-felhasználási, vagy szabályozási változást nem okoznak.

Az államigazgatási eljárás lefolytatását követően Dunakeszi Város Képviselő-testülete
2017. május 25-i ülésén 121/2017 (V.25.) számú határozatával Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének, 10/2017. (VI.02.) sz. önkormányzati rendeletével Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 64/2012. (XII.19.) sz. rendelet módosítását elfogadta

Az elfogadott határozat és rendelet teljes terjedelmében megtekinthető Dunakeszi Város főépítészénél. Cím: Dunakeszi Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló