• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

ügyintéző képA pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek (települési támogatás).

2015. március 1-jétől az alábbi települési támogatásokat vehetik igénybe a Dunakeszin élő arra rászoruló személyek, családok:

· lakhatási támogatás,

· gyógyszertámogatás,

· étkezési támogatás (a gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás),

· térítési díjtámogatás (a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás),

· tűzifa támogatás,

· temetési támogatás,

· rendkívüli települési támogatás,

· születési támogatás,

· karácsonyi támogatás.

A korábbi szabályozáshoz képest a rendszeres jelleggel nyújtandó települési támogatások jogosultsági feltételei jelentősen nem változnak, azonban igazodnak az elmúlt években tapasztalt ellátotti igényekhez. A rendszeres támogatás esetében alkalmazásra kerül, hogy nem csak a családtagok, hanem a lakásban, háztartásban élő összes személy jövedelmét (a háztartás) vesszük figyelembe a támogatás elbírálásakor. A rendszeres jellegű települési támogatás mellett az eddigi önkormányzati segély helyett megjelenik az ún. rendkívüli települési támogatás. E támogatást kifejezetten megélhetési nehézségekkel küzdő, rendkívüli vagy krízishelyzetbe került személyeknek lehet megállapítani.

A 2014-ben az egy évre megállapított lakásfenntartási támogatások és a 2015. február 28-ig megállapított adósságkezelési szolgáltatások még kifizetésre kerülnek, ezek kifutása után viszont már csak a helyi szabályok szerinti támogatási formák állapíthatók meg.

A települési támogatás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál az arra rendszeresített kérelem nyomtatványon lehet benyújtani a Dunakeszi, Fő út 25. szám alatt, az 5. és 6–os irodában személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő 13:00-17:30, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00, péntek 8:00-12:00). A kérelmeket postai úton is meg lehet küldeni. Telefonon információ kérhető a 06/27-542-800/133, 135, 140-es mellékeken. A kérelmek benyújtásához szükséges kérelem nyomtatványok rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatalban illetve a www.dunakeszi. hu honlapról letölthetők.

2015. március 1-jétől a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatalnál igényelhető ellátások:

· időskorúak járadéka,

· aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás),

· ápolási díj,

· alanyi és normatív közgyógyellátás,

· egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A járási hivatal jogosult március 1-jétől kezdődően az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézésére – hívta fel a figyelmet a változásra Pest megye kormánymegbízottja.

A kérelmeket be lehet nyújtani:

- járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,

- a kormányablakokban,

- a járási hivatalok kirendeltségein,

- a járási hivatalok települési ügysegédeinél.

- átmenetileg (2015. március végégig) a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére,

A Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal elérhetősége:

2120 Dunakeszi, Fő út 143., telefon: 06/27-540-690, 540-691, 540-693, 540-695.

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló