• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

118244 gMagyarország Köztársasági Elnöke 2015. március 7. és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra kitűzte a bíróságok ülnökeinek megválasztását.

A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) szabályozza.

 

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

 

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Dunakeszi Járásbíróságra lehet.

 

Jelöltet állíthatnak:

 

• a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,

• a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek, a pártok kivételével,

• a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei.

 

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

 

A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

 

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalában (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.dunakeszi.hu honlapról.

 

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2015. április 17. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Iktatójában Hoffer Ottónénál személyesen leadni, vagy postai úton megküldeni.

 

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben további információk kérhetők a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán személyesen vagy telefonon dr. Dávid Csilla jogi ügyintézőtől (27/542-800/105-ös mellék).

 

Letölthető dokumentumok:

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei - tájékoztató

Bírósági ülnökké jelölés - nyomtatvány

Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról - nyomtatvány

Hozzájáruló nyilatkozat

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló