• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

óvodai beiratkozásDunakeszi Város Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményekben a 2015/2016-os nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja 2015. április 20-21-én (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óráig lesz.

 

A beíratás helye: A gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda, ill. az Eszterlánc Óvoda tagóvodáihoz (Eszterlánc, János u., Alagi, Gyöngyharmat, Posta u.) tartozó gyermekek részére Budai Nagy A. u. 4-8., Piros Óvoda tagóvodáihoz (Piros Óvoda, Meseház Tagóvoda) tartozó gyermekek részére Hunyadi út 70.

 

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható Dunakeszi Város honlapján, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

- mindkét szülő részére a munkavégzésről kiállított munkáltatói igazolás

 

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2015. augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti.

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.)napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

Az óvodavezető 2015. május 21-éig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

 

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati ( felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz Dunakeszi Város Önkormányzata felé.

 

Dunakeszi Város Önkormányzata

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló