• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

óvodai beiratkozásA nemzeti köznevelésről szóló törvény idén hatályba lépő egyes rendelkezéseinek értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az Önkormányzat többször is jelezte Balogh Zoltán, Emberi Erőforrások Miniszternek, hogy bár az előzős ciklusban két új óvoda épült városunkban, egy pedig új csoportszobával bővült, látható, hogy a köznevelési törvény az eddigi jelentős fejlesztések ellenére is valószínűleg teljesíthetetlen előírásokat fogalmaz meg az önkormányzattal szemben.

A 2014. áprilisban jelentkezettek számára tavaly tudtuk helyet biztosítani, ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy tavaly még lehetősége volt az édesanyáknak otthon tartani gyermeküket 4. életévükig.

A köznevelési törvény fent hivatkozott részének életbe lépésével minden igyekezetünk ellenére elképzelhető, hogy nem tudunk valamennyi jelentkezőnek helyet biztosítani. A jelenlegi felvétel során azoknak a jelentkezését tudjuk elfogadni, akiknek elhelyezése jogszabályi kötelezettségünk (tehát 2015. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.)

A beiratkozást, valamint a korábban tapasztalt nyári költözéseket követően láthatjuk, milyen az egyes óvodák telítettsége.

Azokat a szülőket, akiknek gyermeke szeptember 1 - október 15. között tölti be a 3. életévét, arra kérjük, hogy augusztus 17-től kezdődően adják be jelentkezésüket.

Akiknek gyermeke október 15-e után tölti be 3. életévét, a gyermek születésnapja előtt 30 nappal jelentkezzenek.

Amennyiben lehetőségünk van rá, a nyár végéig üresen maradó helyeken túl a felszabaduló férőhelyeket – például elköltözés esetén – folyamatosan betöltjük.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Azoknak a szülőknek, akiknek bár gyermeke jogszabály által kötelezett az óvodai nevelésre, és mégsem tudunk helyet biztosítani számára, biztosítjuk az igazolást, amely kimondja, hogy önhibáján kívül nem jár gyermeke óvodába. Ez biztosítja, hogy nem esik el a családi támogatásoktól.

Továbbá tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvodai nevelésben történő kötelező részvétel a gyermek 5 éves koráig családi napköziben is teljesíthető.

Az óvodavezető 2015. május 21-éig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz Dunakeszi Város Önkormányzata felé.

Dunakeszi Város Önkormányzata

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló