• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

TanuszodaDunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának hatálybalépése óta számos fejlesztési elképzelés körvonalazódott. Ezek közül jelenleg az uszodaépítés jár legközelebb a megvalósításhoz, ami Városunk több mint évtizedes álma.

 A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda beruházások között Városunk is szerepel. A Kormány 57/2015. (III.17.) rendeletével nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá a szóban forgó fejlesztést.

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásban kiválasztotta a rendezési eszközöket elkészítő tervezőirodát. A megbízás alapján elkészült a Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosítása, amit a partnerségi egyeztetési eljárás alatt a jogszabályokban meghatározott módon Önkormányzatunk véleményeztetett. Kiemelt beruházás révén „az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 42. §-ában meghatározott „tárgyalásos eljárás” keretében zajlik a tervezet államigazgatási eljárása.

A rendezési tervek bemutatása végett, elfogadásuk előtt „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet 79.§ (2) bekezdése értelmében lakossági fórumot kell tartani.

Fentiek alapján a fent megnevezett Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja:2015. június 22. 16:30 óra

Helye: Dunakeszi Város Házasságkötő terme

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Dunakeszi 2015. június 15.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló