• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

iskola4Tisztelt Lakosság!

Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának hatálybalépése óta számos fejlesztési elképzelés körvonalazódott. Ezek közül az egyik meghatározó jelentőségű a Város alagi részére tervezett 24 tantermes új általános iskola.

Ez a beruházás nagyban segítené az általános iskolai oktatás feltételeinek javítását Városunkban, továbbá elhelyezkedéséből adódóan az iskolába való eljutást a keleti városrészben kialakult új lakótelepek tekintetében.

A Kormány 47/2015. (III.12.) rendeletével nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a szóban forgó fejlesztést.

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárásban kiválasztotta a rendezési eszközöket elkészítő tervezőirodát. A megbízás alapján elkészült a Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosítása, amit a partnerségi egyeztetési eljárás alatt a jogszabályokban meghatározott módon Önkormányzatunk véleményeztetett. Kiemelt beruházás révén „az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 42. §-ában meghatározott „tárgyalásos eljárás” keretében zajlik a tervezet államigazgatási eljárása.

A rendezési tervek bemutatása végett, elfogadásuk előtt „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet 79.§ (2) bekezdése értelmében lakossági fórumot kell tartani.

Fentiek alapján a fent megnevezett Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja:2015. július 27. 16:30 óra

 

Helye: Dunakeszi Város Házasságkötő terme

 

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Dunakeszi 2015. július 16.

 

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló