• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

étkeztetés2Szeptember 1-jétől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a három vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát (jelenleg 89 408 forintot). Ennek köszönhetően szeptembertől az óvodások, bölcsődések közel 90 százaléka étkezhet ingyen.

TEENDŐK:

A Humán Szolgáltató Központ vezetőjének tájékoztatása alapján a csatolt nyilatkozatot szükséges az intézmény vezetőjéhez benyújtani.

A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény megállapításához a Nyilatkozat mellé az alábbi igazolások csatolása szükséges:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén:

  • a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata.

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:

  • magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat, ennek hiányában:
  • tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás,
  • fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Három vagy több gyermeket nevelők esetében:

  • magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat

Fontos információ, hogy a kedvezmény az intézményvezető részére történő bejelentést, illetve igazolást követő naptól jár a gyermek számára. Ez alól kivétel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre.

A kedvezmény leghamarabb 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. Ahhoz, hogy a kedvezményeket érvényesíteni lehessen 2015. szeptember 1-jétől, a Nyilatkozatok leadása – kivétel a nyári zárva tartás - folyamatos a gyermek ellátását biztosító intézményben (bölcsőde, óvoda).

A hivatalos tájékoztatót IDE kattintva tekinthetik meg

Kitöltendő NYILATKOZAT

 

Az új étkezési nyilvántartó rendszerről szóló tájékoztatót IDE kattintva találják meg.

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló