• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

szentistvanA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tervei szerint a Dunakeszi Szent István Általános Iskola költözne át az újonnan felépítendő, 24 tantermes iskolaépületbe, amely elképzeléssel a Képviselő-testület a februári testületi ülésen egyet is értett.

Az általános iskola tervezett költözése miatt az önkormányzati tulajdonú, Táncsics u. 4. szám alatti épület ezért a 2017. évben megüresedik.

Az iskola épületével kapcsolatban, Dr. Beer Miklós váci püspök úr azzal a kéréssel fordult a város vezetéséhez, hogy tegyék lehetővé az üresen maradó épületben egy egyházi irányítású általános iskola létrehozását.

Mivel a dunakeszi Szent Erzsébet óvodából évente 56-60 iskolaérett gyermek kerül ki, a szülők részéről, valamint a városban élő hívő lakosok részéről is nagy igény mutatkozik arra, hogy gyermekeik pedagógiai nevelését hasonló környezetben folytathassák tovább városunkban.

A Szent István Általános Iskola, mint a város első – akkor még római katolikus – általános iskolájának múltja az 1700-as évekre vezethető vissza. A nagy hagyományú egyházi üzemeltetésű iskolát a kommunista diktatúra államosította, megszüntetve ezzel az iskola korábbi jellegét.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Önkormányzat a részletekkel kapcsolatban kezdjen tárgyalásokat a püspök úrral. Az elképzelés szerint az iskola épülete továbbra is önkormányzati tulajdonban marad, funkciójában mégis visszatérhetne a hagyományokhoz.

A részleteket illetően hamarosan elindulnak az egyeztetések Eich László tankerületi igazgató úrral, valamint a Váci Egyházmegyével és dr. Beer Miklós püspök úrral. Amennyiben adottak az egyházi általános iskola kialakításának feltételei, a kérdés ismételten Dunakeszi Városának Képviselő-testülete elé kerül.

 

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló