• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ

a Kormány több Dunakeszit érintő oktatási beruházást nyilvánított kiemelt projektté. A beruházások halaszthatatlanná tették a Helyi Építési Szabályzat módosítását.

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosság!

A 64/2013. (XII.19.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat elfogadását követően a Kormány több Dunakeszit érintő oktatási beruházást nyilvánított kiemelt projektté a 141/2014.(IV.30.) Kormányrendelettel. A beruházások halaszthatatlanná tették a Helyi Építési Szabályzat módosítását, amelyről a Képviselő-testület 118/2014.(V.29.) sz. határozatával döntött.

„Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a
140/2013. (V.30.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott „Dunakeszi Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló határozata értelmében, a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatás adom.

A Helyi Építési Szabályzat módosítása a település övezeteiben, területfelhasználásában és szerkezetében változást nem okoz. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a módosítást az Önkormányzat egyszerűsített eljárás keretében kívánja lefolytatni.

A módosítás a Helyi Építési Szabályzat alkalmazása során felmerült nehézségek felülvizsgálatát, a településfejlesztési célból érvényesíthető elővásárlási jogokkal érintett ingatlanok körének változtatását tartalmazza, továbbá a volt „kék iskola” helyén megvalósítandó beruházást segíti elő.

A felülvizsgálatra került a beépítési módokhoz tartozó, az elő-, oldal-, hátsókertek előírásai, a telekalakítás, a kiegészítő rendeltetésű építmények és melléképületek elhelyezésének szabályai. Az Iskola utcában tervezett Művészetek Háza megvalósíthatóságát szolgáló, építészeti, zöldfelületi előírások módosítása kizárólag a fejlesztendő 2 db ingatlant érinti.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat módosításának terve a város főépítésznek küldött írásos, vagy elektronikus levélben véleményezhető. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A teljes dokumentáció megtekinthető a honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Városházán s főépítész, illetve az építéshatóság irodájában.

Dunakeszi 2014. július 16.

                                                         Tisztelettel:

                                                                                                                 

                                                                                                        Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész

A módosított építési szabályzat az alábbi linkekre kattintva elérhető

Dunakeszi_HÉSZ_eseti_módosítás

 

http://uj.dunakeszi.hu/ugyintezes/telepulesfejlesztes/helyi-epitesi-szabalyzatok-es-egyeb-telepulesrendezesi-eszkozok

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló