Hivatali ügyek/Papír alapú ügyintézés

Ügyintézés - Településképi véleményezési eljárás

Településképi véleményezési eljárás

Ügyleírás:

Az Eljárások célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni:

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokat megelőzően,

a1) amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és

a2) amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető,

b) a védett helyi építészeti értékeket érintő építési tevékenységek esetében, illetve

c) az épületek, építmények külső megjelenését is érintő összevont, vagy fennmaradási dokumentációk esetében.

A bejelentési eljárást az építtető, a tervező vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet az ÉTDR rendszeren keresztül kell benyújtani, A bejelentő a döntést, amennyiben azt külön jelzi, postai úton megkapja. Az építési tevékenység megkezdése az építési engedély tartalmától függ.

A 61/2012 (XII.19.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntésben foglaltaknak nem tesznek eleget, vagy attól eltérően végzik az építési tevékenységet. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében 50 ezer forint pénzbírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők. Ha a kötelezésben foglaltak a megadott határidőn belül nem teljesülnek, a bírság ismételten kiróható.

Hatáskör és illetékesség:

Dunakeszi Város Polgármestere.

A településképi véleményezési eljárásban kiállítandó döntést a Polgármester a Főépítész szakmai álláspontja alapján hozza meg.

Szükséges okiratok, mellékletek:

A településképi véleményezéshez építészeti-műszaki dokumentációt kell benyújtani. A dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,

településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),

  • reklámelhelyezés ábrázolása,
  • rendeltetés meghatározása, valamint
  • rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

Amennyiben a véleményezésre benyújtott dokumentáció nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, a kérelem elutasításra kerül.

Benyújtás módja: Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) (www.etdr.gov.hu) tárhelyének igénybevételével elektronikusan.

Ügyintézés díjszabása:

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

61/2012. (XII. 19.) Önk. rendelet a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás szabályairól


Gyakran ismételt kérdések

 

Ha elutasítják a kérelmet, hová lehet fordulni?

 

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

 

Nyomtatványok - Településképi véleményezés

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

E-mai címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitva tartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Új Széchenyi terv