• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
KERESŐ
 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">

Ügymenet leírása:

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésekor kormányrendelet és helyi jogszabály alapján biztosítja az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosságot.

A meghatározott határidőn belül a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az eljárásban érintett résztvevő.

Vonatkozó jogszabályok:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 140/2013.(V.30.) K-t határozat

Aktuális hirdetmények, közzétételek:

 Partnerségi tájékoztató 

DUNAKESZI VÁROS Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének eseti módosítása

Dunakeszi uszoda - TSZT, HÉSZ módosítás

 


                                                                                                                      

 

 

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosság!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Trj.) 29. §-a alapján a 140/2013. (V.30.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Dunakeszi Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata értelmében, a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatás adom.

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Lakosság!

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mint építtető közreműködésével valósul meg az M2 gyorsforgalmi út megépítése tárgyú beruházás, amely érinti Önkormányzatunk közigazgatási területét. A beruházás tervszerű és határidőben történő megvalósítása érdekében szükséges a tárgyi településrendezési eljárás lefolytatása. Városunk településszerkezeti tervének átfogó módosítása is folyamatban van, azonban annak időbeli elhúzódása hátráltatná a beruházást, ezért mindenképpen szükséges a településrendezési eszközök párhuzamos véleményeztetése. Az ebből adódó nehézségek miatt megértésüket kérjük.

A településrendezési eszközök módosításának államigazgatási eljárását „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Trj.) 32. §-a alapján tárgyalásos eljárási rend szerint kívánjuk lefolytatni, tekintve hogy a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá lett minősítve.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a Trj. 29/A. §-a alapján a 140/2013. (V.30.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Dunakeszi Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata értelmében a következő tájékoztatás adom

Az M2 gyorsforgalmi út szélesítése, illetve az M2 2-es főút összekötése miatt szükségessé vált Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának eseti módosítása. A módosítás a 46/2011. (XII.13.) sz önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület elfogadta.

Mivel azóta az M2-nél lévő csomópont nyomvonala módosult, a településrendezési eszközöket összhangba kell hozni az aktuális tervekkel.

A tervek kifejezetten a közlekedési területek szabályozása érdekében készülnek, egyéb terület-felhasználási, vagy szabályozási változást nem okoznak.

A településrendezési eszközök tervezetei ügyfélfogadási időben a főépítész irodájában megtekinthetőek.

A tervezettel kapcsolatban lakossági fórum is megrendezésre kerül:

Időpontja:2017. április 10. 16:30 óra

Helyszín: Dunakeszi házasságkötő terem

 

 

Közérdekű adatok

KÖZÉTKEZTETÉS

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: 06 70 380 6473
Közvilágítás
hibabejelentő
telefon: 06 80 625 726
Mezőőri szolgálat
telefon: 06 70 339 4738
Gazdaság
Heti tablóajánló