Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Adó - Építményadó

Ügyleírás:

Adóköteles Dunakeszi Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén, annak a hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet.

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén (bontás) a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Belterületi lakás céljára szolgáló épület, épületrész és üdülő esetén, az adó évi mértéke, az építmény teljes hasznos alapterülete után 240 Ft/m2.

Belterületi nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén - a (3) bekezdésben felsorolt területeket és az üdülőt kivéve - az építmény teljes hasznos alapterülete után:

  1. kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló építmény esetén: 941 Ft/m2
  2. az a) pontba be nem sorolható építmény esetében: 706 Ft/m2   (például: garázs, műhely, raktár, csarnok, műterem, stúdió, egyéb épület, az ingatlannyilvántartási bejegyzésnek megfelelően)
  3. magánszemély adóalany tekintetében az a) pontba be nem sorolható építmény esetében: 600 Ft/m2
  4. magánszemély adóalany tekintetében a helyi adókról szóló törvény szerinti egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények esetében, amelyeket az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéstől eltérő célra használnak: 941 Ft/m2.

Az adókedvezmény mértéke:

a) 1 eltartott gyermek esetén 20 %,

b) 2 eltartott gyermek esetén 40 %,

c) 3 eltartott gyermek esetén 60 %,

d) 4 vagy ennél több eltartott gyermek esetén 80 %.

Nem lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amelyet nem gazdasági tevékenység folytatására hasznosítanak – kivéve az üdülőket, a műtermeket, a stúdiókat, önálló helyrajzi számon feltüntetett padlásokat, a pihenőházakat, az irodákat, az üzlethelyiségeket - a magánszemély adóalanyt 75 %-os adókedvezmény illeti meg.

A nyugdíjas magánszemély adóalany az életvitelszerűen (ténylegesen) is lakóhelyéül szolgáló, vagy haszonélvezeti jogával terhelt ingatlana után tulajdoni hányadának vagy haszonélvezeti jogának megfelelően további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található bevallást és nyilatkozatokat csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon. Elektornikus ügyintézésnek csak az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen bevallást elfogadni.

Szükséges okiratok, mellékletek:

  • építményadó bevallás nyomtatvány
  • nyilatkozat gyermek és/vagy nyugdíjas kedvezményhez

Alkalmazott jogszabályok:

- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

- 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

- 1990. évi C. törvény a helyi adókról


Gyakran ismételt kérdések

Eladtam az ingatlant miért küldtek ki ingatlan adót?

Abban az esetben, ha nem történik bejelentés az ingatlan tulajdonjogát történő változásról, az adóiroda mindaddig a nyilvántartásban szereplő adózót keresi meg az adó kivetésével. Tárgyévben (az ingatlan eladása évében) a régi tulajdonos (eladó) kötelezettsége az ingatlanadó megfizetése, függetlenül attól melyik hónapban történt a tulajdonjog változás.

Nem tudtam, hogy Dunakeszin van építményadó. Miért nem küldtek papírt erről?

Ingatlan vásárlása esetén az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül önként kell bejelenteni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy az E-önkormányzat Portálon keresztül (ügyfélkapu) oldalon építményadó bevallás nyomtatványon. Mivel nem értesülünk a szerzésről ezért nem tudunk értesítést küldeni. A Földhivatalban megtörténik a bejegyzés de erről nem kapunk értesítést, és az Okmányirodai adatbázishoz sem férünk hozzá, ezek a hivatalok a Polgármesteri Hivatallal nincsenek összekötve.

A vevő már bejelentett a vásárlást akkor nekem miért kell az eladást? Duplán adóztatnak?

Minden félnek be kell jelenteni, legyen az vevő, vagy eladó. Adót csak eredeti aláírással ellátott bevallás nyomtatvány alapján szüntethetünk meg adózó nevén.

Mikor kell bejelentenem a gyermek, vagy a nyugdíjas kedvezményt?  

Ha a gyermek tárgyévben megszületik, következő év január 01-től lép érvénybe a kedvezmény. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra is. Nyugdíjasoknál a tulajdoni hányaduk arányában jár a kedvezmény.

18 év felett nappali tagozatos iskolalátogatási igazolást kell benyújtani, 18 év alatt elegendő anyakönyvi kivonat, vagy lakcímkártya, vagy személyi igazolvány.

25 év felett megszűnik a kedvezmény.


Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre.

 

 

Nyomtatványok - Építményadó

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv