Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Adó - Mezőőri járulék

Ügyleírás

Mezőőri járulék fizetési kötelezettség hatálya kiterjed Dunakeszi város közigazgatási területéhez tartozó termőföldre és egyéb művelési ágú ingatlanra, kivéve az erdőt és a halastavat. Kiterjed továbbá Dunakeszi város közigazgatási területéhez tartozó olyan vegyes művelési ágú ingatlanokra, melyek részben termőföld és egyéb művelési ág, részben erdő vagy halastó művelési ág besorolás alá esnek.

Járulékfizetésre kötelezettek:

A mezőőri járulék megfizetésére kötelezett a földhasználó, ha ez ismeretlen, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos köteles. Több földhasználó vagy tulajdonos esetében a földhasználók, vagy tulajdonosok a használatukban álló, illetve tulajdonukban lévő ingatlanterület alapterülete után kötelezettek járulékfizetésre.

Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – annak tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte – a szerző felet kell a tulajdonosnak tekinteni.

A járulék tárgya:

Járulékköteles valamennyi, 10.000 m2 alapterületet meghaladó termőföld, annak hasznosításától függetlenül.

A járulékfizetési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a 10.000 m2 alapterületet meghaladó ingatlannak több földhasználója vagy tulajdonosa van, és ezen személyek használatában vagy tulajdonában álló ingatlanrész alapterülete nem haladja meg a 10.000 m2-t.

A járulékfizetési kötelezettség fennáll továbbá abban az esetben is, ha egy ingatlantulajdonosnak több olyan ingatlantulajdona van, amelyből egy sem haladja meg a 10.000m2 alapterületet, de a tulajdonában álló ingatlanok összalapterülete a 10000 m2-t meghaladja.

A járulékfizetési kötelezettséget nem érinti azon tény, ha az ingatlan olyan vegyes művelési ágú, mely részben termőföld és egyéb művelési ág, részben erdő vagy halastó művelési ág besorolás alá esik, de ebben az esetben a járulékfizetés alapja a termőföld és egyéb művelési ág besorolás alá eső terület m2-ben számított alapterülete.

A járulékfizetési kötelezettség keletkezése, és megszűnése:

A járulékfizetési kötelezettség a termőföld használatának, illetve tulajdonjogának keletkezését követő év első napján keletkezik.

A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a földhasználat vagy tulajdonjog megszűnik.

A járulék alapja az ingatlan m2-ben számított alapterülete

Kedvezmények:

A mezőőri járulék összegéből kedvezmény jár az alábbi esetekben:

  • a fizetendő járulék összegéből 50%-os kedvezmény jár, ha a járulékfizetésre kötelezett a tárgyév január 1. napján Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező természetes személy.
  • a fizetendő járulék összegéből 70%-os kedvezmény jár, ha a járulékfizetésre kötelezett a tárgyév január 1. napján Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező természetes személy és a járulékköteles ingatlan bekerített vagy ha a járulékfizetésre kötelezett a tárgyév január 1. napján Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező természetes személy és a járulékköteles ingatlanon mezőgazdasági tevékenység folyik.

A földhasználó vagy tulajdonos mezőőri járulék fizetési kötelezettségének keletkezéséről, megszűnéséről, változásáról a mezőőri járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől, megszűnésétől, avagy változásától számított 60 napon belül köteles bejelentést tenni a hatósághoz.

Nyomtatványok - Mezőőri járulék

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv