Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Adó - Talajterhelés

Ügyleírás:

A 2003. évi LXXXIX. környezetterhelési díjról szóló törvény alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. Kivéve, ha egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt vagy szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3.

Kiszámítása: díjfizetési alap (köbméter) x egységdíj (Ft/köbméter) x területérzékenységi szorzó (Dunakeszin: 3)

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (10%)

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A talajterhelési díj alapját csökkentő számlát, igazolást, az azok keltét követő évben benyújtandó bevallással együtt kell megküldeni az adóhatósághoz.

A kibocsátónak a talajterhelési díjkötelezettséget érintő olyan változást, melyről egyéb hatóságok külön jogszabályban meghatározottak alapján az adóhatóságot nem kötelesek értesíteni, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül közvetlenül az adóhatóságnak be kell jelentenie.

A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

Mentesség a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól:

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2012. (IV.03.) rendelete alapján mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:

  • az a kibocsátó, aki a tárgyévet követő évben betölti, vagy betöltötte 70. életévét, jövedelme kizárólag nyugellátásból származik, és háztartásában egyedül, vagy ugyanezen feltételeknek megfelelő személlyel, személyekkel él, és ezen feltételek meglétéről nyilatkozik (mentesség csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a kibocsátó a kibocsátási helyként szolgáló ingatlan tulajdonosa),
  • az a kibocsátó, akinél a közcsatorna kiépítésre került, de az műszakilag nem áll rendelkezésére, és ennek tényét Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály által kiadott igazolással igazolja.
  • a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, beépítetlen terület besorolású ingatlan tulajdonosa, mindaddig, amíg az ingatlanra tervezett lakóház fel nem épül és használatba vételi engedélyt nem kap, feltéve, hogy szennyvíz kibocsátás az ingatlanon nem történik,
  • az a kibocsátó, akinek ingatlanán (telkén) lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.

A fent részletezett mentességek csak abban az esetben érvényesíthetőek, amennyiben a kibocsátó a kibocsátási helyként szolgáló ingatlan tulajdonosa.

Fontos kiemelni, hogy a díjfizetésre kötelezetteknek változásbejelentési és bevallási kötelezettségüket önként, külön felszólítás nélkül kell teljesíteniük.

További fontos tény, hogy a talajterhelési díj bevallás végrehajtható okiratnak minősül, az abban bevallott díjat a jogszabályban meghatározott határidőig – az adóhatóság külön tájékoztatása nélkül – meg kell fizetni.

Számlaszám: 11784009-15731247-03920000

Befolyt talajterhelési díj:

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelmére.

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre.

 

 

Nyomtatványok - Talajterhelés

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv