Pénzügyi és Jogi Bizottság

Elnök: Bilinszky Ferenc

Tagok:
- Benkő Tamás
- Hircz Tamás
- Kárpáti Zoltán
- Pethő Krisztián

Külső tagok: nincs

A bizottság főbb feladatkörei:

1. A Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatot tesz:
a) az önkormányzati intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére,
b) az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályaira és erről koncepciót készít, minden évben elkészíti és a Képviselő-testület elé terjeszti a következő évre tervezett vagyongazdálkodási irányelveket,
c) a bizottság eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetre,
d) a helyi adókra,
e) a polgármester illetményére, jutalmazására,
f) bíróság népi ülnöki tisztségére történő jelölésre,
g) polgármesternek – a családügyi tanácsnok egyetértése mellett –az önkormányzat által fenntartott óvodák, bölcsődék, pedagógiai szakszolgáltatások és pedagógiai szakmai szolgáltatások és közművelődési intézmények szakmai koncepciójának meghatározása,
h) a közúti jelzések elhelyezésére, fenntartására, eltávolítására, valamint a helyi utak forgalmára vonatkozóan,
i) a főépítészhez érkezett és általa továbbított, a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó kérelemben foglaltakkal való egyetértése esetén a főépítésszel történt egyeztetést követően a képviselő-testületnek a településszerkezeti terv, vagy a helyi építési szabályzat módosítására."

2. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezi:
a) a hatáskörébe nem tartozó rendelet-tervezeteket,
b) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
c) a fizetési kötelezettséget, valamint önkormányzati bevételeket módosító rendelet tervezeteket,
d) a közbiztonsági - bűnmegelőzési koncepciót,
e) árubeszerzések esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 15.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
f) építési beruházások esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 25.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
g) szolgáltatás megrendelése esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 25.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
h) és állást foglal az önkormányzati képviselőket érintő etikai kérdésekben.

3. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság értékeli:
a) értékeli a köznevelési/közművelődési intézmények vezetőinek éves munkáját, és a családügyi tanácsnok egyetértése esetén javasolja az ezekkel kapcsolatos beszámolók elfogadását a polgármesternek,
b) értékeli a köznevelési intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását és a pedagógiai szakmai munka eredményességét, és a családügyi tanácsnok egyetértése esetén javasolja az ezekkel kapcsolatos beszámolók elfogadását a polgármesternek.

4. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ellenőrzi:
a) az önkormányzati gazdálkodást,
b) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

5. A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja:
a) a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
b) a hatáskörébe tartozó intézményi pót-előirányzati kérelmeket, ezzel kapcsolatban javaslatot tesz a képviselő-testületnek.

6. Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeleteket, és azokat a képviselő-testület elé terjeszti.

7. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását – különös tekintettel a saját bevételekre -, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az előidéző okokat.

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv