Ügyintézés - Hírek

2020.03.11

2020. évi tömeges adóértesítések és határozatok

Az önkormányzati adóhatóság elkészítette és postára adta, illetve kiküldte a tárhelyekre az építményadó és a gépjárműadó változásokat tartalmazó határozatokat, valamint az Adószámla kivonatokat.

Dunakeszi Város Önkormányzati Adóhatósága (továbbiakban: adóhatóság) 2019. márciusától egy országos informatikai programot (ASP) használ, így a Tisztelt Adózók az építményadó és a gépjárműadó fizetési kötelezettségeikről, az előző években megszokottaktól eltérően fognak értesülni.

A jelzett két adónemben az adó megállapítása ún. „kivetéses eljárással" történik, így a változásokról az érintettek határozat formájában értesülnek, változatlan tényállás esetén, az előző év(ek)ben kiadott határozatok szerint kell majd az adózóknak adófizetési kötelezettséget teljesíteni.

A kézbesített határozatok véglegessé válását követően kerülnek az adóelőírások az adózói számlákra, így az egyébként Önök részére megküldésre kerülő „Adószámla Kivonatok" ezeket az előírásokat – többségében - „Véglegesítés alatt álló tételek" néven jelenítik meg. A „Véglegesítés alatt álló tételek" nem jelennek meg a „2020.03.16. napjáig" pótlékmentesen fizethető összegeknél.

Az adóhatóság által megállapított adót - ha törvény vagy fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni az arra kötelezett adózónak. A fizetési kötelezettséget az érintettek jellemzően a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, illetve 2020. március 15-ig fizethetik meg pótlékmentesen.

Annak érdekében, hogy Önök a fizetési kötelezettségeiket helyesen tudják teljesíteni, a megküldött változásokat tartalmazó határozatok (új adóelőírás, megváltozott fizetési kötelezettségek stb.) mellé is postázott adóhatóságunk csekkeket a magánszemélyeknek.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Önkormányzatunknál már lehetőség van elektronikus fizetésre (EFER) is.

2020. évben Önök kétféle módon is értesülhetnek az adófizetési kötelezettségeikről, attól függően, hogy történt-e változás az adóztatás alá vont adótárgyakban.

I. Ha olyan adóköteles adótárgyakkal (építmény, reklámhordozó, vagy gépjárművel) rendelkeznek, amiről külön határozatot kaptak, ekkor kérjük, hogy a határozatokban feltüntetett időpontig szíveskedjenek az adót, adórészt a megadott számlára befizetni. Véglegessé válás hiányában ugyanis ezekről többségében nem készül „Adószámla Kivonatot" csak akkor, ha az adózónak már esedékes adótartozása (hátraléka) is van.

II. Ha olyan adóköteles adótárgyakkal (építmény, reklámhordozó, vagy gépjárművel) rendelkeznek, amiről határozatot nem kaptak, ekkor kérjük, hogy a postán vagy a tárhelyekre kézbesített „Adószámla Kivonatok" alapján, az abban feltüntetett összegben szíveskedjenek az adót, adórészt „2020.03.16. napjáig" a megadott számlára befizetni.

Ezekben az esetekben, az adózó a már előzőleg véglegessé vált (vagy jogerős) határozat alapján fizeti az éves építményadót vagy gépjárműadót. Az adókat két egyenlő részletben kell az előírt általános fizetési határidőkig (minden év március 15-éig és szeptember 15-éig) megfizetnie mindaddig, amíg az adóhatóság más határozatot ki nem bocsát.

Az „Adószámla Kivonatok" tételesen tartalmazzák adónemenként az adótárgyak adatait és az éves adót.

magánszemélyek többnyire postai úton - tértivevényes hivatalos levélként – határozatban kapnak értesítést az adóhatósági döntésről. Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást jelöltek, részükre elektronikusan a tárhelyekre került kiküldésre a határozat. /Ezért is fontos, hogy szíveskedjenek nézni a tárhelyeikre érkező leveleket, illetve a postaládákat./

Az önkormányzati adóhatóság jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy a határozatot tértivevényes hivatalos levél útján kézbesítse, hiszen a véglegessé válás feltétele a határozat átvétele. Ebben kérjük szíves megértésüket és türelmüket az átvétel során!

Az Adószámla Kivonat (ha szükséges csekkel) sima postai küldeményként érkezik Önökhöz, vagy elektronikus kézbesítés esetén tárhelyeikre.

Dunakeszi Város Önkormányzati Adóhatóság


Ajánlott hírek

Ajánlott
2020.március.12

Tisztelt Lakosság!

A kormányhivatalokhoz és okmányirodákhoz hasonlóan Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala sem javasolja a személyes ügyintézést (kivéve akiket hatósági eljárásban személyes megjelenésre kötelezett, illetve az anyakönyvi ügyintézés kapcsán intézendő ügyek).

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

2022. december 22-tól

2023. január 8-ig terjedő

időszak munkanapjaira a

Polgármesteri Hivatalban

az ügyfélfogadás szünetel.

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv