Ügyintézés - Hírek

2020.05.12

KATA tevékenység megszűnése, szüneteltetése

A kialakult koronavírus járvány sok KATA-ban adózó (helyi iparűzési adóban: kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozót) vállalkozót érint kedvezőtlenül, mivel jelentősen csökkent a szolgáltatások iránti kereslet, és kénytelen sok vállalkozás tevékenységét szüneteltetni vagy megszüntetni.

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó vállalkozási tevékenység szüneteltetés vagy megszűnése esetén benyújtandó helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványok

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban: kisadózó vállalkozás) az adó adóévi alapja székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

 

Ha a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig, 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

 

A tételes adót választó kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel - a 41. §-ban és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően, a (6)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével - adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.

 

A tételes adózást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség - egy vagy több alkalommal - szünetelt.

 

Abban az esetben, ha a kata alanya a helyi iparűzési adóban az adóévre az adóalap tételes összegben való (egyszerűsített) megállapítását választotta, akkor főszabály szerint – bizonyos esetektől eltekintve – bevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli.

 

Bevallást kell azonban ezen adóalanynak benyújtania [Htv. 39/B. § (6) bekezdés]:

 

ha az adóévben a kata alany adófizetési kötelezettsége (pl.: 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatt) szünetelt és a vállalkozó több iparűzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség időszakára fizetnie kellett volna.

 

A kisadózó vállalkozások elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az önkormányzati adóhatósággal szemben, ezért az elektronikus ügyintézés folyamatosan elérhető, ami az E-Önkormányzat Portálon ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ) keresztül valósul meg.

 

Az E-Önkormányzat Portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, azaz az adózó a Portálról tudja az adóbevallást elkészíteni és benyújtás megtételét indítani, végezetül pedig az adóbevallásokat elektronikus úton beküldeni. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az E-Önkormányzat Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.

 

Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet [Eüsztv. 1. § 23. pont] – ide értve az egyéni vállalkozót is – bevallás-benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM-rendelet szerinti, s az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

 

Az iparűzési adóbevallás benyújtható egyrészt közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton, másrészt – szintén kizárólag elektronikus úton –az állami adóhatóságon keresztül is Htv. 42/D. §]. Az állami adóhatóság útján történő elektronikus bevallás-benyújtás esetén meghatalmazás csatolására nincs szükség. A helyi iparűzési adóbevallást magyar nyelven, forintban kell elkészíteni.

 

Jogszabályi előírásokra figyelemmel éves valamint tört éves adóbevallást kell benyújtani a vállalkozónak a vállalkozói tevékenység szünetelésétől, szüneteltetésétől vagy megszűnésétől számított 30 napon belül, ami jelen esetben azt jelenti, hogy a 2020. adóévről pedig záró adóbevallás benyújtása a záró ok megjelölésével.

 

ZÁRÓ BEVALLÁS alatt érteni kell az Art. 52. § (1)-(2), illetve az 53. §-ban foglalt eseteket, valamint a helyi adó specifikumából adódóan csak az adott település szintjén megszűnő adókötelezettség esetei, valamint az egyszerűsített adóalap-megállapítás változása miatti sajátos eseteket.

 

Bevallást kell benyújtani, ha az egyéni vállalkozó tevékenysége szünetel, szünetelteti, vagy adóköteles tevékenységét az adózó megszünteti, továbbá az Art-ban foglalt egyéb esetekben.

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon az „ELJÁRÁS MÓDJA", az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Helyi iparűzési adó) kiválasztását követően eltérő adóévekre, több bevallási űrlap is kiválasztható.

 

Az adózó 2020. évre az alábbi HIPA bevallási űrlapot választhatja:

 

„HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2020. ÉVRE"

 

Ha Önnek helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége is keletkezik, úgy azt kérjük banki átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren – EFER-en keresztül - történő fizetéssel szíveskedjék rendezni.

 

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget Dunakeszi város esetében az önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

 

Dunakeszi Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla

11784009-15731247-03540000

 

A https://e-onkormanyzat.gov.hu  oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

 

Az E-Önkormányzat portálról és az ott elérhető további funkciókról (számlaegyenleg lekérdezés, adóbevallási információk, bankkártyás adóbefizetés) a (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) elérhetőségen tájékozódhat.

 


Ajánlott hírek

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv