Ügyintézés - Hírek

2020.06.25

Veszélyhelyzet miatti fizetési kedvezményi eljárások a helyi adózásban

2020. június 18-i nappal hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény. A koronavírus-járványnak hatásainak csökkentésére a törvény azt rögzíti, hogy a koronavírus-világjárvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások terhei tovább csökkenhetnek.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Adóhatósága a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét érintik. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülmény. Ez az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési (önkormányzati adóhatóságunknál nyilvántartott gépjárműadó és helyi adók, járulékok, pótlékok, bírságok) kötelezettség teljesítését, aminek áthidalására a jogszabályi keretek között, kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

- fizetési halasztás,

- részletekben történő megfizetés,

- adótartozás mérséklés illetve elengedés.

A koronavírus-járvány miatt bajba jutott adózók újabb, speciális, ingyenes – illetékfizetés nélkül – fizetési könnyítést vehetnek igénybe. Az újfajta kedvezmény kérelemre indul, amelyet az önkormányzati adóhatóság 15 napon belül bírál el. A fizetési könnyítés engedélyezését az adózó a kötelezettségét nyilvántartó önkormányzati adóhatóságtól kérelmezheti.

A kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – azaz 2020. július 20-ig – lehet az önkormányzati adóhatóságnál előterjeszteni írásban, elektronikus úton beküldve. Kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmek esetében a fizetési könnyítésre irányuló eljárás a természetes személy adózók, illetve a nem természetes személy adózók számára is egyaránt illetékmentes. 

Az adózó az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja a kérelem benyújtás megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap . Felhívjuk a figyelmet itt is arra, hogy az Elektronikus Önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését.

 

FIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK

 

1.) Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az önkormányzati adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére a Dunakeszi Város Önkormányzatának Adóhatóságnál nyilvántartott

 

- legfeljebb öt millió forint összegű adóra,

- egy alkalommal,

- legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy

- legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

A 12 havi részletfizetés vagy a 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás gépjárműadóra, illetve a bevezetett helyi adónemekre – kivéve beszedett idegenforgalmi adó – kérhető.

Fizetési könnyítésre akkor van lehetőség, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező adózó gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek a koronavírus-járvány által okozott körülményre vezethető vissza és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Ha a kérelem fizetési könnyítésre irányul, akkor az adózónak választani kell a részletfizetés vagy a fizetési halasztás közül, a kettő kombinációja nem engedélyezhető.

Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat.

 

2.) Adómérséklés

 

Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az önkormányzati adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő Dunakeszi Város Önkormányzatának Adóhatóságnál nyilvántartott

- adótartozást (egy adónemet érintően, ami lehet gépjárműadó, illetve helyi adók egyike – kivéve beszedett idegenforgalmi adó –) egy alkalommal,

- legfeljebb húsz százalékkal, de

- öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti,

- ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.


/adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett gépjárműadó, vagy helyi adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás/ 

Az adómérséklés csak egy adónem (gépjárműadó, vagy egy helyi adó fajta) tekintetében kérelmezhető és az adott adónemben fennálló adótartozás 20%-ig terjedhet.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó kérelme alapján az őt terhelő adótartozást – a beszedéssel megállapított adó kivételével –, mérsékelheti vagy elengedheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené és ez a koronavírus-járvány által okozott körülményre vezethető vissza.

Az adózóknak igazolni kell gazdálkodással kapcsolatos adatokkal, (pl.: fennálló kötelezettségek, köztartozások, követelésállomány, értékpapírok, osztalék, ingó vagyontárgy, ingatlanok, bankszámlák egyenlegei, pénzkészlet, átadott vagyon, alapítványi befizetés, befektetés, közérdekű kötelezettségvállalás stb.) illetve – a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó, valamint a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi – beszámoló és főkönyvi kivonat megküldésével az adómérséklés jogosultságát!

Tájékoztatjuk, hogy az adótartozás a hivatkozott törvény szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 44. § szerinti fizetési kedvezmény nem engedélyezhető.

Tájékoztatjuk arról is, hogy az adótartozás a hivatkozott törvény szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az önkormányzati adóhatóság az adózó részére a 44. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett.

Ilyen típusú kérelem a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – azaz 2020. július 20-ig – terjeszthető elő.

Az eljárás gazdálkodó szervek esetében is illetékmentes.

Fontos jogszabályi megkötés, hogy a kétféle új kedvezmény együttes engedélyezésére nincs lehetőség, ezért kérjük az ügyfeleket, hogy a döntés meghozatala előtt mérlegeljék, melyik kedvezmény igénybe vételével tudják a veszélyhelyzet során előállt fizetési problémáikat hatékonyabban kezelni.

A járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók 2020. szeptember 30-ig e-papíron is benyújthatják bármely fizetési kedvezmény iránti kérelmüket.

 

 


Ajánlott hírek

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv