Közérdekű

2021.09.28

Arany János Tehetséggondozó Program

Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre a 2022/2023. tanévben.

Megjelent a pályázati felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba (AJTP) való jelentkezésre a 2022/2023. tanévre. Az AJTP célja, hogy a hátrányos helyzetű vagy más okból rászoruló, tehetséges 8. osztályos tanulókat a programban részt vevő gimnáziumok és kollégiumok szakmai, valamint az állam anyagi támogatásával, célzott, öt éves oktatási-nevelési program keretében sikeres felsőoktatási felvételihez segítse.

Az AJTP a tehetséges, ám rászoruló tanulókat speciális oktatási program szerint készíti fel a felsőfokú tanulmányokra. E tanulók oktatását kiemelten (pl. ösztöndíjjal) támogatja a költségvetés, szakmai tekintetben pedig a fogadó intézmények (további részletek a csatolt dokumentumokban olvashatók). A programba jelentkezés feltételeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 176. § (4) bekezdése tartalmazza.

Mit kínál az AJTP?

 • Speciális tantervet, segítséget a hozott tanulmányi lemaradás leküzdéséhez (előkészítő évfolyam a gimnáziumban)
 • Minden tanuló számára ösztöndíjat (előkészítő évfolyamon 15.000 Ft/hónap, 9-12. évfolyamon tanulmányi átlagtól függően 0-40.000 Ft/hónap)
 • Ingyenes kulturális programokat, kül- és belföldi tanulmányi kirándulásokat
 • Segítséget a középfokú, államilag elismert nyelvvizsga térítésmentes megszerzéséhez
 • Segítséget a B kategóriás járművezetői engedély térítésmentes megszerzéséhez
 • Minden tanuló (a tanfolyam sikeres elvégzése után) nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt kap, szintén ingyenesen
 • Kollégiumi ellátást, jó közösséget
 • Folyamatos tanári felügyeletet és szaktárgyi segítséget a kollégiumban is
 • A hozott szociokulturális hátrányok leküzdését

Kik jelentkezhetnek a programba?

Az általános iskolai osztályfőnök által bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetűnek tartott tehetséges diák, akinek hátrányos helyzete nem teszi lehetővé, hogy a benne rejlő átlagon felüli képességeit kibontakoztathassa, és az alább felsorolt feltételek valamelyikének megfelel:

 • A programba jelölhető minden, valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű, a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző által védelmébe vett, illetve olyan tanuló, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak;
 • Vagy: a Gyermekvédelmi törvény 39., 40. vagy 53. § értelmében rászorulónak minősül;
 • Vagy: a szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek;
 • Vagy: a szülők alacsony foglalkoztatottsága okán (legalább az egyik szülő a pályázat benyújtása előtti 16 hónapból 12-ben álláskeresőként volt nyilvántartva);
 • Vagy: lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található;
 • Vagy: lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

Hogyan lehet jelentkezni?

 • Pályázati űrlapok hiánytalan kitöltésével, amelyeket az kormany.hu oldalról lehet letölteni.
 • A tanév elején megjelenő pályázati kiírásban megadott dokumentumok iskolának történő megküldésével. Budapesten a Budai Nagy Antal Gimnázium (https://budafokigimi.hu/) és a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (https://tmtk.hu/) 2022-től közösen indít AJTP-osztályt.

A felhívás és mellékletei itt érhetők el: https://kormany.hu/dokumentumtar/palyazati-felhivas-arany-janos-tehetseggondozo-program

(forrás: www.kormany.hu, www.tmtk.hu)


Ajánlott hírek

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv