Egészség

2023.01.13

Pályázati felhívás felnőtt háziorvosi praxis betöltésére

Dunakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre az I. számú felnőtt háziorvosi körzetben.

Az ellátandó feladatkör:

Dunakeszi Város I. számú felnőtt háziorvosi körzetéhez tartozó biztosítottak ellátása

A feladat ellátásának helye:

Önkormányzati tulajdonú, felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben.

Címe. Dunakeszi, Tábor út 56.

Pályázati feltételek:

-büntetlen előélet,

-magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus

-Magyar Orvosi Kamarai Tagság

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés

- vállalkozói formában való működtetés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- motivációs levél,

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. március 17.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Dunakeszi Város Önkormányzata részére címezve (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „I. számú felnőtt háziorvosi körzet pályázata”

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő Képviselő-testületi ülés, 2023. március 30.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően.

A praxisba bejelentett biztosítottak száma:

2100 fő

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.dunakeszi.hu

www.oali.hu

www.mok.hu

Egészségügyi Közlöny

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 0627/542-800-as telefonszámon lehet kérni.

 

 


Ajánlott hírek

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv