Ügyintézés - Hírek

2017.12.06

TÁJÉKOZTATÓ IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja szerint - a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak - az adóévre már befizetett helyi iparűzési adóelőlegek összegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26. § (10) bekezdésében foglaltak szerint, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni. E rendelkezés nem vonatkozik azokra az adózókra, akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot.

Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha
– a várható évi adójára vonatkozó bejelentés, változás-bejelentést megtételét elmulasztotta,
– az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,
- az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a bevallott összegben fizette meg.

Az adóelőleg kiegészítésének teljesítéséhez adóbevallási kötelezettség is társul, melyet az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített „DVPHADO_KIEG" nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megtenni, azaz a 2017. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2017. december 20. napjáig kell bevallani. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a www.dunakeszi.eado.hu címről letölthető.

2017. november 1-jétől a Htv. 42/D. §-ának (1) bekezdése értelmében az adózónak lehetősége van arra is, hogy az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét is az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával teljesítse. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Adóhatósága rendelkezik elektronikus adóbevallási rendszerrel, így azt javasoljuk a tisztelt adózóknak, hogy www.dunakeszi.eado.hu linkről elérhető HIPA adóelőleg kiegészítés bevallásának nyomtatványát szíveskedjenek használni, mivel így a bevallás feldolgozása és a számlaegyenleg is nyomon követhető.

Az adóbevallási kötelezettség azt is jelenti, hogy az érintett adózónak a bevallást abban az esetben is be kell nyújtania, ha az előleg kiegészítés összege „0" forint.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az adózóknak a várható éves adójukat - a mulasztási bírság elkerülése érdekében - ki kell egészíteniük és be kell vallaniuk akkor is, ha az előlegfizetési időszakra nem volt adóelőleg megállapítva.

Segíteni és egyszerűsíteni szeretnénk az adózók/vállalkozások ilyen irányú munkáját, így naprakészen az E-ADO rendszer segítségével betekinthetnek folyószámláikba és ezáltal tételesen ellenőrizhetik befizetéseiket, ennek függvényében pontosan tudják majd teljesíteni tényleges előlegfizetésüket is.

Iparűzési adóbefizetést erre a számlaszámra várjuk:

Dunakeszi Város Önkormányzata
11784009-15731247-03540000 számú
Iparűzési adó beszedési számla

 

Dunakeszi Város Önkormányzati Adóhatósága

 

szerző: Dunakeszi Város Önkormányzati Adóhatósága


Ajánlott hírek

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv