Közérdekű

2019.01.02

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos tájékoztató

Az Önkormányzati Adóhatóság tájékoztatója:

EVA-s adóalanyokat érintő változás

Az EVA törvény 2018. december 21-én hatályba lépő módosítása értelmében a vállalkozók utoljára 2018. december 20-ig jelenthetik be az adóhatósághoz, hogy a 2019-es adóévben az egyszerűsített vállalkozói adó szerint teljesítik adókötelezettségeiket, amennyiben az adott vállalkozás a törvényben foglalt valamennyi előírásnak a bejelentés időpontjában megfelel. A későbbiekben az EVA szerinti adózási módra való áttérésre már nem lesz lehetőség.

Helyi iparűzési adót bejelentési kötelezettség, változás bejelentés

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton továbbítja. Az újonnan létrejött vállalkozást - iparűzési adóalanyként - nem terheli külön bejelentkezési kötelezettség a székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz az iparűzési adóban. (Art. 42/E.§)

A vállalkozónak az iparűzési adókötelezettségét érintő változást, az adóköteles tevékenységének megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül továbbra is az önkormányzati adóhatóság felé kell jelentenie.

 

Adókötelezettségek (adatbejelentés, adóbevallás, bejelentkezés, változás bejelentés,) teljesítése formája és módja

2018. január 1-jétől a vállalkozók (egyéni és társas vállalkozások egyaránt) kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változásbejelentést az önkormányzati adóhatósághoz.

A nyomtatvány az önkormányzat által működtetett www.dunakeszi.eado.hu oldalról letölthető, azt egyéni vállalkozók ügyfélkapun, cégek pedig a cégkapun keresztül küldhetik be.

A www.dunakeszi.eado.hu honlapon regisztrációt követően lehetőség van ügyfélkapun, illetve cégkapun keresztül a nap bármely időpontjában folyószámlát, befizetéseket, feldolgozott bevallásokat lekérdezni, továbbá meghatalmazásokat rögzíteni.

A helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adóbevallási, adatbejelentési, bejelentkezési és változásbejelentési nyomtatványainkról a www.dunakeszi.hu honlapon az Ügyintézés/Hivatali ügyek leírása/Adóügyek menüben részletesen informálódhatnak.

Tájékoztató KATA adóalanyoknak

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó 2019. február 15-ig jelentheti be az önkormányzat adóirodájához az egyszerűsített adóalap-megállapítás választását. Ebben az esetben az iparűzési adó alapja a vállalkozás székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint, illetve az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. Az iparűzési adót ebben az esetben március 15. és szeptember 15-ig kell megfizetni. Amennyiben a vállalkozó év közben tér át (45 napon belüli jogvesztő bejelentési kötelezettség) a KATA adózási módra, úgy az időarányosan megállapított adót az áttérés hónapját követő hónap 15-ig, illetve a következő adóév január 15-ig kell megfizetnie. Ebben az esetben a korábbi időszakról záró adóbevallást kell benyújtania. Fenti egyszerűsített adóalap-megállapítás választást a vállalkozó az önkormányzatnál rendszeresített „Bejelentkezés/Változás bejelentés” nyomtatványon teheti meg. Ez a választás a teljes adóévre szól. A bejelentéssel a vállalkozó mentesül az adóbevallás benyújtási kötelezettség alól. Bármilyen, a vállalkozás működésében beállt változásról (adózási mód változás, szüneteltetés, székhelyáthelyezés, megszűnés) a vállalkozónak az önkormányzatot 15 napon belül értesítenie kell, melyet szintén a „Bejelentkezés/Változás bejelentés” nyomtatványon tehet meg. A nyomtatvány az önkormányzat által működtetett www.dunakeszi.eado.hu oldalról letölthető, azt egyéni vállalkozók ügyfélkapun, cégek pedig a cégkapun keresztül küldhetik be.

Határidők az I. félévben

  • Január 15- ig A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozók szünetelés esetén bevallást nyújtanak be.
  • Február 15-ig A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó bejelentheti az adóévre vonatkozóan esetlegesen választott adózási mód változását.
  • Március 15-ig A nem üzleti éves vállalkozások I. félévi adóelőleg fizetési határideje. Az I. félévre vonatkozó adóelőleg módosítási kérelem benyújtásának határideje.
  • Május 31-ig A 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás, és adófizetés határideje.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!


Ajánlott hírek

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

2022. december 22-tól

2023. január 8-ig terjedő

időszak munkanapjaira a

Polgármesteri Hivatalban

az ügyfélfogadás szünetel.

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv