I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Dunakeszi Város Önkormányzata


Székhely (levelezési cím): 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Központi telefonszám: 06-27-542-800
Fax.: 06-27-341-208
Email: polgarmester@dunakeszi.hu
www.dunakeszi.hu


Dunakeszi Polgármesteri Hivatal


Székhely (levelezési cím): 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Központi telefonszám: 06-27-542-800
Fax.: 06-27-341-182
Email: jegyzo@dunakeszi.hu


Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:         8.00-17.30
Kedd:          8.00-16.00
Szerda:       8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:       8.00-12.00


Email: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

 

Frissítve: 2020. július 7.

I. 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Dunakeszi Város Önkormányzata

Dióssi Csaba polgármester

Telefon: 06-27-542-800

Fax.: 06-27-341-208

Emailcím: polgarmester@dunakeszi.hu

Fogadó óra: Előzetes egyeztetés alapján

Erdész Zoltán alpolgármester

Telefon: 06-27-542-800

Fax.: 06-27-341-208

Emailcím: alpolgarmester@dunakeszi.hu

Fogadó óra: Előzetes egyeztetés alapján

 

Sipos Dávid alpolgármester

Telefon: 06-27-542-800

Fax.: 06-27-341-208

Emailcím: alpolgarmester@dunakeszi.hu

Fogadó óra: Előzetes egyeztetés alapján


 

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

dr. Szarvas Eleonóra Aliz

Telefon: 06-27-524-800

Fax.: 06-27-341-182

E-mail: jegyzo@dunakeszi.hu

Fogadó óra: Előzetes egyeztetés alapján – minden hónap második keddje 13.00-17.00 között

dr. Szarvas Aliz aljegyző

Telefon: 06-27-542-800

Fax.: 06-27-341-182

E-mail: jegyzo@dunakeszi.hu

Fogadó óra: Előzetes egyeztetés alapján

Frissítve: 2020. július 7.

I. 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Székhely (levelezési cím): 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Központi telefonszám: 06-27-542-800
Fax.: 06-27-341-182


Lakosságszolgálati osztályvezető: Laczkó Szilvia
 

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:         8.00-17.30
Kedd:          8.00-16.00
Szerda:       8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek:       8.00-12.00
Email: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

 

Frissítve: 2020. július 7.

I. 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL   

székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.           

vezető:dr. Molnár György jegyző      

Telefon: 27/542-800    

Fax: 27/341-182    

jegyzo@dunakeszi.hu

                        

DUNAKESZI-SZTK EGÉSZSZÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS NONPROFIT KFT.

székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő utca 75-81.  

ügyvezetők: dr. Pál Miklós és Wolfort Tiborné

Telefon: 27/341-600    

Fax: 27/341-241    

dunakesziszakrend@vnet.hu 

http://www.dkszakrend.hu/

                                              

DUNAKESZI VÁROS SPORTIGAZGATÓSÁGA 

székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.           

vezető: Seltenreich József      

Telefon: 27/542-800       

Fax: 27/341-182    

sportigazgatosag@dunakeszi.hu    

                                            

DUNAKESZI ÓVODAI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

székhelye: 2120 Dunakeszi, Budai Nagy A. u. 4-8. 

Postacím: 2120 Dunakeszi, PF.: 144.

vezető: Szabóné Ónodi Valéria   

Telefon: 27/341-802

Fax: (27) 547 761  

hszk@dunakeszi.hu

 

DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.

székhelye: 2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.  

ügyvezető: Homolya József

Telefon: +27/342 885

Email: http://www.dkkozuzemi.hu/index.php/e-mail-kuldes

www.dkkozuzemi.hu                                          

 

RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

székhelye: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

Postacím: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

vezető: dr. Kerekes Dóra   

Telefon: 27/542-800

Fax: (27) 341-182

Email: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Alapítói adatok

Honlap: http://dunakeszi.hu/

 

Frissítve: 2020. július 7.


                                                      

I. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT.

 

A cég székhelye:

2120 Dunakeszi, Szent István u. l.

Telefonszám:

Távhő tel.: +36 27 342 253

Hulladékszállítás tel.: +36 27 342 885

Email:

kozuzem@dkkozuzemi.hu

Honlap:

http://www.dkkozuzemi.hu/

A cég tevékenysége:

Építési terület előkészítése, Egyéb épületgépészeti szerelés, Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem, Közúti áruszállítás, Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, Zöldterület-kezelés, M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, Festés, üvegezés, Épületépítési projekt szervezése, Üzletvezetés, Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Nyomás (kivéve: napilap), Egyéb speciális szaképítés m.n.s., Ingatlankezelés, Összetett adminisztratív szolgáltatás, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, Gőzellátás, légkondicionálás, Nem veszélyes hulladék gyűjtése, Fémszerkezet gyártása, Fémmegmunkálás, M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása, M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása, Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás.

A képviseletre jogosult adatai:

Homolya József ügyvezető

Részesedés mértéke:

100%

Dunakeszi Város Önkormányzat

HU-2120 Dunakeszi, Fő út 25.


 

Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft.

 

A cég székhelye:

2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

Telefonszám:

Telefon: 27/341-600, (70/6061-290, 70/6061-461

Telefaxszáma: 27/341-241

Email:

dunakesziszakrend@vnet.hu

Honlap:

http://www.dkszakrend.hu/

A cég tevékenysége:     

8622 '08          Szakorvosi járóbeteg-ellátás Főtevékenység

A képviseletre jogosult adatai:

Wolfort Tiborné és dr. Pál Miklós ügyvezetők

Részesedés mértéke:

100%

Dunakeszi Város Önkormányzat

HU-2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Frissítve: 2020. július 7.

 

 

I. 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL   

székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.           

vezető:dr. Szarva Eleonóra Aliz

Telefon: 27/542-800    

Fax: 27/341-182    

Email: jegyzo@dunakeszi.hu

Alapítói adatok

Honlap: http://dunakeszi.hu/

 

DUNAKESZI VÁROS SPORTIGAZGATÓSÁGA

székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.           

vezető: Seltenreich József      

Telefon: 27/542-800       

Fax: 27/341-182    

Email: sportigazgatosag@dunakeszi.hu  

Alapítói adatok

Honlap: http://dunakeszi.hu/

                                           

DUNAKESZI ÓVODAI ÉS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

székhelye: 2120 Dunakeszi, Budai Nagy A. u. 4-8. 

Postacím: 2120 Dunakeszi, PF.: 144.

vezető: Szabóné Ónodi Valéria   

Telefon: 27/341-802

Fax: (27) 547 761 

Email: hszk@dunakeszi.hu

Alapítói adatok

Honlap: http://dunakeszi.hu/

 

RÉVÉSZ ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

székhelye: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

Postacím: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

vezető: dr. Kerekes Dóra   

Telefon: 27/542-800

Fax: (27) 341-182

Email: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Alapítói adatok

Honlap: http://dunakeszi.hu/

Frissítve: 2020. július 7.

 

 

 

 

 

I. 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Dunakeszi Polgár /havonta megjelenő lap/

Kiadó: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.

Székhelye: 2133 Sződliget, Akácos út 59.

Főszerkesztő: Vetési Imre

Email:keszipress@gmail.com

Honlap: www.dunakanyarregio.hu

 

Dunakanyar Régió /kéthetente megjelenő lap/

Kiadó: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.

Székhelye: 2133 Sződliget, Akácos út 59.

Főszerkesztő: Vetési Imre

Email:keszipress@gmail.com

Honlap: www.dunakanyarregio.hu

 

TELEKESZI TV

Kiadó: "MÁGUS" Média Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Pozsonyi utca 63.

Főszerkesztő: Kovácsné Dobay Márta

Email: telekeszi@freemail.hu

Honlap: www.telekeszi.hu

 

Dunakeszi Post

Kiadó: Glenwood Média Kft. Globoport Média Holding

Székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 73.

Főszerkesztő: Seifert Péter

Email: kapcsolat@dunakeszipost.hu

Honlap: www. dunakeszipost.hu

 

Frissítve: 2020. július 7.

 

 

 

 

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Pest Megyei Kormányhivatal

 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Ügyfélszolgálat telefon                  (1) 328-5812

(1) 485-6957

(1) 485-6926

Vezető: Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

Dr. Radich Orsolya főigazgató

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei

 

Frissítve: 2020. július 7.

II. Tevékenységi, működési adatok

II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

1. Dunakeszi Város Önkormányzata időskorúak ápoló-gondozó otthona (1993. évi III. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése). Hozzávetőlegesen 1975. óta működik a városban idősek otthona. A feladatellátás megkezdésről nem áll rendelkezésünkre konkrét adat, tekintettel a feladatátvállalás időpontjára   (tanácsi döntés volt) - a 62/2012. (XII. 09.) számű önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése rendelkezik jelenleg a kérdésről. 

2. Dunakeszi Város Önkormányzata járóbeteg szakellátás (1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdése). 1970. január 01-től működik a településen járóbeteg szakellátás. A feladatellátás megkezdésről nem áll rendelkezésünkre konkrét adat, tekintettel a feladatátvállalás időpontjára  (tanácsi döntés volt) - az 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a Szakorvosi Rendelőintézetet. 

 

Frissítve: 2020. július 7.

ARCHÍVUM

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások:

 • egészségügyi alapellátás megszervezése
 • szociális alap és szakosított ellátások
 • gyermekvédelmi alapellátások
 • közterület felügyelet
 • anyakönyvvezetés
 • közútkezelés
 • közvilágítás
 • csapadékvíz kezelés
 • egészségügyi, szociális és köznevelési intézmények fenntartása
 • polgárvédelem
 • mezőőri szolgálat
 • közfoglalkoztatás megszervezése
 • köztemetés

 

Az egyes közszolgáltatásokról részletesen az "Ügyintézés" menüpontban, ügytipusonként bontva találhat információkat.

 

Ügyintézés menüpont

 

Frissítve: 2020. július 7.

 

ARCHÍVUM

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiHatósági Csoport
• az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 255/2007. (X. 4.) Kormányrendelet alapján:
- településrendezési nyilvántartás
- helyi építészeti és értékvédelmi nyilvántartás
- építmény-nyilvántartás
• szakértői vélemények nyilvántartása
• eljárási bírság nyilvántartása
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
WINIKSZ” nyilvántartás
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
WINIKSZ” nyilvántartás
• a kereskedelmi tevékenységének végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján kereskedelmi tevékenység bejelentésének nyilvántartása üzletek működési engedélyének nyilvántartása
• a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján telepengedélyek nyilvántartása
• a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet alapján szakfordítói és tolmács igazolvánnyal rendelkezők nyilvántartása
• a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet alapján magánszállásadók nyilvántartása
• a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló 136/2007. (VI. 13.) Kormányrendelet alapján falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységet végzők nyilvántartása
• a nem üzleti célú, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatást végzők nyilvántartása
• a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet vásárok és piacok nyilvántartása

Adóiroda
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján „ONKADÓ” nyilvántartás

Jegyzői kabinet
• közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók, ösztöndíjas foglalkoztatottak és közcélú munkások jogviszonyával kapcsolatos nyilvántartások
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez tartozó nyilvántartások

 

 

 

Frissítve: 2020. július 7.

 

Kapcsolódó fájl
II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

Dunakeszi Polgár /havonta megjelenő lap/

Kiadó: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.

Székhelye: 2133 Sződliget, Akácos út 59.

Főszerkesztő: Vetési Imre

Email:keszipress@gmail.com

Honlap: www.dunakanyarregio.hu

Ingyenes közéleti lap, postai terjesztés minden lakásegységbe

 

Dunakanyar Régió /kéthetente megjelenő lap/

Kiadó: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.

Székhelye: 2133 Sződliget, Akácos út 59.

Főszerkesztő: Vetési Imre

Email:keszipress@gmail.com

Honlap: www.dunakanyarregio.hu

Ingyenes közéleti lap, postai terjesztés minden lakásegységbe

 

TELEKESZI TV

Kiadó: "MÁGUS" Média Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Pozsonyi utca 63.

Főszerkesztő: Kovácsné Dobay Márta

Email: telekeszi@freemail.hu

Honlap: www.telekeszi.hu

Ingyenes közéleti műsorszolgáltatás, internetes és kábeltv-s terjesztés

 

Dunakeszi Post

Kiadó: Glenwood Média Kft. Globoport Média Holding

Székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 73.

Főszerkesztő: Seifert Péter

Email: kapcsolat@dunakeszipost.hu

Honlap: www. dunakeszipost.hu

Ingyenes internetes közéleti lap

 

Frissítve: 2020. július 7.

 

 

 

 

 

II. 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A képviselő-testület a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2120 Dunakeszi, Fő u. 25. Fsz.) ülésezik főszabály szerint minden hónap utolsó csütörtöki napján. Augusztus hónapban igazgatási szünet miatt nem ülésezik, november és december hónapokban pedig előrehozott időpontban az ünnepek miatt. A meghívó minden esetben közzétételre kerül itt a honlapon a hírek között. Az ülések nyilt része nyilvános.

A 1/2013. (II.06.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról a Rendeletek egységes szerkezetben oldalon megtalálható.

A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei

Frissítve: 2020. július 7.

 

II. 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Lásd "Kapcsolódó fájl"

Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály

Központi email cím: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800

Az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

dr. Szarvas Aliz

 

Frissítve: 2020. július 7.

Kapcsolódó fájl
II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Ügyszám Tárgy Elutasítás indoka
13/2016 ELMÜ elszámoló számla TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
14/2016 2015. évi jégpálya  TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
15/2016 Quaestor felszámolójának válasza TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
16/2016 Gyermekétkeztetés megszervezése 2015. év téli szünetben TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
17/2016 Elvi támogatói hozzájárulás TAO pályázathoz TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
117/2016 Polgármesteri alpolgármesteri jutalom TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
118/2016 Polgármesteri fogadás 2015 TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
120/2016 Fogászati kezelőegység közbeszerzési eljárás  ELUTASÍTVA: DVÖ nem adatkezelő
121/2016 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
184/2016 Építményadó rendelet módosítása TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
187/2016 KELER Zrt-nél vezetett értékpapír-számla kivonat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
465/2016 Polgármester vagyonnyilatkozata ELUTASÍTVA: közérdekű adat hiánya
466/2016 Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. alkalmazottainak listája ELUTASÍTVA: DVÖ nem adatkezelő
467/2016 polgármesteri, alpolgármesteri jutalomból támogatott szervezetek ELUTASÍTVA: kért adat személyes adat
468/2016 polgármesteri, alpolgármesteri jutalomból támogatott szervezetek ELUTASÍTVA: azonos adatigénylőtől azonos adatigénylés
469/2016 Ábri Ferenc elleni vizsgálat RÉSZBEN TELJESÍTVE: zárt ülésről készült képviselő-testületi határozat megküldésre került
478/2016 Pócsi Györggyel csatornatisztításra kötött szerződés TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
738/2016 Ügyvédi költségek ELUTASÍTVA: közérdekű adat hiánya
952/2016 Ügyvédi átalánydíj TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
953/2016 Véleménynyilvánító szavazás költsége TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
997/2016 polgármesteri, alpolgármesteri jutalom TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1081/2016 Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány támogatási szerződések RÉSZBEN TELJESÍTVE: rendelkezésre álló közérdekű adatok megküldve
1191/2016 Pro-Fez Építész Iroda Kft részére adott megbízás Megbízás hiánya miatt nincs közérdekű adat
1309/2016 Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány  TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1313/2016 Óvodai szolgáltatás ELUTASÍTVA: közérdekű adat hiánya
1318/2016 Városi weboldal TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1394/2016 Fő téri sátor RÉSZBEN TELJESÍTVE: rendelkezésre álló közérdekű adatok megküldve
1442/2016 Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány adatai TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1422/2016 Fő téri emlékoszlop TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1470/2016 Közút fejlesztése TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1577/2016 Elektronikus újság TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1578/2016 Lakótelepi Piknik ELUTASÍTOTT: közérdekű adatok hiánya
1694/2016 Rokoni kapcsolat ELUTASÍTVA: igényelt adat személyes adat
1734/2016 Képviselő-testületi ülések szó szerinti jegyzőkönyvei RÉSZBEN TELJESÍTVE: rendelkezésre álló közérdekű adatok megküldve
1735/2016 Iratkezelési Szabályzat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1738/2016 Roma Nemzetiségi Önkormányzat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1802/2016 Mobil WC-k működtetése ELUTASÍTVA: közérdekű adat hiánya
1825/2016 Képviselő-testületi határozat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1832/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1886/2016 Facebook hirdetések TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1887/2016 Képviselő önkormányzati megbízatása ELUTASÍTVA. Közérdekű adat hiánya
1919/2016 Óvodák működése TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1965/2016 Személyes adatok kezeléséről tájékoztatás TELJESÍTETT TÁJÉKOZTATÁS
1966/2016 Tanácsadó Testületek TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1967/2016 Szolidaritási adó összege ELUTASÍTVA:közérdekű adat hiánya
1968/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1989/2016 Zárt ülés szavazati aránya ELUTASÍTVA: zárt ülés jegyzőkönyve nem nyilvános
1990/2016 Iratkezelési Szabályzat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2015/2016 Város megújult honlapja TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2061/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2062/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2063/2016 Önkormányzati Üdülő RÉSZBEN TELJESÍTVE: rendelkezésre álló közérdekű adatok megküldve
2138/2016 Polgármesteri fogadás 2016 TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2139/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS

 

Frissítve: 2017. július 25.

 

ARCHÍVUM

II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

 

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

 

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

 

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

 

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

(4) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

 

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

 

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

 

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

 

Frissítve: 2020. július 7.

III. Gazdálkodási adatok

III. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

 

Frisstíve: 2020. október 16.

További kapcsolódó fájlok
III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

A foglalkoztatottak létszámára és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok: 2017. év

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma

87

betöltött álláshelyek száma

70

részfoglalkozás

5

- ebből vezető tisztségviselő

6

Önkormányzat engedélyezett létszáma

4

- ebből vezető tisztségviselő

2

   

Köztisztviselők iskolai végzettsége

 

egyetemet, főiskolát végzettek aránya

63,41%

 

 

Választott vezető tisztségviselők

Vezetők

Egyéb alkalmazottak

Összesen

Bér

18 543

33 559

214 805

266 907

Cafetéria

400

1175

11 516

13 091

Költségtérítés

24

267

5377

5 668

 

A foglalkoztatottak létszámára és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok: 2018. év

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma

87

betöltött álláshelyek száma

71

részfoglalkozás

5

- ebből vezető tisztségviselő

7

Önkormányzat engedélyezett létszáma

5

- ebből vezető tisztségviselő

2

   

Köztisztviselők iskolai végzettsége

 

egyetemet, főiskolát végzettek aránya

66,23%

 

Választott vezető tisztségviselők

Vezetők

Egyéb alkalmazottak

Összesen

Bér

18 443

44 319

235 071

297 833

Cafetéria

400

1200

10 532

12 132

Költségtérítés

7254

222

4550

12 026

 

* Magyarázat

Vezető tisztségviselők: a polgármester és az alpolgármester

Vezetők: a jegyző, aljegyző, osztályvezetők

Egyéb alkalmazottak: a Polgármesteri Hivatalban és Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, alkalmazottak

 

Frissítve: 2019. június 3.

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

2013. évi támogatások

Kedvezményezett Támogatás célja Támogatás összege A megvalósítás helye
 
Dunakeszi Városi Polgárőrség támogatása Működési költségek      2 924   Dunakeszi
VOKE József Attila Művelődési Központ Működési költségek      9 906   Dunakeszi
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület Éves nagykoncert költségei, hangszervásárlás          300   Dunakeszi
Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület Működési költségek          790   Dunakeszi
Loksa Bt. Dunakanyar Hangja tehetségkutató verseny          160   Dunakeszi
Városvédő és Városszépítő Egyesület Működési költségek          600   Dunakeszi
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub Kirándulás, hagyományos lakodalmas          500   Magyarország
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete Karácsonyi ünnepség            80   Dunakeszi
Dunakeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Május 1.-i ünnepi rendezvény költségek          195   Dunakeszi
Vincze József Verseskötet kiadása            50   Budapest
Farkas Ferenc Művészeti Iskola Alapítványa a művészet szeretetéért Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény programjai          600   Dunakeszi
Magyarországi Európai Cserkészek KHE Működési költségek          100   Dunakeszi
MÁV Alapítványi Óvoda támogatása Működési költségek      7 500   Dunakeszi
Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány Gimnáziumi programok, diákoknak jutalomút      1 695   Dunakeszi, Erdély
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány Iskolai programok, diákoknak jutalomút          875   Dunakeszi, Erdély
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány Iskolai programok, diákoknak jutalomút      1 093   Dunakeszi, Erdély
Cantemus Alapítvány a Korszerű Oktatásért Bárdos L. Ált.iskolai programok, diákoknak jutalomút          755   Dunakeszi, Erdély
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány Iskolai programok, diákoknak jutalomút      1 400   Dunakeszi, Erdély
Zöld Iskola Alapítvány Fazekas M. Ált.iskolai programok, diákoknak jutalomút      1 415   Dunakeszi, Erdély
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Programok, rendezvények          480   Dunakeszi
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia Sacra Búcsúi hangverseny            55   Dunakeszi
Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség Programok, rendezvények          520   Dunakeszi
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány Servite Ökumenikus kórus hangversenyek, kórustalálkozó            85   Dunakeszi
Szent Imre Egyházközség Klub programok, rendezvények          480   Dunakeszi
Dunakeszi Református Egyházközség Nyári táboroztatás, programok, rendezvények          460   Dunakeszi
Görögkatolikus Egyházközség Programok, rendezvények, templom építés          460   Dunakeszi
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség Programok, rendezvények          460   Dunakeszi
Szent István Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel           466   Dunakeszi
2.sz. Diáksport egyesület Működési költségek, versenyeken való részvétel           753   Dunakeszi
Bárdos Lajos Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel           815   Dunakeszi
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel           450   Dunakeszi
5.sz. Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel           597   Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel           911   Dunakeszi
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE Működési költségek, bajnokságokon való részvétel       7 500   Dunakeszi
A 3 Dunakeszi Postagalamb SE Működési költségek            50   Dunakeszi
A 57 Dunakeszi Postagalamb SE Működési költségek            50   Dunakeszi
Alagi Diák Sakk Klub Működési költségek, bajnokságokon való részvétel           300   Dunakeszi
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub Működési költségek, bajnokságokon való részvétel       1 000   Dunakeszi
Lucz Dóra sport tev tám Kajak-kenu Világbajnokságon való részvétel          150   Duisburg
Sors és Végzet Ifj. és Szabadidősport Működési költségek            50   Dunakeszi
Myrai Vallási Közhasznú Egyesület Hajléktalanok ellátása      1 560   Dunakeszi
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete Nyári táboroztatás, rendezvények, hajléktalanok nappali ellátása      1 170   Dunakeszi

 2012. évi támogatások

Kedvezményezett Támogatás célja Támogatás összege A megvalósítás helye
Dunakeszi Városi Polgárőrség támogatása Működési költségek  3 250 Dunakeszi
VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása Működési költségek  4 485 Dunakeszi
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület Koncertek, hangszervásárlás 300 Dunakeszi
Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület Működési költségek  300 Dunakeszi
Városvédő és Városszépítő Egyesület Működési költségek  600 Dunakeszi
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete Karácsonyi ünnepség 80 Dunakeszi
Magyarországi Európai Cserkészek KHE Működési költségek  100 Dunakeszi
Szentjánosbogár KHE Nyári táborozás 300 Dunakeszi
MÁV Alapítványi Óvoda támogatása Működési költségek  10 000 Dunakeszi
Eudoxia 20 Alapítvány Működési költségek  100 Dunakeszi
Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány Diákoknak jutalomút 325 Erdély
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány Diákoknak jutalomút 325 Erdély
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány Diákoknak jutalomút 325 Erdély
Cantemus Alapítvány a Korszerű Oktatásért Bárdos L. Ált.iskolai   diákoknak jutalomút 325 Erdély
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány Diákoknak jutalomút 325 Erdély
Zöld Iskola Alapítvány Fazekas M. Ált.iskolai diákoknak jutalomút 325 Erdély
Keresztszűlők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület Moldvai csángó gyermekek táboroztatása 100 Berekfürdő
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Működési költségek  190 Dunakeszi
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány Működési költségek  100 Dunakeszi
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány Servite Ökumenikus Kórus Hangversenyek 250 Dunakeszi
Szent Imre Egyházközség Működési költségek  200 Dunakeszi
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség Működési költségek  100 Dunakeszi
Dévai Szt. Ferenc Alapítvány Működési költségek  50 Dunakeszi
Myrai Szt.Miklós Egyhk. Hajléktalanok ellátása 1 066 Dunakeszi
Szent István Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 445 Dunakeszi
2.sz. Diáksport egyesület Működési költségek, versenyeken való részvétel 880 Dunakeszi
Bárdos Lajos Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 745 Dunakeszi
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 595 Dunakeszi
5.sz. Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 565 Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 870 Dunakeszi
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE Működési költségek  9 765 Dunakeszi
A 3 Dunakeszi Postagalamb SE Működési költségek  50 Dunakeszi
A 57 Dunakeszi Postagalamb SE Működési költségek  50 Dunakeszi
Alagi Diák Sakk Klub Működési költségek  300 Dunakeszi
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub Működési költségek  1 000 Dunakeszi
Daisen SE Működési költségek  50 Dunakeszi
Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE Működési költségek  50 Dunakeszi
Négy Muskétás SE Működési költségek  50 Dunakeszi
SVSE Kempo Klub Működési költségek  50 Dunakeszi
Hagymási Réka Kajak kenu Világkupa részvétel 30 Duisburg
Türner Fanni Junior szinkronúszó VB részvétel 30 Görögország
Bauer Márton Tűzoltó világjátékokon való részvétel 50 Sidney
Dunakeszi Sportjáért Közhasznú Alapítvány Működési költségek  1 971 Dunakeszi
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete nyári táboroztatás, rendezvények 1 220 Dunakeszi
Dunakeszi Készenléti Mentők Alapítvány Nappali ügyelet ellátása 3 490 Dunakeszi

 

 

Frissítve: 2014. szeptember 9.

III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Tájékoztató az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közzé kell tenni az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésére (típusa), tárgyáre, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára, valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
 

Üvegzseb menüpont
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Frisstíve: 2019. május 9.

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves közbeszerzési tervei

 

2017. évi közbeszerzési terv

2016. évi közbeszerzési terv

2015. évi közbeszerzési terv

2014. évi közbeszerzési terv

2013. évi közbeszerzési terv

2012. évi közbeszerzési terv

2011. évi közbeszerzési terv

2010. évi közbeszerzési terv

2009. évi közbeszerzési terv

 

Dunakeszi Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata

 

Közbeszerzési szabályzat hatályos 2015. december 01-től

 

 Közbeszerzési eljárások dokumentumai

 

Kivitelezési szerződés alapján épületenergetikai fejlesztések elvégzése a KEHOP-5.2.9. támogatási konstrukció keretében

letölthető dokumentumok / Tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok módosításáról / Jkv. helyszíni bejárásról / Bontási jkv. / Ajánlattevők

Dunakeszi Városháza ügyfélforgalmi tér kialakítása

letölthető dokumentumok

 Dunakeszi Város Önkormányzatának Fóti úti orvosi rendelőjének felújítása

letölthető dokumentumok

 

Frisstíve: 2018. március 8.

Sportigazgatóság

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv