Hivatali ügyek leírása

Főépítész - Hirdetmények, közzététel

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésekor kormányrendelet és helyi jogszabály alapján biztosítja az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosságot.
A meghatározott határidőn belül a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az eljárásban érintett résztvevő.

Vonatkozó jogszabályok:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 140/2013.(V.30.) K-t határozat

___________________________________________________________________

 

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trj.) 29. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének hatálybalépése óta számos fejlesztési elképzelés merült fel és került kivitelezés közeli állapotba. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 139/2019. (VI.27.) sz. határozatában (amely elérhető Dunakeszi Város hivatalos honlapján) a Dunakeszi 119/2012. (V.31.) sz. határozattal elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve és a 6/2018. (V.31.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve soron kívüli módosításáról döntött.

A módosítás a tervezett piac kialakítására benyújtott pályázat előírásai miatt vált elsősorban szükségessé, ugyanis a rendezési tervben a pályázat értelmében nevesíteni kell a piac funkciót az adott területen. A szükséges módosítást felhasználva a rendelet használata során felmerült pontosítási-, egyértelműsítési igények is beépülhetnek a rendeletbe, amelyek a beépítési intenzitást nem érintik. Az Alagi majorra vezető út fóti közigazgatási határ menti északi szakaszának megnyitása és a Fóti úti temető előtti körforgalomba való bekötését a vizsgálatok alapján meg lehet valósítani, ezért ez a fejlesztés is megjelenhet a rendezési tervben.

A fenti módosításokhoz szükséges a hatályos Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv soron kívüli módosítása. A településrendezési eszközök módosítása során a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése, ezért a Trj. 32. § (4) bekezdése alapján egyszerűsített eljárási rend szerint folytatható le az államigazgatási eljárás.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítészénél, a városháza 20-as irodájában, illetve a város Főépítésznek küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

Dunakeszi 2019. július 11.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Építéshatóság ügyfélfogadása:

Hétfő 13:00 - 17:30
Szerda


08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Péntek 08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv