Hivatali ügyek leírása

Főépítész - Hirdetmények, közzététel

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésekor kormányrendelet és helyi jogszabály alapján biztosítja az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosságot.
A meghatározott határidőn belül a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az eljárásban érintett résztvevő.

Vonatkozó jogszabályok:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 140/2013.(V.30.) K-t határozat

___________________________________________________________________

 

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének hatálybalépése óta számos fejlesztési elképzelés merült fel és került kivitelezés közeli állapotba. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 139/2019. (VI.27.) és 150/2019. (VII.25.) sz. határozataiban a Dunakeszi 119/2012. (V.31.) sz. határozattal elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és a 6/2018. (V.31.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv soron kívüli módosításáról döntött.

A módosítás a tervezett piac kialakítására benyújtott pályázat előírásai miatt vált elsősorban szükségessé, ugyanis a rendezési tervben a pályázat értelmében nevesíteni kell a piac funkciót az adott területen. A szükséges módosítást felhasználva megfelelő jogi környezetet alakítunk ki a Szakrovosi Rendelőintézet bővítéséhez, az új járási bíróság és ügyészség épületegyüttesének-, a görögkatolikus óvoda, az új mentőállomás és egy tervezett városi jégpálya építéséhez. A rendelet használata során felmerült pontosítási-, egyértelműsítési igények is beépülnek a rendeletbe, amelyek a beépítési intenzitást nem érintik. Az Alagi majorra vezető út fóti közigazgatási határ menti északi szakaszának megnyitása és a Fóti úti temető előtti körforgalomba való bekötését az előzetes vizsgálatok alapján meg lehet valósítani, ezért ez a fejlesztés is bekerül a rendezési tervbe

A településrendezési eszközök módosítása során a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 32. § (4) bekezdése alapján egyszerűsített eljárási rend szerint folytatható le az államigazgatási eljárás.

Önkormányzatunk a Trk. 41.§-ában adott felhatalmazása alapján a kiválasztott tervező irodával elkészíttette a véleményezési tervdokumentációt.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzat módosításának terve megtekinthető Dunakeszi Város Főépítészénél, a városháza 20-as irodájában, illetve a város hivatalos honlapján az ügyinzézés/területfejelsztés-főépítész/hirdetmények pontban és a város főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben véleményezhető. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25, illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

Dunakeszi 2019. október 28.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

 

A kapcsolódó dokuemntumok IDE KATTINTVA érhetők el.

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

A rendezési tervekről, azok véleményezési szakaszában, illetve elfogadása előtt, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Trk.) 29/A §.-a, valamint „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 79.§ (2) bekezdése alapján lakossági fórumot kell tartani. A helyi rendelet értelmében, a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései alapján elkészült Dunakeszi Város

- Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

- Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) tervezete.

A településrendezési eszközök megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja:2019. november 18. 17:00 óra

Helye: Dunakeszi Város Házasságkötő terme

2120 Dunakeszi, Szent István utca 19.

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Dunakeszi 2019. november 4.

                                                         Tisztelettel:

 

                                                                                                                 

                                                                                                         Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

az építéshatósági ügyek

2020. március 1-jével a

Kormányhivatalhoz kerültek.

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

 

13:00-16:00
bejelentkezés:
foepitesz@dunakeszi.hu

Péntek
(ügyfélszolgálat)
08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv