Hivatali ügyek leírása

Főépítész - Hirdetmények, közzététel

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésekor kormányrendelet és helyi jogszabály alapján biztosítja az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosságot.
A meghatározott határidőn belül a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az eljárásban érintett résztvevő.

Vonatkozó jogszabályok:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 140/2013.(V.30.) K-t határozat

___________________________________________________________________

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 7.§ (3) értelmében a településképi rendelet módosítása esetén, a rendelet tervezetről tájékoztatást ad az Önkormányzat.

A Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendelete készítése során az Állami Főépítész kifogásolta, hogy az előkert méretét településképi vélemény, vagy bejelentés lefolytatásával lehet meghatározni. Mivel azonban a telekszerkezet, a kialakult állapotok, bizonyos esetben a domborzati viszonyok igénylik a rugalmas előkerti szabályozást, a településképi rendelet hatálya alá tartozó illeszkedési vizsgálat módot adhat a kérdéses értékek tisztázására. Az elfogadott rendezési tervbe az erre való hivatkozás bekerült, így a két helyi rendelet összhangba hozásához szükség van a településkéi rendelet módosítására.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban településképi rendelet) módosításáról a Képviselő-testület 129/2018. (VI.28.) számú határozatával döntött.

A rendelettervezet meghatározza az „illeszkedési vizsgálat” metodikáját. A joganyag készítése során megoldandó problémaként merült fel a vezeték nélküli hírközlési hálózatok technológiai létesítményei elhelyezési lehetőségei. Ezek körét bővíteni szükséges a digitális szolgáltatások zavartalan fenntartása és fejlesztése érdekében. A városkép kedvező befolyásolása érdekében a villamos energia hálózatok, a vezetékes elektronikus hírközlés szerelvényeinek elhelyezési kérdései, a konténer jellegű épületek telepítésének lehetősége szintén felülvizsgálatra került, valamint a településképi bírság kiszabásának hatásköre módosul. A fenti kérdésekben a rendelet módosításra került.

A jelenlegi partnerségi tájékoztató a módosítás pontjait, annak indokait és várható következményeit ismerteti, a módosító rendelet tervezetét a meghívóhoz csatolom.

A partnerségi rendelet alapján a készítendő településképi rendelettel kapcsolatban
2018. október 29-ig lehet észrevételt, javaslatot, véleményt tenni, amelyeket írásban vagy a foepitesz@dunakeszi. hu e-mail címre küldve lehet benyújtani, illetve szóban a lakossági fórumon lehet előadni.

A partnerségi rendelet 7. § (3) d) értelmében a rendelet módosítása ügyében lakossági fórumot kell tartani.

Fentiek alapján a településképi rendelet fent indokolt módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja:2018. október 29. 17:00 óra

Helye: Dunakeszi Város Házasságkötő terme

2120 Dunakeszi, Szent István utca 19.

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Dunakeszi 2018. október 16.

 

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

 

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

 

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitva tartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Építéshatóság ügyfélfogadása:

Hétfő 13:00 - 17:30
Szerda


08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Péntek 08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv