Hivatali ügyek leírása

Főépítész - Hirdetmények, közzététel

 

         Dunakeszi Város Főépítésze

Telefon: 06/27-542-800, Telefax: 06/27-542-838

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadás:   Hétfő: 13.00 – 17.30, Szerda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00,
Péntek: 08.00 – 12.00

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

 

 

A rendezési tervekről, azok véleményezési szakaszában, illetve elfogadása előtt, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Trk.) 29/A §.-a, valamint „a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 79.§ (2) bekezdése alapján lakossági fórumot kell tartani. A helyi rendelet értelmében, a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései alapján elkészült Dunakeszi Város

- Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

- Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) tervezete.

A településrendezési eszközök megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről. A vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 5.§-ra tekintettel a lakossági fórum online módon kerül megrendezésre.

Fentiek alapján a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása ügyében ZOOM applikáció segítségével online lakossági fórumot tartok:

Időpontja:2021. január 19. 15:00 óra, a rendelkezésre álló időkeret 40 perc

Helye:

https://us04web.zoom.us/j/6347154884?pwd=Q0tGUXJlWk5FblhQOXdFMEpTLzd6QT09

Meeting ID: 634 715 4884

Passcode: 1pdtnW

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Dunakeszi 2021. január 12.

                                                         Tisztelettel:

 

                                                                                                                 

                                                                                                         Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésekor kormányrendelet és helyi jogszabály alapján biztosítja az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosságot.
A meghatározott határidőn belül a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az eljárásban érintett résztvevő.

Vonatkozó jogszabályok:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 140/2013.(V.30.) K-t határozat

___________________________________________________________________

 

          Dunakeszi Város Főépítésze

Telefon: 06/27-542-800, Telefax: 06/27-542-838

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadás:   Hétfő: 13.00 – 17.30, Szerda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00,
Péntek: 08.00 – 12.00

 

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

 

Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének hatálybalépése óta számos fejlesztési elképzelés merült fel és került kivitelezés közeli állapotba. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 90/2020. (V.28.) és a Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi Bizottság 44/2020. (VII.30.) sz. határozataiban a Dunakeszi 119/2012. (V.31.) sz. határozattal elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és a 6/2018. (V.31.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv soron kívüli módosításáról döntött.

Önkormányzatunk a fenti döntések alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 41.§-ában adott felhatalmazása alapján a kiválasztott tervező irodával elkészíttette a véleményezési tervdokumentációt.

A szabályozás célja:

A korábbi módosításban az új ügyészség és bíróság felépítéséhez szükséges paraméterek meghatározásra kerültek, a vélemények alapján azonban az előkert szabályozása módosult, így az építési hely 2 méterrel szűkült, ami a terveket keresztülhúzná. A beruházás érdekében az OBH által meghatározott építési hely kerül kijelölésre az érintett 3034 hrsz-ú ingatlanon, amin belül az épület megvalósítható.

A tervezett új középiskolák közlekedését segítő új északi út a településszerkezeti tervben már 2012 óta szerepel. A kialakításához a szabályozási terven is fel kell azt tüntetni, hogy a szükséges ingatlanokat/ingatlanrészeket az Önkormányzat kisajátíthassa.

A középiskolák területét jelenleg csak a Klapka utca folytatása tárja fel. A forgalmi terhelés csökkentése érdekében javasolt egy alternatív útvonal tervezése is, ami igénybe veheti a Hunyadi út folytatásaként már szintén a településszerkezeti tervben szereplő nyomvonalat. Ebből leágazva lehetne elérni a középiskolákat, tehermentesítve a Klapka utca folytatását.

A tervezett középiskolák közlekedési rendszerének fejlesztése során a környező városrészeken / területeken felül és ezzel összefüggésben a Malomárok lakóterületen bekövetkezett népesség növekedés következtében megnövekedett forgalmú utak tehermentesítésére is javaslatot keresünk.

A leendő EuroVelo 6 kerékpárút mentén lévő kiskertes övezetek szabályozásának átgondolása az Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet felülvizsgálatával egyidőben aktuálissá vált. Az ingatlanokon a meglévő – 1 ingatlanon csak 1 db épület – korlátozás feloldásra kerülne.

A Dunakeszi 024/3 hrsz-ú, a településszerkezeti tervben és szabályozási terven szereplő út egy Gödön haladó útban folytatódik. Természetben azonban a két út nem fut össze az északi közigazgatási határ mentén, a két tengely között kb.: 20-30 méteres eltolódás van, így egy „S” kanyarban csatlakoznak. A természetbeni állapot lekövetésére az út nyomvonalának korrekciójára van szükség településszerkezeti és szabályozási szinten egyaránt.

A rendeletmódosítás a fentieken túlmenően a használhatóságot segítő módosításokat tartalmaz.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzat módosításának terve munkaidőben megtekinthető Dunakeszi Város Főépítészénél, a városháza 20-as irodájában, illetve a város hivatalos honlapján az „ügyinzézés/Főépítészi iroda/hirdetmények, közzététel” pontban és a város főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben véleményezhető. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25, illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A kapcsolódó dokuemntumok IDE KATTINTVA érhetők el.

Dunakeszi 2020. december 21

                                                         Tisztelettel:

                                                                                                        Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész

 

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

az építéshatósági ügyek

2020. március 1-jével a

Kormányhivatalhoz kerültek.

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

 

2020 március 1-jétől:

 

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

 

13:00-16:00
bejelentkezés:
foepitesz@dunakeszi.hu

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv