Hivatali ügyek leírása

Klíma berendezések kültéri egységeire vonatkozó eljárás

Tisztelt lakosság!

Az épület külső homlokzatára elhelyezett klíma kültéri egységek adott esetben nagy mértékben befolyásolják a település képét. Innentől kezdve az egységek kihelyezése az egész közösséget érintő kérdéssé válik. 2006 óta szabályozza helyi rendelet ezen technológiai létesítmények elhelyezését, 2013. január 1-óta pedig csak településképi bejelentéssel telepíthetők.

Az Önkormányzat, észlelve a klíma-berendezések kültéri egységeinek nagy számú, településképi bejelentés nélküli megjelenését, szükségesnek tartja – a településkép védelme érdekében – a fokozott ellenőrzést. Az otthonfelújítási program és az egyre melegebb nyarak következtében viszonylag rövid időn belül nagy számú klíma kültéri egység megjelenése várható.

A helyzet kezelésére a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításra kerül. A tervezett módosítás városképi szempontból meghatározó utakat/tereket jelöl ki, ahol a hatályos szabályozás továbbra is fennállna, egyéb területen viszont enyhítést hozna kizárólag az utcafronti homlokzatot védve.

A tisztánlátás érdekében türelmi idő kerül meghatározásra, 2021. július elsejéig, ami alatt az utólag megtett településképi bejelentéssel a tudomásulvétel az épület elhelyezkedése, a műszaki berendezés utcaképet befolyásoló helyzete, takartsága figyelembe vételével a főépítész szakmai álláspontja alapján kiadható. A határidő lejárta után indult eljárásokban az előírásokat a berendezés kihelyezési idejéről függetlenül figyelembe kell venni. Azon kültéri egységek tekintetében, amelyekre 2021. július elsejéig nem történik meg a településképi bejelentés, az eljárásokat az Önkormányzat a már folyamatban lévő városi felmérések eredményei alapján hivatalból fogja megindítani.

Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek: IV. Béla király tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Barátság útja, Berzsenyi utca, Béke utca, Bartók Béla utca, Fóti út, Fő út, Határ út, Hunyadi utca, Kistemplom utca (Szt István-Bartók Béla között), Klapka utca (Zápolya-Tábor között), Kossuth Lajos utca, Könyves Kálmán utca (Szt István- Béke között), Liget utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Nap utca (Fő úttól a Garas utcáig), Pálya utca, Rákóczi utca, Rév utca, Tábor utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Toldi utca, Váci Mihály utca, Verseny utca, Zápolya utca.

Fentiek alapján kérek minden érintettet, hogy a csatolt kérelem nyomtatványon 2021. július 1-ig szíveskedjen településképi bejelentést tenni, a klíma egység közeli fotójával és az épülethomlokzatok távolabbi fotójával, helyszínrajzzal (mely homlokzaton van az egység) és egy rövid leírással.

 

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

A szellőző- és Klímaberendezések építményen való elhelyezése előtt a 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet 46. §. (1) bekezdés 11 pontja alapján településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

A bejelentési eljárást az építtető, vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet papír alapon kell benyújtani, két eredeti példányban, személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton.

A bejelentő a döntést postai úton kapja meg, egy példány záradékolt tervdokumentációval. A kérelmezett tevékenységet az döntés véglegessé válását követően kezdhető meg.

A 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében 1.000.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők. Ha a kötelezésben foglaltak a megadott határidőn belül nem teljesülnek, a bírság ismételten kiróható.

Hatáskör és illetékesség:

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

  • kérelem,
  • rövid műszaki leírás,
  • helyszínrajz, jelölve azt a homlokzatot, ahol a kültéri egység elhelyezésre kerül,
  • az épülethomlokzatok távolabbi fotója,
  • utólagos bejelentés esetén a klíma egység közeli fotója,
  • társasház esetében a lakás alaprajzát.

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet a településkép védelméről

 

Nyomtatványok - Településképi bejelentés

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv