Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Településképi bejelentési eljárás

Településképi bejelentési eljárás

Ügyleírás:

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Építménnyel kapcsolatos építés, beavatkozás megkezdése előtt a 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet 46. §-ban felsorolt esetekben településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a jogszabály szerint építési engedélyezés nélkül végezhető építési tevékenységek közül az alábbi tevékenységek esetében:

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

4. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

5. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

6. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

7. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

8. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

9. Utcafronti kerítés, kerti építmény építése, meglévő bővítése.

10. Nem építési kivitelezéshez, vagy szabadstrand üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 3 hónapnál tovább fennmaradó mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

11. Szellőző-, klímaberendezés- építményen való elhelyezése.

12. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, árnyékoló elhelyezése.

13. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

14. Mindazon a 44. §-ba nem tartozó építési munkákra, amelyek érintik az épület, építmény külső megjelenését és látványát, ide értve a homlokzati reklámokat érintő tevékenységeket.

15. Építményben az önálló rendeltetési egység(ek) rendeltetésének megváltoztatása.

A bejelentési eljárást az építtető, a tervező vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet papír alapon kell benyújtani, két eredeti példányban, személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton. A bejelentő a döntést postai úton kapja meg, egy példány záradékolt tervdokumentációval. A kérelmezett tevékenységet az döntés véglegessé válását követően kezdheti meg.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e bejelentési eljárást lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, írjon az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu email címre.

A 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében a Képviselő-testület 1.000.000 forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők. Ha a kötelezésben foglaltak a megadott határidőn belül nem teljesülnek, a bírság ismételten kiróható.

Hatáskör és illetékesség:

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

  • a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv,
  • rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció,
  • amelyek az alábbiak:
  • építészeti- műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
  • helyszínrajz a kérelemmel érintett és a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
  • alaprajz,
  • homlokzatok,
  • utcaképi vázlat, színterv, látványtervek.
  • Ügyintézés díjszabása:

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet a településkép védelméről

 


Gyakran ismételt kérdések

Ha elutasítják a kérelmet, hová lehet fordulni?

A polgármester döntésével szemben fellebbezni az „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi  LXXVIII. törvény 30/D. §  (3) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületénél lehet.

Szellőző-, klíma- építményen való elhelyezése településképi bejelentéshez kötött?

Igen. A HÉSZ alapján azonban épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, legfeljebb erkély takart részére.

Nyomtatványok - Településképi bejelentés

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv