Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Parkoló földterület bérlése

Működési engedélyhez szükséges parkoló földterület bérlés

Ügyleírás:

A kereskedelmi tevékenység folytatásának egyik előfeltétele a szükséges létszámú parkolóhelyek megléte, melyet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (10) bekezdése, valamint a 3. és 4. számú melléklete határoz meg.

Parkoló kérelem személyesen, vagy postai úton nyújtható be.

A szükséges parkolók száma, a benyújtott kérelemben szereplő adatok alapján a vonatkozó jogszabályi előírás alkalmazásával kerül megállapításra.

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban Dunakeszi Város Polgármestere gyakorolja. Illetékesség: Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Szükséges okiratok, mellékletek:

  • formanyomtatvány (kérelem),
  • saját tulajdonú ingatlan vonatkozásában 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,
  • nem a kérelmező tulajdonában lévő helyiség esetében, a helyiség használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (pl. bérleti szerződés),
  •  helyszínrajz, amely a telken belül történő parkolást mutatja be,
  •  üzlet alaprajza – bejelölve rajta a nettó árusító- vendéglátótér (m2),
  • a kérelmező személyi azonosító okmányainak másolata (szem. ig., lakcímkártya).

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Egyéb fontos tudnivaló:

A tevékenység megszüntetése esetén az ügyfélnek a parkoló-terület bérleti szerződést fel kell mondania.

 


 

Nyomtatványok - Parkolóbérlés

Ügyintézés - Terület és helyiség bérlet

Önkormányzati terület és helyiség bérlet

Ügyleírás:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (VI.11.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

Az önkormányzati tulajdonú földterület és helyiség bérlés igénylése, a bérléssel kapcsolatos bejelentések, kérelmek intézése.

Kezdeményezhető személyesen vagy postai úton, a vonatkozó kérelem benyújtásával.

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban Dunakeszi Város Polgármestere gyakorolja. Illetékesség: Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Szükséges okiratok, mellékletek:

  • formanyomtatvány (kérelem),
  • a kérelmező személyi azonosító okmányainak másolata (szem. ig., lakcímkártya).

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabály:

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Nyomtatványok - Terület és helyiség bérlet

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv