Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Iparker - Nem üzleti célú szálláshely szolgáltatás

Ügyleírás:

A vonatkozó jogszabály alapján a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítmények üzemeltetőit a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző – a bejelentés alapján - nyilvántartásba veszi.

A szolgáltató nem üzlet célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel a jogszabályban foglaltaknak és a jegyző az ellenőrzése során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.

A jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről, vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról két hónapon belül dönt. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól, a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására – a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg – a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti a társhatóságokat a vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül folytatja le. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A szolgáltató a tevékenység megszűnését köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyző felé, aki a szolgáltatót ez esetben törli a nyilvántartásból.

A vonatkozó rendelet szerint a vendég a szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató – az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével – köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, ahol a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatást végzik.

Szükséges okiratok, mellékletek:

  • Formanyomtatvány
  • Szolgáltató tevékenység végzésére jogosító okirat
  • A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat
  • Egyéb, a tevékenység gyakorlásához jogszabály által előírt engedély
  • Vásárlók könyve

Alkalmazott jogszabályok:

173/2003. (X.28.) Kormányrendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Egyéb fontos tudnivalók:

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely:

az erre a célra épített vagy átalakított és ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá helyi menedék céljáró szolgáló szálláshely, valamint az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett,

sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgál önálló rendeltetési részegység,

szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.

A kormányrendelet alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények:

Üdülő (altípusa, üdülő, gyermeküdülő, villa)

Gyermek- és ifjúsági tábor (altípusa: gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sporttábor)

Nomád táborhely

Hegyi menedékház (altípusa: turistaház, kulcsosház, matracszállás)

Bivakszállás (altípusa: bivakszállás, téliesített bivakszállás)

Pihenőház (altípusa: munkásszállás, vendégszállás)

Diákotthon, kollégium

Nyomtatványok:

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére


Gyakori kérdések

Társhatóságoktól kell-e beszerezni e tevékenység folytatásához engedélyeket?

A bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételről szóló igazolással együtt az ügyintéző megküldi a társhatóságoknak. A társhatóságok (Népegészségügyi Osztály, Katasztrófavédelem stb.) előre egyeztetett időpontban ellenőrzik a tevékenységet és amennyiben az megfelel az általuk előírtaknak, akkor ők is hozzájárulnak szakhatósági állásfoglalásukkal a szálláshely üzemeltetéséhez.

 

Nyomtatványok - Egyéb szálláshely bejelentésről

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv