Hivatali ügyek leírása

Közterület - Fakivágás

Ügyleírás:

A köz- és magánterületen található fás szárú növény (fa, cserje) kivágását a vonatkozó jogszabályok alapján a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Az engedély kiadására irányuló kérelem formanyomtatványon nyújtható be a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • Kérelmező neve, címe, elérhetősége
  • Az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése
  • A kivágás indoka
  • A kivágandó fa darabszáma, fajtája, törzsátmérője (a földtől számított 1 m magasságban)
  • A kivágás kivitelezésének leírása

A kivágandó fás szárú növény pótlásáról a kivágást követő 1 éven belül szükséges gondoskodni.

A fapótlás elmulasztása 50.000.- Ft-tól 500.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása nem teljesíthető a kérelmező ingatlanán belül, akkor a pótláshoz meghatározott számú facsemeték megvásárlását követően azokat a Közüzemi Kft. részére át kell adni. Az ügyfél erről igazolást kap, melyet vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadnia, vagy postai úton kell eljuttatnia hivatalunk Városüzemeltetési Osztálya részére.

A Közüzemi Kft. munkatársai ezután gondoskodnak a facsemeték elhelyezéséről a városban.

A fakivágási engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot a kérelmező részére az ügyintéző elküldi postai úton, vagy azt személyesen is átveheti az ügyfélszolgálaton. A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt nem végezhető el!

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja.

Szükséges okiratok, mellékletek:

  • Formanyomtatvány
  • Társasház közös képviselője által benyújtott kérelem esetén szükséges csatolni a társasházi lakók többségének aláírását vagy a társasházi közgyűlési határozatot
  • 3000,-Ft értékű illetékbélyeg

Alkalmazott jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet módosításáról szóló 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre.

 

Nyomtatványok - Fakivágás iránti kérelem

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

az építéshatósági ügyek

2020. március 1-jével a

Kormányhivatalhoz kerültek.

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk a kedves ügyfeleket,

hogy Passa Gábor főépítész 2021.

január 20-án és 27-én személyesen

nem tart ügyfélfogadást, csak a

kolléganői tartanak ügyfélfogadást.

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

 

13:00-16:00
bejelentkezés:
foepitesz@dunakeszi.hu

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv