Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Rendszeres gyermekvédelmi kezdezmény

Ügyleírás:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés jogszabályban meghatározott normatív kedvezményének, a jogszabályban meghatározott természetbeni támogatásnak, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv).A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyéb, külön kérelemre megállapítható támogatások, jogosultságok: a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása. A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket /az öregségi nyugdíj 135%-a- jelenleg 38.475,-Ft, illetve gyermekét egyedül nevelő szülőnél azöregségi nyugdíj 145%-a- jelenleg 41.325,-Ft/, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

Hatáskör és illetékesség:

fokon döntést hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Kormányhivatal

Szükséges okiratok, mellékletek:

1)Közös háztartásban élő közeli hozzátartozóknak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozó igazolás; nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított jövedelemigazolást, valamint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 3 hónap alatt szerzett jövedelemre vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat.

2)Gyermektartásdíjat megállapító bírósági végzés másolata, illetve a gyermektartásdíj összegéről a szülők között (peren kívül) létrejött megállapodás másolata

3)Az árvaellátást, valamint a családi pótlékot, iskoláztatási támogatást megállapító határozat másolata és annak folyósítását igazoló irat

4)Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem igazolására az ingatlan bérbeadásáról szóló szerződés vagy a bérleti díj összegét tartalmazó megállapodás

5)Egyéb, a fentiekben nem nevesített rendszeres és nem rendszeres jövedelmek esetén a tényleges jövedelem megállapítására alkalmas igazolás vagy büntetőjogi nyilatkozat

6)Amennyiben a kérelmező különélő szülő, a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági végzés, a gyermek elhelyezésére vonatkozó bírósági vagy gyámhatósági döntés, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról

7)A gyermekek nappali ellátását biztosító intézmény igazolását (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás, egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás.)

8) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya).

Ügyintézés díjszabása:

 illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 

Nyomtatványok - Rendszeres gyermekvédelmi

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv