Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Jog - Házszámozás

Ügyleírás:

Dunakeszi közigazgatási területén Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztálya elsőfokú hatóságként a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet és a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007. (V.22.) Korm. rendelet alapján végzi a házszámok megállapítását.

Házszám megállapítására akkor kerülhet sor, ha:

  • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a címe (utca, házszám)
  • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a házszáma
  • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nem megfelelően van feltüntetve a címe (utca, házszáma)

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A bejelentést/kérelmet az ingatlan fekvése szerinti település jegyzőjéhez lehet benyújtani. Benyújtás helye a Hivatal személyes ügyfélszolgálata.

Szükséges okiratok, mellékletek:

  1. Házszámozási kérelem formanyomtatvány (amennyiben a cím nem tisztázott a KCR rendszerben)

Alkalmazott jogszabályok:

Dunakeszi város Önkormányzata Képviselő-testületének a közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév-és házszámtábla kihelyezéséről szóló 29/2008. (XI. 19.) rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló I/2013. (II. 06.) rendelete

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet

Egyéb fontos tudnivalók:

Az utcanév tábla és emléktábla elhelyezését a tulajdonos, kezelő, használó (a továbbiakban: tulajdonos) tűrni köteles.

Az ingatlan tulajdonosának részere a jogerős határozattal együtt kerül kézbesítésre a házszámtábla. Innentől kezdve számít a 8 nap a kihelyezési kötelezettség teljesítésére.

A házszámtábla elhelyezéséről, a természetes elhasználódás miatt szükséges cseréjéről, a tábla eltűnése, megsemmisülése vagy súlyos megrongálódása esetén a pótlásról az Önkormányzat, az elhelyezésről, illetve a karbantartásról és tisztántartásról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A tulajdonos az utcanév-táblát és az emléktáblát csak a felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok szükséges idejére, ideiglenesen távolíthatja el. Az eltávolítás ideje alatt köteles az utcanév táblát és emléktáblát megőrizni és a munkák befejezése után azt az eredeti helyére felszerelni (felszereltetni). Az eltávolítással és visszahelyezéssel kapcsolatos költségek ilyen esetben a tulajdonost terhelik. 

A tulajdonos köteles a jegyzőnek bejelenteni, ha a kihelyezett utcanévtábla vagy emléktábla eltűnik, megsemmisül vagy súlyosan rongálódik.

Az utca nevének megváltoztatása esetén a régi utcanév táblát 1 évig kinn kell hagyni úgy, hogy azt 3 cm széles piros csíkkal, átlósan át kell húzni. Az új utcanév táblát közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

Az ügytípus elektronikus űrlappal is rendelkezik. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval az ügyindításhoz kattintson a képre.


 


Nyomtatványok - Házszámozás

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv