Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Iparker - Üzletek nyitva tartása

Ügyleírás:

Üzletek, vendéglátóhelyek nyitva tartása

1. Üzletek:

A kereskedő köteles az üzlet nyitva tartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban bekövetkező változást, az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A nyitvatartási idő változás bejelentését írásban kell megtenni a kereskedelmi hatóság – azaz Dunakeszi Város Jegyzője - felé, az oldal alján letölthető formanyomtatványon.

A kereskedő nyitva tartási idejét az üzlet bejáratánál jól látható helyen köteles feltüntetni a vásárlók megfelelő tájékoztatása érdekében.

A vendéglátóhelyek és üzletek éjszakai (22.00 és 06.00 óra közötti) nyitva tartási rendjének szabályozása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Dunakeszin a kereskedelmi üzletek számára az éjszakai nyitva tartáshoz nem szükséges külön kérelem benyújtása, elegendő azt az üzlet nyitásakor, vagy a nyitvatartási idő változásakor a formanyomtatványon jelezni.

Amennyiben a kereskedelmi üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban a lakosság, illetve a rendőrség vagy más hatóság részéről panasz, kifogás érkezik, a képviselő-testület hatáskörrel rendelkező bizottsága, azaz a Pénzügyi és Jogi Bizottság az ügyet, annak összes körülményére tekintettel megvizsgálja, és amennyiben a panaszt kellően megalapozottnak találja, a kereskedelmi üzlet üzemeltetőjét a lehetséges szankciók kilátásba helyezése mellett figyelmeztetésben részesíti.

Amennyiben ugyanazon üzemeltető ellen ismételten kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az üzletben történő 22.00 óra és 06.00 óra között szeszesital árusítást szüneteltetheti, illetve a kereskedelmi üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozhatja, továbbá, ha az eset körülményei azt indokolják, az éjszakai nyitva tartását beszüntetheti.

2. Vendéglátóhelyek:

A vendéglátóhelyek és üzletek éjszakai (22.00 és 06.00 óra közötti) nyitva tartási rendjének szabályozása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Dunakeszin a kérdést a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló 30/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A rendelet értelmében vendéglátó üzlet, az ahhoz tartozó terasz, kerthelyiség fő szabály szerint 22.00 óra és másnap 06.00 óra között nem tarthat nyitva.

Amennyiben a vendéglátóhely üzemeltetője 22.00 és 06.00 óra között szeretné vendéglátóhelyét nyitva tartani (akár egy konkrét rendezvény erejéig eseti egyedi nyitva tartással, akár határozatlan időre, folyamatos egyedi nyitva tartással), úgy a képviselő-testület hatáskörrel rendelkező bizottságához, azaz a Pénzügyi és Jogi Bizottsághoz kérelmet kell benyújtania.

Tekintettel arra, hogy a bizottsági döntés előkészítéséhez hozzávetőleg két hét szükséges, kérjük a bizottsági ülést megelőzően legalább 15 nappal megelőzően szíveskedjenek kérelmüket beadni. Amennyiben a kérelem később kerül benyújtásra, úgy az a soron következő bizottsági ülésre kerülhet előterjesztésre. A bizottsági ülések időpontjáról a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást.

A kérelem-nyomtatványok az oldal alján letölthetők.

Amennyiben a vendéglátóhely nyitva tartásával kapcsolatban a lakosság vagy rendőrség, illetve más hatóságok részéről panasz, kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az ügyet, annak összes körülményére tekintettel megvizsgálja, és amennyiben azt kellően megalapozottnak találja, a vendéglátóhely üzemeltetőjét a lehetséges szankciók kilátásba helyezése mellett figyelmeztetésben részesíti. Amennyiben ugyanazon üzemeltető ellen ismételten kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az egyedi nyitva tartási rendre vonatkozó engedélyt visszavonhatja.

Hatáskör és illetékesség:

Minden Dunakeszi illetékességi területén fekvő üzlet és vendéglátóhely eseti és folyamatos egyedi nyitvatartási kérelmének elbírálása az Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága hatáskörébe tartozik.

Szükséges okiratok, mellékletek:

Az oldal alján található formanyomtatvány

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás díjmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló 30/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet

Felhívjuk a figyelmét, hogy:  

fontos az egyedi nyitvatartási kérelem beadására vonatkozó határidő betartása, vagyis legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal be kell nyújtani a kérelmet az ügyfélszolgálatunkon (a Bizottság minden hónap utolsó csütörtökén tartja ülését). Ellenkező esetben nem tudjuk garantálni a kérelem előterjesztését az aktuális bizottsági ülésre.


Gyakran ismételt kérdések

Milyen formában kell az egyedi nyitvatartási kérelmet benyújtani?

A „Nyomtatványok, útmutatók” menüpontban található nyomtatványokon fogadjuk el a kérelmet.

Hol kell benyújtani az egyedi nyitvatartási kérelmet?

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal.

Mikor és hogyan értesülök a Bizottság döntéséről?

A Bizottság határozat formájában hozza meg döntését, melyet postai úton kézbesítünk ügyfeleink részére.

Nyomtatványok - Nyitva tartás

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv