Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Csapadékvíz elvezetés

 

Ügyleírás:

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák bejelentése.

Felhívjuk figyelmét, hogy:

A város által kialakított árkokat, sajnálatosan az érintett telektulajdonosok túlnyomó része rendszeresen feltölti. Ahol betemetést észlel a Városüzemeltetési osztály ügyintézője vagy a Közterület – Felügyelet munkatársa ott felhívjuk az ingatlantulajdonos figyelmét, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.

Ugyanakkor sem a zárt, sem a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer nem jelent biztosítékot a nyári felhőszakadások esetén az extrém mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetésére, tekintettel arra, hogy ezek a rendszerek azok az átlagos csapadékvíz mennyiségére vannak tervezve.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  • bejelentő neve, címe
  • bejelentő telefonszáma
  • a közterületen lévő csapadékvíz helyének pontos meghatározása
  • az írásban leadott kérelemhez csatolhatók mellékletek (fénykép)

A bejelentést megteheti személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, telefonos elérhetőségeinken vagy E-mailen az „Általános kérelem” nevű nyomtatvány kitöltésével.

A bejelentés megtételét követően, amennyiben szükséges a Városüzemeltetési osztály ügyintézője felveszi a kapcsolatot a bejelentővel. Az ügyintézés menetéről, alakulásáról tájékoztatást ad a Hivatal munkatársa.

Tájékoztatjuk, hogy:

A lakóparkokban lévő csapadékvíz-problémák megoldása érdekében az Önkormányzat további lépéseket tett. Korábban kiépült egy gerincvezeték a Tisza utcától a Mátyás király utcán át egészen a Dunáig, melynek bővítésének a tervei elkészültek. Az első ütemben a Huszka Jenő utca alatt épülne meg a vezeték. amely a Kolozsvár utcán folytatódva érné el a Mátyás király utcai vezetéket. A második ütemben megépülő szakasz a Tisza utcán haladna, majd tovább a Kossuth Lajos utcán a Botond utcáig. A hálózat harmadik üteme a Tisza utcai részhez kapcsolódva a Szent Imre tértől a Rákóczi út mentén húzódna és annak, valamint a hozzá kapcsolódó utcák csapadékát vezetné el a befogadóig.

A tervek elkészültének köszönhetően az Önkormányzat felkészült arra, hogy a jövőben pályázzon a beruházás állami támogatással való kivitelezésére.

Ügyintézési határidő:

A beérkezéstől számított 30 nap.

Alkalmazott jogszabályok:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény

2011. évi vízi-közmű szolgáltatásról szóló CCIX. törvény

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Nyomtatványok - Általános kérelem

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv