Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés - Közúti kapcsolat létesítése

 

Ügyleírás:

Közúti kapcsolat létesítésre vonatkozóan az a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezik. A hétköznapi nyelvben kapunyitásként beszélnek róla, és kevesen tudják, hogy ennek létesítése engedély köteles.

39. § ide vonatkozó pontjai:

(1) Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadása feltételhez kötött. A csatlakozási díj mértékét, illetve a mérték megállapításának elveit a miniszter rendeletben állapítja meg. Törvényszintű szabályozások.

(4) Ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint létesítették, és

a) az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg, vagy

b) a csatlakozási díj nem került megfizetésre, a közlekedési hatóság az útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy átépítésére kötelezheti.

 (6) Ha a közút kezelője vagy a meglévő közút vagyonkezelője az (1) bekezdésben meghatározott útcsatlakozás létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a kérelmező által szabályszerűen előterjesztett kérelem kézhezvételétől számított 21 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • az érintett ingatlan címe
  • az érintett ingatlan helyrajzi száma
  • a kérelmező neve, címe
  • a kérelmező telefonszáma
  • az eljárás tárgya

A kérelemhez szükséges csatolni egy helyszínrajzot, melyen a tervezett közúti kapcsolat elhelyezése látható.

Felhívjuk figyelmét, hogy:

A törvény 41. § (2) pontja szerint a közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az (1) bekezdésben megjelölt építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az építmény engedélyezésére jogosult hatóság vagy a közlekedési hatóság -a közút kezelőjének kérelmére -az építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a felújításra, korszerűsítésre, megszüntetésre kötelezheti.

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

A hatáskört az eljárásban a település jegyzője gyakorolja.

Ügyintézés díjszabása:

Illetékmentes.

A kérelem folyamata:

Amennyiben a nyomtatvány megfelelően került leadásra, a Városüzemeltetési Osztály munkatársai helyszíni bejárást tartva elvégzik a szükséges felmérést és 21 napon belül elbírálás alá kerül a kérelem. A kérelmet benyújtó tulajdonos minden esetben értesítésre kerül.

Alkalmazott jogszabály:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

 

Nyomtatványok - Közútkezelői hozzájárulás

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv