! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Óvodai beiratkozások Dunakeszin

KezdőoldalHírekÓvodai beiratkozások Dunakeszin
Vissza a listához További cikkek a kategóriában
Közérdekű | Oktatás
2022-03-24

A 2022/2023-as nevelési évre 2022. május 2-3-án (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óráig lesz az óvodai beiratkozás.

Dunakeszi Város Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményekben a 2022/2023-as nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja: 2022. május 2-3-án (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óra között.

A beíratás helye: DÓHSZK Eszterlánc Óvoda, Budai Nagy A. u. 4-8.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható Dunakeszi Város honlapján, valamint Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2022. október 31-ig a harmadik életévét betölti. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezése, akik 2022. november 1. és december 31. között lesznek három évesek, folyamatosan történik az aktuális időpontban.

Az óvodai jelentkezési lap online is kitölthető!

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) – Dunakeszi Járási Hivatal – felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Az óvodavezető 2022. június 3-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat a fenntartó, azaz Dunakeszi Város Önkormányzata felé.