! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Közérdekű adatok

KezdőoldalKözérdekű adatok
Nincs találat!

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Dunakeszi Város Önkormányata

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Székhely

06-27-542-800

Központi

06-27-341-182

FAX

polgarmester@dunakeszi.hu

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Székhely

06-27-542-800

Központi

06-27-341-182

FAX

jegyzo@dunakeszi.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő
8.00-17.30
Kedd
8.00-16.00
Szerda
8.00-16.00
Csütörtök
8.00-16.00
Péntek
8.00-12.00
MA

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

I. 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Dunakeszi Város Önkormányata

Képviselő-testület bizottsága

Bővebb infó

Képviselő-testület tanácsnokai

Bővebb infó

Szervezeti egységek, osztályok

Bővebb infó

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Szervezeti egységek, osztályok

Szervezeti egységek, osztályok

Hivatalvezető
dr. Szarvas Eleonóra Aliz – aljegyző: +36 27 542 800

Lakosságszolgálati és Polgármesteri Kabinet
Keller Anikó – osztályvezető

Ügyfélszolgálati csoport
Lengyelné Horváth Andrea
Patainé Rácz Terézia
Pelsőczy Erzsébet
Várnagy Anita
Zsila Krisztina
Ármeniczki Annamária

Vagyonhasznosítási csoport
Molnárné dr. Komáromi Anita
Vörös-Sütő Anikó
Lengyelné Horváth Andrea

Közterület-felügyelet
Ádám László közterület-felügyelő
Borsos Norbert közterület-felügyelő
Kerti Sándor szolgálatvezető, közterület-felügyelő
Nagy Zoltán Jánosné adminisztrátor
Tóth János közterület-felügyelő
Szárók Katalin adminisztrátor
Woth-Schäffer Károly közterület-felügyelő
Rácz István Csaba-mezőőr

Városüzemeltetési Csoport
Ambrus Eszter
Bottyán Tibor
Ebecz Györgyi
Bene-Lovászi Gabriella
Soós Márta

Létesítményüzemeltetés
Ignéczi István
Szabó László

Főépítész
Passa Gábor főépítész
Iványi Andrea főépítészi ügyintéző
Törökné Molnár Andrea főépítészi ügyintéző

Főmérnök
Szabó Zsolt

Főkertész
Tóth Eszter – főkertész
Balás-Szabó Krisztina Tünde – főkertészi ügyintéző

Polgármesteri és kistérségi ügyintéző
Lévai Tímea

Gazdasági Osztály
Pálinkás Józsefné osztályvezető
Hidán Edit-ügykezelő

Pénzügyi-Számviteli csoport
Báthoryné Bene Erika
Bellusné Jánoska Krisztina
Erki-Németh Lilla
Fazekas Rita
Marinkás Orsolya
Soltész Krisztina
Tománé Banadics Katalin
Vargáné Csáki Tünde

Igazgatási és Jogi Osztály
Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta – osztályvezető

Forgács Andrea
Kovács Tibor Árpád
Kőmíves Szandra

Jogi csoport
Dombováriné dr. Kozák Nikolett csoportvezető
dr. Hegedűs Éva
dr. Nagy-Lendvai Adrienn

Igazgatási csoport
Bender Máté
Kanyuk-Kerepesi Linda
Mangol Tamásné
Varga Balázs

Anyakönyvi csoport
Cseh Réka
Ladányiné Nováki Erika
Sárosiné Szabó Tímea

Adóiroda
Híves Henrietta adóiroda vezető

Elekné Tóth Orsolya építményadó, telekadó
Varga Renáta építményadó, telekadó
Kövesdy Szilvia építményadó, telekadó
Bellláné Papp Viktória építményadó, telekadó
Hovány Éva adóigazolás, adó- és értékbizonyítvány
Pál Judit pénzforgalmi könyvelés, talajterhelés
Baffia-Klement Gabriella ellenőrzés,
Pályi Cynthia iparűzési adó
Sebő Csilla iparűzési adó
Ocskai Krisztina iparűzési adó
Tóth Vivien adóügyi ügyintéző (két napja jött, nincs még konkrét területe)
Dudás Lászlóné végrehajtás
Petercsák-Tass Anita végrehajtás
dr. Kari Krisztina végrehajtás
Szűcs Judit fizetési kedvezmények, adók módjára behajtandó köztartozás
Dömsöd Gáborné iratkezelő

Dunakeszi Programiroda
Havasiné Liki Melinda
Hegedűsné Takács Edit
Juhász Ádám
Mészárosné Dávid Tímea
Szeredi Helga Zsuzsanna

Belső ellenőrzési vezető
Vízhányó Károly Béla

Szervezeti ábra

Bővebb infó

Szervezeti egységek, osztályok

Bővebb infó

I. 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Dunakeszi Város Önkormányata

Dióssi Csaba polgármester

polgarmester@dunakeszi.hu

Fogadó óra:

Előzetes egyeztetés alapján

Sipos Dávid alpolgármester

alpolgarmester@dunakeszi.hu

Fogadó óra:

Előzetes egyeztetés alapján

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta jegyző

jegyzo@dunakeszi.hu

Fogadó óra: Minden hónap első hétfőjén 14:00 órától. Előzetes bejelentkezés telefonon vagy e-mailen szükséges.

Előzetes egyeztetés alapján

Igazgatási és Jogi Osztály

dr. Dombiné dr. Farkas Bernadett- osztályvezető

Telefon

06-27-542-800

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Gazdasági Osztály

Pálinkás Józsefné

osztályvezető

06-27-542-800

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Lakosságszolgálati és Polgármesteri Kabinet

Keller Anikó

osztályvezető

06-27-542-800

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Adóiroda

Híves Henrietta

osztályvezető

06-27-542-800

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Belső ellenőrzési vezető

Vízhányó Károly Béla

belső ellenőr

06-27-542-800

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Főépítész

Passa Gábor

06-27-542-800

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Főkertész

Tóth Eszter

06-27-542-800

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Főmérnők

Szabó Zsolt

06-27-542-800

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

I. 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Dunakeszi Város Önkormányzata

Székhely (levelezési cím): 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Központi telefonszám: 06-27-542-800
Email: polgarmester@dunakeszi.hu
www.dunakeszi.hu

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Székhely (levelezési cím): 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Központi telefonszám: 06-27-542-800
E-mail: jegyzo@dunakeszi.hu

Lakosságszolgálati és Polgármesteri Kabinet
Keller Anikó osztályvezető
Telefon: +36 27 542 800
Email: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő
8.00-17.30
Kedd
8.00-16.00
Szerda
8.00-16.00
Csütörtök
8.00-16.00
Péntek
8.00-12.00
MA

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

I. 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Dunakeszi Város Önkormányzata

Képviselő-testület

Bővebb infó

Képviselő-testület bizottságai

Bővebb infó

Pénzügyi és Jogi Bizottság

Elnök: Bilinszky Ferenc

Tagok:
– Benkő Tamás
– Hircz Tamás
– Kárpáti Zoltán
– Pethő Krisztián

1. A Pénzügyi és Jogi Bizottság javaslatot tesz:
a) az önkormányzati intézmények alapítására, átszervezésére, megszüntetésére,
c) a bizottság eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetre,
d) a helyi adókra,
e) a polgármester illetményére, jutalmazására,
f) bíróság népi ülnöki tisztségére történő jelölésre,
g) polgármesternek – a családügyi tanácsnok egyetértése mellett –az önkormányzat által fenntartott óvodák, bölcsődék, pedagógiai szakszolgáltatások és pedagógiai szakmai szolgáltatások és közművelődési intézmények szakmai koncepciójának meghatározása,
h) a közúti jelzések elhelyezésére, fenntartására, eltávolítására, valamint a helyi utak forgalmára vonatkozóan,
i) a főépítészhez érkezett és általa továbbított, a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó kérelemben foglaltakkal való egyetértése esetén a főépítésszel történt egyeztetést követően a képviselő-testületnek a településszerkezeti terv, vagy a helyi építési szabályzat módosítására.”
j) az intézményi térítési díjak megállapítására,
k) az egészségügyi alapellátások körzeteire, több települést érintő ellátás esetén a körzet székhelyére.

2. A Pénzügyi, és Jogi Bizottság véleményezi:
a) a hatáskörébe nem tartozó rendelet-tervezeteket,
b) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
c) a fizetési kötelezettséget, valamint önkormányzati bevételeket módosító rendelet tervezeteket,
d) a közbiztonsági – bűnmegelőzési koncepciót,
e) árubeszerzések esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 15.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
f) építési beruházások esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 25.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
g) szolgáltatás megrendelése esetén a nyertes pályázóról szóló döntési javaslatot nettó 25.000.000 forintos szerződéses összeghatár felett,
h) állást foglal az önkormányzati képviselőket érintő etikai kérdésekben.
i) véleményezi az egészségügyi és szociális alapellátással kapcsolatos ügyeket (szerződések előkészítése, működési engedélyek ellenőrzése, rendelők működőképességének biztosítása stb.).
3. A Pénzügyi és Jogi Bizottság értékeli:
a) a köznevelési, közművelődési, a család- és gyermekjóléti intézmények, valamint intézményegységek vezetőinek éves munkáját, és a családügyi főtanácsnok egyetértése esetén javasolja az ezekkel kapcsolatos beszámolók elfogadását a polgármesternek,
b) a köznevelési intézmények éves munkatervében, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását és a pedagógiai szakmai munka eredményességét, és a családügyi főtanácsnok egyetértése esetén javasolja az ezekkel kapcsolatos beszámolók elfogadását a polgármesternek,
c) az egészségügyi és szociális intézményvezetők, valamint intézményegység-vezetők éves munkáját, és beszámolóikat elfogadja.

4. A Pénzügyi és Jogi Bizottság ellenőrzi:
a) az önkormányzati gazdálkodást,

5. A Pénzügyi és Jogi Bizottság vizsgálja:
a) a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,

6. Előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeleteket, és azokat a képviselő-testület elé terjeszti.

7. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását – különös tekintettel a saját bevételekre -, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az előidéző okokat

8. A Pénzügyi és Jogi Bizottság képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban:
a) átveszi a helyi önkormányzati képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát, azt nyilvántartja és gondoskodik azok őrzéséről,
b) gondoskodik a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok jogszabály szerinti nyilvánosságra hozataláról,
c) lefolytatja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást
d) a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozóan részletes belső szabályokat állapíthat meg.
9. A Pénzügyi és Jogi Bizottság ellátja a Települési Értéktár Bizottság feladatait az alábbiak szerint:
a) azonosítja a nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a Pest Megyei Önkormányzat részére;
b) munkájába a döntés-előkészítés során amennyiben indokolt, bevonja a helyi, illetve megyei művelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket;
c) indokolt esetben napirendjére tűzi a települési értékekkel kapcsolatos kérdéseket, illetve legkésőbb a félévet követő hónap (július, január) utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek.
d) a Dunakeszi közigazgatási területén fellelhető, illetve létrehozott nemzeti érték felvételét a Dunakeszi Települési Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a Polgármesterhez címzett javaslatában. A Bizottság megvizsgálja a javaslat formai és tartalmi követelményeknek történő megfelelőségét, szükség esetén a javaslattevőt 15 napon belüli hiánypótlásra hívja fel.
e) A hiánypótlás eredménytelen eltelte esetén a javaslatot a Bizottság elutasítja. A Bizottság a kezdeményezés vizsgálatát követően dönt a Dunakeszi Települési Értéktárba történő felvételről.
f) Amennyiben a Bizottság felveszi az adott nemzeti értéket a Dunakeszi Települési Értéktárba, erről tájékoztatja a Pest Megyei Értéktárat és a Hungarikum Bizottságot, illetve ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a nemzeti érték felvételét javasolja-e a megyei vagy a Magyar Értéktárba.

Képviselő-testület tanácsnokai

Bővebb infó

I. 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Székhely

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta jegyző

Vezető

06-27-542-800

Telefon

jegyzo@dunakeszi.hu

Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Fő utca 75-81.

Székhely

dr. Pál Miklós

Ügyvezető

Wolfort Tiborné

Ügyvezető

06-27-341-600

Telefon

06-27-341-241

Fax

dunakesziszakrend@vnet.hu

www.dkszakrend.hu

Dunakeszi Város Sportigazgatósága

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Székhely

Seltenreich József

Vezető

06-27-542-800

Telefon

sportigazgatosag@dunakeszi.hu

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

2120 Dunakeszi, Budai Nagy A. u. 4-8.

Székhely

2120 Dunakeszi, PF.: 144.

Levelezési cím

Szabóné Ónodi Valéria

Vezető

06-27-341-802

Telefon

06-27-547 761

Fax

hszk@dunakeszi.hu

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Szent István u. 1.

Székhely

Homolya József

Vezető

06-27-342 885

Telefon

www.dkkozuzemi.hu

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

Székhely

2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

Levelezési cím

dr. Kerekes Dóra

Vezető

06-27-542-800

Telefon

06-27-341-182

Fax

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

www.dunakeszi.hu

Frissítve: 2020. július 7.

I. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

A cég székhelye:
2120 Dunakeszi, Szent István u. l.

Telefonszám:
Távhő:
06-27-342-253

Hulladékszállítás:
06-27-342-885

Email:
kozuzem@dkkozuzemi.hu

Honlap:
http://www.dkkozuzemi.hu/

A cég tevékenysége:
Építési terület előkészítése, Egyéb épületgépészeti szerelés, Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem, Közúti áruszállítás, Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, Reklámügynöki tevékenység, M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, Zöldterület-kezelés, M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés, Festés, üvegezés, Épületépítési projekt szervezése, Üzletvezetés, Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Nyomás (kivéve: napilap), Egyéb speciális szaképítés m.n.s., Ingatlankezelés, Összetett adminisztratív szolgáltatás, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, Gőzellátás, légkondicionálás, Nem veszélyes hulladék gyűjtése, Fémszerkezet gyártása, Fémmegmunkálás, M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása, M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása, Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás.

A képviseletre jogosult adatai:
Homolya József ügyvezető

Részesedés mértéke:
100%

Dunakeszi Város Önkormányzat
2120 Dunakeszi, Fő út 25.


Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft

A cég székhelye:
2120 Dunakeszi, Fő út 75-81.

Telefonszám:
Telefon:
06-27-341-600

Mobil:
06-70-606-1290, 06-70-606-1461

Fax:
06-27-341-241

Email:
dunakesziszakrend@vnet.hu

Honlap:
http://www.dkszakrend.hu/

A cég tevékenysége:
8622 ’08          Szakorvosi járóbeteg-ellátás Főtevékenység

A képviseletre jogosult adatai:
Wolfort Tiborné és dr. Pál Miklós ügyvezetők

Részesedés mértéke:
100%

Dunakeszi Város Önkormányzat
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Frissítve: 2020. július 7.

I. 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nincs ilyen adat

I. 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Székhely

Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta jegyző

Vezető

06-27-542-800

Telefon

jegyzo@dunakeszi.hu

www.dunakeszi.hu

Dunakeszi Város Sportigazgatósága

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Székhely

Seltenreich József

Vezető

06-27-542-800

Telefon

sportigazgatosag@dunakeszi.hu

www.dunakeszi.hu

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

2120 Dunakeszi, Budai Nagy A. u. 4-8.

Székhely

2120 Dunakeszi, PF.: 144.

Levelezési cím

Szabóné Ónodi Valéria

Vezető

06-27-341-802

Telefon

06-27-547 761

Fax

hszk@dunakeszi.hu

www.dunakeszi.hu

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

Székhely

2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

Levelezési cím

dr. Kerekes Dóra

Vezető

06-27-542-800

Telefon

06-27-341-182

Fax

ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

www.dunakeszi.hu

Frissítve: 2020. július 7.

I. 10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Ilyen adattal nem rendelkezünk,

Frissítve: 2020. július 7.

I. 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Dr. Tarnai Richárd

kormánymegbízott

Vezető

Dr. Radich Orsolya

Főigazgató

Frissítve: 2020. július 7.

II. TEVÉKENYSÉGI, MŰKÖDÉSI ADATOK

II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Magyarország Alaptörvénye

Megnyitás

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Megnyitás

2004. évi CXL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Megnyitás

A szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Letölthető dokumentumok

pdf ikon

Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata

Letöltés
pdf ikon

Adatvédelmi, adatbiztonsági, adatkezelési szabályzat

Letöltés

Frissítve: 2020. július 7.

II. 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei tekintetében nem releváns.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

1. Dunakeszi Város Önkormányzata időskorúak ápoló-gondozó otthona (1993. évi III. törvény 86. § (1)-(2) bekezdése). Hozzávetőlegesen 1975. óta működik a városban idősek otthona. A feladatellátás megkezdésről nem áll rendelkezésünkre konkrét adat, tekintettel a feladatátvállalás időpontjára   (tanácsi döntés volt) – a 62/2012. (XII. 09.) számű önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése rendelkezik jelenleg a kérdésről.

2. Dunakeszi Város Önkormányzata járóbeteg szakellátás (1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdése). 1970. január 01-től működik a településen járóbeteg szakellátás. A feladatellátás megkezdésről nem áll rendelkezésünkre konkrét adat, tekintettel a feladatátvállalás időpontjára  (tanácsi döntés volt) – az 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a Szakorvosi Rendelőintézetet.

ARCHIVUM

Frissítve: 2020. július 7.

II. 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A fenti adatok, dokumentumok és ügyleírások ügytipusonként bontva az „Ügyintézés” menüpontban találhatók meg részletesen:

Tisztelettel kérjük az ügyfeleket, hogy a Jegyző fogadóórájára telefonon vagy emailen jelentkezzenek be időpont egyeztetés céljából.

Jegyző, aljegyző ügyfélfogadási rendje:
Jegyző: minden hónap második keddjén: 13.00-tól

Aljegyző: minden hónap második keddjén 13.00-tól
Központi telefonszám: +36 27 542 800
Jegyzői email: jegyzo@dunakeszi.hu

Frissítve: 2020. július 7.

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatások:

egészségügyi alapellátás megszervezése

szociális alap és szakosított ellátások

gyermekvédelmi alapellátások

közterület felügyelet

anyakönyvvezetés

közútkezelés

közvilágítás

csapadékvíz kezelés

egészségügyi, szociális és köznevelési intézmények fenntartása

polgárvédelem

mezőőri szolgálat

közfoglalkoztatás megszervezése

köztemetés

közösségi közlekedés szervezésével kapcsolatos tájékoztatás

A fenti adatok, dokumentumok és ügyleírások ügytipusonként bontva az „Ügyintézés” menüpontban találhatók meg részletesen:

Frissítve: 2020. július 7.

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hatósági Csoport

• eljárási bírság nyilvántartása
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
„ WINIKSZ” nyilvántartás
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
„ WINIKSZ” nyilvántartás
• a kereskedelmi tevékenységének végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján kereskedelmi tevékenység bejelentésének nyilvántartása üzletek működési engedélyének nyilvántartása
• a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján telepengedélyek nyilvántartása
• a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet alapján szakfordítói és tolmács igazolvánnyal rendelkezők nyilvántartása
• a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása
• a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatást végzők nyilvántartása
• a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet vásárok és piacok nyilvántartása

Adóiroda

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. alapján az ASP adószakrendszer nyilvántartása

Igazgatási és Jogi Osztály

  • közalkalmazottak, köztisztviselők, munkavállalók, ösztöndíjas foglalkoztatottak és közcélú munkások jogviszonyával kapcsolatos nyilvántartások
  • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez tartozó nyilvántartások

Frissítve: 2020. július 7.

II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Dunakeszi Polgár (havonta megjelenő lap)

Kiadó: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.

Székhelye: 2133 Sződliget, Akácos út 59.

Email: keszipress@gmail.com

Honlap: www.dunakanyarregio.hu

Ingyenes közéleti lap, postai terjesztés minden lakásegységbe

Vetési Imre

Főszerkesztő

Dunakanyar Régió (kéthetente megjelenő lap)

Kiadó: Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.

Székhelye: 2133 Sződliget, Akácos út 59.

Email: keszipress@gmail.com

Honlap: www.dunakanyarregio.hu

Ingyenes közéleti lap, postai terjesztés minden lakásegységbe

Vetési Imre

Főszerkesztő

TELEKESZI TV

Kiadó: „MÁGUS” Média Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Pozsonyi utca 63.

Email: telekeszi@freemail.hu

Honlap: www.telekeszi.hu

Ingyenes közéleti műsorszolgáltatás, internetes és kábeltv-s terjesztés

Kovácsné Dobay Márta

Főszerkesztő

Dunakeszi Post

Kiadó: Glenwood Média Kft. Globoport Média Holding

Székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 73.

Email: kapcsolat@dunakeszipost.hu

Honlap: www. dunakeszipost.hu

Ingyenes internetes közéleti lap

Seifert Péter

Főszerkesztő

Frissítve: 2020. július 7.

II. 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A képviselő-testület a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2120 Dunakeszi, Fő u. 25. Fsz.) ülésezik főszabály szerint minden hónap utolsó csütörtöki napján. Augusztus hónapban igazgatási szünet miatt nem ülésezik, november és december hónapokban pedig előrehozott időpontban az ünnepek miatt. A meghívó minden esetben közzétételre kerül itt a honlapon a hírek között. Az ülések nyilt része nyilvános.

A 1/2013. (II.06.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról a Rendeletek egységes szerkezetben oldalon megtalálható.

Rendeletek egységes szerkezetben

Megnyitás

A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei

Megnyitás

Frissítve: 2020. július 7.

II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete üléseinek előterjesztései (bennük jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok)

Megnyitás

Frissítve: 2020. július 7.

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek, közlemények

Megnyitás

Hirdetmények

Megnyitás

Frissítve: 2020. július 7.

II. 11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs aktuális pályázat.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

pdf ikon

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.:

Letöltés
pdf ikon

Belső Kontroll:

Letöltés
pdf ikon

Állami Számvevőszék jelentése: A gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése

Letöltés

Frissítve: 2020. július 7.

II. 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

Lásd „Kapcsolódó dokumentum”

Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály

Központi email cím: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Központi ügyfélvonal: 06-27-542-800

Az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

Sipos Győző

Kapcsolódó dokumentum

doc ikon

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Letöltés
pdf ikon

Adatvédelmi szabályzat

Letöltés

Frissítve: 2020. július 7.

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

Frissítve: 2020. július 7.

II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

pdf ikon

Éves jelentés 2023_1799

Letöltés
pdf ikon

Éves jelentés 2023_1783

Letöltés
pdf ikon

Adtlap INFSZ éves jelentéshez elutasított adatigényekről Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Letöltés
pdf ikon

Adtlap INFSZ éves jelentéshez elutasított adatigényekről Dunakeszi Város Önkormányzata

Letöltés
Ügyszám

 

Tárgy

 

Elutasítás indoka

 

13/2016 ELMÜ elszámoló számla TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
14/2016 2015. évi jégpálya TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
15/2016 Quaestor felszámolójának válasza TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
16/2016 Gyermekétkeztetés megszervezése 2015. év téli szünetben TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
17/2016 Elvi támogatói hozzájárulás TAO pályázathoz TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
117/2016 Polgármesteri alpolgármesteri jutalom TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
118/2016 Polgármesteri fogadás 2015 TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
120/2016 Fogászati kezelőegység közbeszerzési eljárás ELUTASÍTVA: DVÖ nem adatkezelő
121/2016 Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
184/2016 Építményadó rendelet módosítása TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
187/2016 KELER Zrt-nél vezetett értékpapír-számla kivonat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
465/2016 Polgármester vagyonnyilatkozata ELUTASÍTVA: közérdekű adat hiánya
466/2016 Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. alkalmazottainak listája ELUTASÍTVA: DVÖ nem adatkezelő
467/2016 polgármesteri, alpolgármesteri jutalomból támogatott szervezetek ELUTASÍTVA: kért adat személyes adat
468/2016 polgármesteri, alpolgármesteri jutalomból támogatott szervezetek ELUTASÍTVA: azonos adatigénylőtől azonos adatigénylés
469/2016 Ábri Ferenc elleni vizsgálat RÉSZBEN TELJESÍTVE: zárt ülésről készült képviselő-testületi határozat megküldésre került
478/2016 Pócsi Györggyel csatornatisztításra kötött szerződés TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
738/2016 Ügyvédi költségek ELUTASÍTVA: közérdekű adat hiánya
952/2016 Ügyvédi átalánydíj TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
953/2016 Véleménynyilvánító szavazás költsége TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
997/2016 polgármesteri, alpolgármesteri jutalom TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1081/2016 Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány támogatási szerződések RÉSZBEN TELJESÍTVE: rendelkezésre álló közérdekű adatok megküldve
1191/2016 Pro-Fez Építész Iroda Kft részére adott megbízás Megbízás hiánya miatt nincs közérdekű adat
1309/2016 Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1313/2016 Óvodai szolgáltatás ELUTASÍTVA: közérdekű adat hiánya
1318/2016 Városi weboldal TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1394/2016 Fő téri sátor RÉSZBEN TELJESÍTVE: rendelkezésre álló közérdekű adatok megküldve
1442/2016 Dunakeszi Úthálózatáért Közalapítvány adatai TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1422/2016 Fő téri emlékoszlop TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1470/2016 Közút fejlesztése TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1577/2016 Elektronikus újság TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1578/2016 Lakótelepi Piknik ELUTASÍTOTT: közérdekű adatok hiánya
1694/2016 Rokoni kapcsolat ELUTASÍTVA: igényelt adat személyes adat
1734/2016 Képviselő-testületi ülések szó szerinti jegyzőkönyvei RÉSZBEN TELJESÍTVE: rendelkezésre álló közérdekű adatok megküldve
1735/2016 Iratkezelési Szabályzat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1738/2016 Roma Nemzetiségi Önkormányzat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1802/2016 Mobil WC-k működtetése ELUTASÍTVA: közérdekű adat hiánya
1825/2016 Képviselő-testületi határozat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1832/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1886/2016 Facebook hirdetések TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1887/2016 Képviselő önkormányzati megbízatása ELUTASÍTVA. Közérdekű adat hiánya
1919/2016 Óvodák működése TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1965/2016 Személyes adatok kezeléséről tájékoztatás TELJESÍTETT TÁJÉKOZTATÁS
1966/2016 Tanácsadó Testületek TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1967/2016 Szolidaritási adó összege ELUTASÍTVA:közérdekű adat hiánya
1968/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
1989/2016 Zárt ülés szavazati aránya ELUTASÍTVA: zárt ülés jegyzőkönyve nem nyilvános
1990/2016 Iratkezelési Szabályzat TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2015/2016 Város megújult honlapja TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2061/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2062/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2063/2016 Önkormányzati Üdülő RÉSZBEN TELJESÍTVE: rendelkezésre álló közérdekű adatok megküldve
2138/2016 Polgármesteri fogadás 2016 TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS
2139/2016 Név szerinti szavazati adatok TELJESÍTETT ADATIGÉNYLÉS

Frissítve: 2017. július 25.

II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ilyen szerződések nem kerültek megkötésre.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

pdf ikon

Adatvédelmi szabályzat

Letöltés

Frissítve: 2020. július 7.

II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nincs ilyen közzétételi lista.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Ilyen jellegű adatok nem érhetők el.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Ilyen jellegű adatok nem érhetők el.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Ilyen jellegű adatok nem érhetők el.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

Frissítve: 2020. július 7.

II. 23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei ilyen tárgyú megállapodást nem kötöttek.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei ilyen tárgyú megállapodást nem kötöttek.

Frissítve: 2020. július 7.

II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.

Frissítve: 2020. július 7.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III. 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Kapcsolódó dokumentumok

2010

pdf ikon

2010 Költségvetés (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2010 Költségvetés 1sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2010 Költségvetés 2sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2010 Költségvetés 3sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2010 Költségvetés Zárszámadás (2017.11.22)

Letöltés

2011

pdf ikon

2011 Költségvetés (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2011 Költségvetés 1sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2011 Költségvetés 2sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2011 Költségvetés 3sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2011 Költségvetés 4sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2011 Költségvetés Zárszámadás (2017.11.22)

Letöltés

2012

pdf ikon

2012 Költségvetés (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2012 Költségvetés 1sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2012 Költségvetés 2sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2012 Költségvetés 3sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2012 Költségvetés Zárszámadás (2017.11.22)

Letöltés

2013

pdf ikon

2013 Költségvetés (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2013 Költségvetés 1sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2013 Költségvetés 2sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2013 Költségvetés Zárszámadás (2017.11.22)

Letöltés

2014

pdf ikon

2014 Költségvetés (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2014 Költségvetés 1sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2014 Költségvetés 1sz. módosítás melléklet (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2014 Költségvetés 2sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2014 Költségvetés 2sz. módosítás melléklet (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2014 Költségvetés 3sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2014 Költségvetés Zárszámadás (2017.11.22)

Letöltés

2015

pdf ikon

2015 Költségvetés (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2015 Költségvetés 1sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2015 Költségvetés 2sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2015 Költségvetés 3sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2015 Költségvetés Zárszámadás (2017.11.22)

Letöltés

2016

pdf ikon

2016 Költségvetés (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2016 Költségvetés 1sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2016 Költségvetés 2sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2016 Költségvetés 3sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
xls ikon

2016 Költségvetés 4sz. módosítás melléklet (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2016 Költségvetés Zárszámadás (2017.11.22)

Letöltés

2017

pdf ikon

2017 Költségvetés (2017.11.22)

Letöltés
xls ikon

2017 Költségvetés melléklet (2017.11.22)

Letöltés
pdf ikon

2017 Költségvetés 1sz. módosítás (2017.11.22)

Letöltés
xls ikon

2017 Költségvetés 1sz. módosítás melléklet (2017.11.22)

Letöltés

2016-2017-2018

 ikon

2016-2017-2018. évi költségvetések és beszámolók (2019.08.22)

2019

pdf ikon

2019 évi költségvetési beszámoló melléklete (2020.10.16)

Letöltés
pdf ikon

2019 évi zárszámadási rendelet (2020.10.16)

Letöltés

2020

pdf ikon

2020 költségvetési rendelet (2020.10.16)

Letöltés
pdf ikon

2020 költségvetési rendelet melléklete (2020.10.16)

Letöltés

2021

pdf ikon

2021 költségvetési rendelet (2021.III.02)

Letöltés
xls ikon

2021 költségvetés mellékletek (2020.10.16)

Letöltés

2022

pdf ikon

2022 költségvetési rend (2022.III.03)

Letöltés
xls ikon

2022 költségvetés mellékletek

Letöltés

2023

pdf ikon

2023 költségvetési rend (2022.II.24)

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 1. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 2. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 3. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 4. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 5. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 6. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 7. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 8. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 9. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 11. sz. melléklet

Letöltés
pdf ikon

2023 költségvetés 10. sz. melléklet

Letöltés

III. 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

xlsx ikon

2022 Béradatok

Letöltés

A foglalkoztatottak létszámára és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok: 2017. év

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 87
betöltött álláshelyek száma 70
részfoglalkozás 5
– ebből vezető tisztségviselő 6
Önkormányzat engedélyezett létszáma 4
– ebből vezető tisztségviselő 2

 

Köztisztviselők iskolai végzettsége
egyetemet, főiskolát végzettek aránya 63,41%
Választott vezető tisztségviselők Vezetők Egyéb alkalmazottak Összesen
Bér 18 543 33 559 214 805 266 907
Cafetéria 400 1175 11 516 13 091
Költségtérítés 24 267 5377 5 668

 

A foglalkoztatottak létszámára és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok: 2018. év

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 87
betöltött álláshelyek száma 71
részfoglalkozás 5
– ebből vezető tisztségviselő 7
Önkormányzat engedélyezett létszáma 5
– ebből vezető tisztségviselő 2

 

Köztisztviselők iskolai végzettsége
egyetemet, főiskolát végzettek aránya 66,23%
Választott vezető tisztségviselők Vezetők Egyéb alkalmazottak Összesen
Bér 18 443 44 319 235 071 297 833
Cafetéria 400 1200 10 532 12 132
Költségtérítés 7254 222 4550 12 026

 

* Magyarázat

Vezető tisztségviselők: a polgármester és az alpolgármester

Vezetők: a jegyző, aljegyző, osztályvezetők

Egyéb alkalmazottak: a Polgármesteri Hivatalban és Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, alkalmazottak

 

Frissítve: 2019. június 3.

III. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

2012 évi támogatások

xlsx ikon

2022-ben nyújtott költségvetési támogatások

Letöltés
Kedvezményezett Támogatás célja Támogatás összege A megvalósítás helye
Dunakeszi Városi Polgárőrség támogatása Működési költségek 3 250 Dunakeszi
VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása Működési költségek 4 485 Dunakeszi
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület Koncertek, hangszervásárlás 300 Dunakeszi
Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület Működési költségek 300 Dunakeszi
Városvédő és Városszépítő Egyesület Működési költségek 600 Dunakeszi
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete Karácsonyi ünnepség 80 Dunakeszi
Magyarországi Európai Cserkészek KHE Működési költségek 100 Dunakeszi
Szentjánosbogár KHE Nyári táborozás 300 Dunakeszi
MÁV Alapítványi Óvoda támogatása Működési költségek 10 000 Dunakeszi
Eudoxia 20 Alapítvány Működési költségek 100 Dunakeszi
Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány Diákoknak jutalomút 325 Erdély
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány Diákoknak jutalomút 325 Erdély
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány Diákoknak jutalomút 325 Erdély
Cantemus Alapítvány a Korszerű Oktatásért Bárdos L. Ált.iskolai   diákoknak jutalomút 325 Erdély
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány Diákoknak jutalomút 325 Erdély
Zöld Iskola Alapítvány Fazekas M. Ált.iskolai diákoknak jutalomút 325 Erdély
Keresztszűlők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület Moldvai csángó gyermekek táboroztatása 100 Berekfürdő
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Működési költségek 190 Dunakeszi
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány Működési költségek 100 Dunakeszi
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány Servite Ökumenikus Kórus Hangversenyek 250 Dunakeszi
Szent Imre Egyházközség Működési költségek 200 Dunakeszi
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség Működési költségek 100 Dunakeszi
Dévai Szt. Ferenc Alapítvány Működési költségek 50 Dunakeszi
Myrai Szt.Miklós Egyhk. Hajléktalanok ellátása 1 066 Dunakeszi
Szent István Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 445 Dunakeszi
2.sz. Diáksport egyesület Működési költségek, versenyeken való részvétel 880 Dunakeszi
Bárdos Lajos Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 745 Dunakeszi
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 595 Dunakeszi
5.sz. Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 565 Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 870 Dunakeszi
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE Működési költségek 9 765 Dunakeszi
A 3 Dunakeszi Postagalamb SE Működési költségek 50 Dunakeszi
A 57 Dunakeszi Postagalamb SE Működési költségek 50 Dunakeszi
Alagi Diák Sakk Klub Működési költségek 300 Dunakeszi
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub Működési költségek 1 000 Dunakeszi
Daisen SE Működési költségek 50 Dunakeszi
Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE Működési költségek 50 Dunakeszi
Négy Muskétás SE Működési költségek 50 Dunakeszi
SVSE Kempo Klub Működési költségek 50 Dunakeszi
Hagymási Réka Kajak kenu Világkupa részvétel 30 Duisburg
Türner Fanni Junior szinkronúszó VB részvétel 30 Görögország
Bauer Márton Tűzoltó világjátékokon való részvétel 50 Sidney
Dunakeszi Sportjáért Közhasznú Alapítvány Működési költségek 1 971 Dunakeszi
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete nyári táboroztatás, rendezvények 1 220 Dunakeszi
Dunakeszi Készenléti Mentők Alapítvány Nappali ügyelet ellátása 3 490 Dunakeszi

Én egy szövegblokk vagyok. Kattints a szerkesztés gombra a szöveg megváltoztatásához. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2013 évi támogatások

Kedvezményezett Támogatás célja Támogatás összege A megvalósítás helye
Dunakeszi Városi Polgárőrség támogatása Működési költségek 2 924 Dunakeszi
VOKE József Attila Művelődési Központ Működési költségek 9 906 Dunakeszi
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület Éves nagykoncert költségei, hangszervásárlás 300 Dunakeszi
Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület Működési költségek 790 Dunakeszi
Loksa Bt. Dunakanyar Hangja tehetségkutató verseny 160 Dunakeszi
Városvédő és Városszépítő Egyesület Működési költségek 600 Dunakeszi
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub Kirándulás, hagyományos lakodalmas 500 Magyarország
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete Karácsonyi ünnepség 80 Dunakeszi
Dunakeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Május 1.-i ünnepi rendezvény költségek 195 Dunakeszi
Vincze József Verseskötet kiadása 50 Budapest
Farkas Ferenc Művészeti Iskola Alapítványa a művészet szeretetéért Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény programjai 600 Dunakeszi
Magyarországi Európai Cserkészek KHE Működési költségek 100 Dunakeszi
MÁV Alapítványi Óvoda támogatása Működési költségek 7 500 Dunakeszi
Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány Gimnáziumi programok, diákoknak jutalomút 1 695 Dunakeszi, Erdély
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány Iskolai programok, diákoknak jutalomút 875 Dunakeszi, Erdély
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány Iskolai programok, diákoknak jutalomút 1 093 Dunakeszi, Erdély
Cantemus Alapítvány a Korszerű Oktatásért Bárdos L. Ált.iskolai programok, diákoknak jutalomút 755 Dunakeszi, Erdély
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány Iskolai programok, diákoknak jutalomút 1 400 Dunakeszi, Erdély
Zöld Iskola Alapítvány Fazekas M. Ált.iskolai programok, diákoknak jutalomút 1 415 Dunakeszi, Erdély
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Programok, rendezvények 480 Dunakeszi
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia Sacra Búcsúi hangverseny 55 Dunakeszi
Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség Programok, rendezvények 520 Dunakeszi
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány Servite Ökumenikus kórus hangversenyek, kórustalálkozó 85 Dunakeszi
Szent Imre Egyházközség Klub programok, rendezvények 480 Dunakeszi
Dunakeszi Református Egyházközség Nyári táboroztatás, programok, rendezvények 460 Dunakeszi
Görögkatolikus Egyházközség Programok, rendezvények, templom építés 460 Dunakeszi
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség Programok, rendezvények 460 Dunakeszi
Szent István Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 466 Dunakeszi
2.sz. Diáksport egyesület Működési költségek, versenyeken való részvétel 753 Dunakeszi
Bárdos Lajos Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 815 Dunakeszi
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 450 Dunakeszi
5.sz. Általános Iskola DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 597 Dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium DSE Működési költségek, versenyeken való részvétel 911 Dunakeszi
Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE Működési költségek, bajnokságokon való részvétel 7 500 Dunakeszi
A 3 Dunakeszi Postagalamb SE Működési költségek 50 Dunakeszi
A 57 Dunakeszi Postagalamb SE Működési költségek 50 Dunakeszi
Alagi Diák Sakk Klub Működési költségek, bajnokságokon való részvétel 300 Dunakeszi
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub Működési költségek, bajnokságokon való részvétel 1 000 Dunakeszi
Lucz Dóra sport tev tám Kajak-kenu Világbajnokságon való részvétel 150 Duisburg
Sors és Végzet Ifj. és Szabadidősport Működési költségek 50 Dunakeszi
Myrai Vallási Közhasznú Egyesület Hajléktalanok ellátása 1 560 Dunakeszi
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete Nyári táboroztatás, rendezvények, hajléktalanok nappali ellátása 1 170 Dunakeszi
 

Frissítve: 2014. szeptember 9.

III. 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Tájékoztató az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekről

Üvegzseb menüpont

Megnyitás

Frisstíve: 2019. május 9.

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Dunakeszi Város Önkormányzata és intézményei nem kötöttek koncessziós szerződést és nem folytattak le ilyen jellegű pályázati eljárásokat.

 

Frissítve: 2020. július 7.

III. 6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

xlsx ikon

2022-ben nyújtott költségvetési támogatások

Letöltés

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Projektek

Dunakeszi Aranyalma Tagóvoda bővítése – TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2022-00018

1. Projekt rövid ismertetése
A projekt keretében a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár költségvetési szerv által működtetett Aranyalma Tagóvoda négy darab, egyenként 54,02 m2 alapterületű csoportszobával bővül, melynek eredményeképpen 108 darab új óvodai férőhely jön létre.A projekt keretében a meglévő Aranyalma Tagóvoda épülete kerül egy fedett-fűtött folyosóval összekötésre a tervezett bővítménnyel, melyben a 4 csoportszoba közül az egyik akadálymentes lesz, akadálymentes mosdóval, így akár mozgásában korlátozott kisgyermek is igénybe veheti minden hátrány nélkül az óvodai szolgáltatást. Az új épületszárnyban a csoportszobákon kívül helyet kapnak még a gyermeköltözők, gyermekmosdók, orvosi szoba, elkülönítő, szülői mosdó, szertár, takarítószertár, öltöző és gépészeti helyiség. A meglévő épületben módosításon esik át néhány helyiség, hogy a megnövekedett gyermek-, illetve dolgozói létszámot megfelelően ki tudja szolgálni, az érintett helyiségek a következők: melegítőkonyha, fogyasztói edény mosogató, étkező, elkülönítő, orvosi szoba, szülői fogadó, nevelőtestületi szoba és szertár.

Dunakeszi – Napsugár Bölcsőde bővítése – VEKOP-6.1.1-21-2021-00003

1. Projekt rövid ismertetése
A tervezett fejlesztés a 2018 decemberében átadott, négy csoportszobás Napsugár Bölcsőde (az épület teljes területe 1 110,24 m2) további négy csoportszobával történő bővítésére vonatkozik. A meglévő épület új, korszerű energetikai besorolású, működését 2019. szeptember hónapban kezdte meg.
Az egyes csoportszobákat a maximális 14 férőhellyel tervezi működtetni. A bővítés eredményeként az épület alapterülete 813,72 m2-rel növekszik a támogatást igénylő tulajdonát képező területen.
A bővítés része két új nevelési-gondozási szárny, egységenként 2-2 foglalkoztatóval és a hozzájuk tartozó egyéb helyiségekkel.
A bölcsődei udvar fejlesztésének keretében 2 db játszóudvar kialakítására és 2 db terasz (138,16 m2, illetve 138,23 m2) építésére kerül sor.
A kertészeti kialakítás koncepciója során két jól elkülöníthető kertrészlet jön létre. A fedett csoportteraszokhoz közvetlenül kapcsolódóan egy nagyobb összefüggő gyepes zöldfelület alakul ki a nagy helyigényű, szabad mozgásos játékok számára.
A bölcsődekert játszóeszközeinek teljes mértékben meg kell felelniük az érvényben lévő jogszabályi előírásokban, szabványokban foglaltaknak. A játszóeszközök környezetében megfelelő ütéscsillapító burkolat kialakításáról kell gondoskodni, a játékok védőterületén belül. A homokozó és a kisház is a burkolt felületre kerül. Két-két azonos mennyiségű és fajtájú játszószereket tartalmazó játszóhely tervezett, amelyek két részre osztott színes gumiőrleményes burkolatú egységen kerülnek elosztásra.
A beruházás keretében 1 db 42,16 m2 alapterületű előtér és 5 db kerékpártároló kialakítására kerül sor. Az energiahatékonysági intézkedések megvalósulnak, a külső falak, a lábazat, a tető, illetve a padló is hőszigetelést kap. Műanyag, fokozottan hőszigetelő ajtók és ablakok beépítését került tervezésre. Továbbá az épület bővítésével a jelenleg meglévő 4 kW teljesítményű napelemes rendszert is bővíteni kívánja a támogatást igénylő. A beruházás során komplex akadálymentesítés történik az új épületszárny esetében is. Infokommunikációs akadálymentesítési, illetve azbesztmentesítési tevékenység nem releváns a projekt vonatkozásában.
A beruházás során 11 db új parkoló-férőhely kialakítására kerül sor, amelyből 1 db akadálymentes kialakítású.

Kerékpáros fejlesztés Dunakeszin – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00030

1. Projekt rövid ismertetése
A fejlesztés keretében Dunakeszi lakott területen kívül lévő ipari, kereskedelmi városrészének a belterületen már megépült kerékpáros hálózatába való bekötése valósul meg az alábbiak szerint:
– a 2-es sz. Fő úttól a Szent István úti körforgalmi csomópontig (megteremtve a kapcsolatot a 2-es sz. Fő
úton addig kiépített egyirányúsított kerékpárutakhoz) kétirányú, önállóan vezetett kerékpárútként,
– a Szent István utcai kereszteződéstől egyesített gyalog- és kerékpárútként a 2-es sz. Fő út Berek utcai kereszteződéséig;
– a 2. sz. Fő út Berek utcai kereszteződésétől a Pallag utcai körforgalmi csomópontig tartó szakaszig kétirányú, önállóan vezetett kerékpárútként (megteremtve a kapcsolatot az EUROVELO6 kerékpárúttal);
– 2-es sz. Fő út Pallag utcai körforgalmi csomóponttól a Berek utcai körforgalmi csomópontig tartó szakasz önállóan vezetett kerékpárútként;
– Berek utcai körforgalmi csomóponttól indulva a Pallag utcai szervizúton a Nádas utcáig tartó szakaszon kétirányú kerékpáros nyomként;
– Nádas utcától az Auchan parkolóban kialakítandó B+R parkolóig, illetve a BKK által üzemeltetett 104-es és 126-os buszok megállójáig meglévő burkolaton lehet eljutni (így biztosítva a közúti közlekedéshez kapcsolódó intermodiális kapcsolatot, átszállási lehetőséget).

A fejlesztések leírása és a vonatkozó szerződések

Megnyitás

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2018-as kapcsolódó dokumentumok

zip ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Tervdokumentáció tömörítve 1/4
(2018.03.09)

Letöltés
zip ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Tervdokumentáció tömörítve 2/4
(2018.03.09)

Letöltés
zip ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Tervdokumentáció tömörítve 3/4
(2018.03.09)

Letöltés
zip ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Tervdokumentáció tömörítve 4/4
(2018.03.09)

Letöltés
pdf ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Közútkezelői hozzájárulás
(2018.03.09)

Letöltés
xlsx ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Gyalogátkelő árazatlan költségvetés
(2018.03.09)

Letöltés
xlsx ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Járda árazatlan költségvetés
(2018.03.09)

Letöltés
pdf ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Járda keresztszelvény
(2018.03.09)

Letöltés
pdf ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Járda keresztszelvény 2.
(2018.03.09)

Letöltés
pdf ikon

Fóti úti járda - közbeszerzési eljárás dokumentumai - Kiegészítő tájékoztatás 1.(2018.03.12)

Letöltés

2022. évi közbeszerzési terv

2022

1. Dunakeszi Napsugár Bölcsőde bővítése
1. Radnóti Miklós Gimnázium csarnok felújítása

docx ikon

2022. évi Közbeszerzési terv

Letöltés

2023. évi közbeszerzési terv

2023

1. Top-Plusz-1.2.1-21
Élhető települések
Kerékpáros fejlesztés Dunakeszin””
keretében
2. sz. főút menti kerékpárút építése”

2. „Top-Plusz-1.2.1-21
Élhető települések
Kerékpáros fejlesztés Dunakeszin””
keretében
Pallag utca menti kerékpárút építése”
3. „Top-Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést
támogató humán infrastruktúra
fejlesztése”
Dunakeszi Aranyalma Tagóvoda bővítése

pdf ikon

2023. évi Közbeszerzési terv

Letöltés
 ikon

Közbeszerzési szabályzat

SPORTIGAZGATÓSÁG

Letölthető dokumentumok

pdf ikon

Költségvetés 2022

Letöltés
pdf ikon

Sport - Beszámoló 2022

Letöltés
pdf ikon

Költségvetés 2021

Letöltés
pdf ikon

Sport - Beszámoló 2021

Letöltés
pdf ikon

Költségvetés 2020

Letöltés
pdf ikon

Sport - Beszámoló 2020

Letöltés
pdf ikon

Költségvetés 2019

Letöltés
pdf ikon

Sport - Beszámoló 2019

Letöltés
pdf ikon

Költségvetés 2018

Letöltés
pdf ikon

Sport - Beszámoló 2018

Letöltés