! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Pályázati felhívás gyermek háziorvosi praxis betöltésére

KezdőoldalHírekPályázati felhívás gyermek háziorvosi praxis betöltésére
Vissza a listához További cikkek a kategóriában
Egészség
2022-07-28

Dunakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő gyermek háziorvosi tevékenységre.

Az ellátandó feladatkör:

Dunakeszi Város III. számú gyermek háziorvosi körzetéhez tartozó gyermekek ellátása

A feladat ellátásának helye:

Önkormányzati tulajdonú, felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben.

Címe: Dunakeszi, Fóti út 35.

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagság
 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
 • Vállalkozói formában való működtetés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Dunakeszi Város Önkormányzata részére címezve (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „III. számú gyermek háziorvosi körzet pályázata”

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő Képviselő-testületi ülés, 2022. szeptember 29.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés  megkötését  követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően.

A praxisba bejelentett biztosítottak száma:

1764 fő

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.dunakeszi.hu

www.oali.hu

www.mok.hu

Egészségügyi Közlöny

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 0627/542-800-as telefonszámon lehet kérni.