! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Pályázati kiírás ügyvezető munkakör betöltésére

KezdőoldalHírekPályázati kiírás ügyvezető munkakör betöltésére
Vissza a listához További cikkek a kategóriában
Közérdekű
2021-11-22

Dunakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet Dunakeszi Város Önkormányzata tulajdonában álló Dunakeszi Városi Sport Kft ügyvezető munkakör betöltésére.

A Dunakeszi Városi Sport Kft. abból a célból alakult, hogy a Városi Sportegyesület Dunakeszi tulajdonában lévő ingóságokat (7 db busz; az Egyesület tulajdonában lévő nagy értékű pályakarbantartó gépek, berendezések; az Egyesület tagjai részére kereskedelmi tevékenység folytatása (sportszer, sportruházat értékesítése) és ingatlanokat (Kézilabdacsarnok; Nyíltvízi Evezőközpont; Jégpálya, Városi Sportcsarnok) hasznosítsa.

Pályázati feltételek

 • felsőfokú végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • minimum 3 (három) év sportdiplomáciai, sportvezetői vagy gazdasági vezetői tapasztalat
 • a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek való megfelelés, valamint nem állnak fenn a vezető tisztségviselőkkel szemben jogszabályban meghatározott kizáró okok,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a Társaság vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatása,
 • a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megfelel a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek, valamint nem állnak fenn vele szemben a vezető tisztségviselőkkel szemben jogszabályban meghatározott kizáró valamint összeférhetetlenségi okok

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Dunakeszi Város Önkormányzata részére címezve (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). A borítékon kérjük feltüntetni: „ügyvezetői pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

 

A pályázat elbírálásának rendje

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázókat bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve a polgármesterrel egyeztetve a pályázatokat 2021. december 15-ig bírálja el és dönt az ügyvezető személyéről.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat beadásával a pályázó a pályázati kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályázati kiírás közzétételének helye

Dunakeszi Város Önkormányzatának honlapja:  www.dunakeszi.hu

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 0627/542-800-as telefonszámon lehet kérni.

Kapcsolódó fájl