! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Adóügyek – Általános információk

KezdőoldalÜgyekAdóügyek – Általános információk
Ügyintézés

Kategória

Általános információk

Tisztelt Adózóink!

Segítve az önkéntes adófizetést, önkormányzati adóhatóságunk első körben a magánszemély adózóknak postán, vagy az elektronikus tárhelyeire küldi meg az adószámla fizetési értesítőket, valamint a befizetésre szolgáló csekkeket. A postai kézbesítés és kiküldés 2023. február végére várható, így kérjük, kísérjék figyelemmel postaládájukat, tárhelyüket. Azon adózó kap postán vagy az elektronikus tárhelyére fizetési értesítőt, akinek 1.000 Ft-ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz 2023. március 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé.

Az adószámla értesítőben benne van a március 15-ig és szeptember 15-ig pótlékmentesen fizetendő adó/adóelőleg, továbbá a korábbi évekről esedékes adóhátralékok összege.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az értesítőben kiküldött 2023. 02.27. illetve 2023.02.28. fizetési határidejű csekkeken a tavalyi adóévben megfizetni elmulasztott adóhátralék kerül kiküldésre. Az adóhátralék esetében a 2023. 02.27. illetve 2023.02.28. fizetési határidő a csekk gyártásának a napja.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Önkormányzatunknál már lehetőség van elektronikus fizetésre (EFER) is.

Tájékoztatjuk, hogy az aktuális napi „ADÓSZÁMLA KIVONATOT” az Elektronikus Önkormányzati Portálról belépve https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  a nap 24 órájában az arra jogosultak lekérdezhetik és ellenőrizhetik esedékes tartozásuk vagy túlfizetésük nagyságát.

Az Elektronikus Önkormányzati Portál /EÖP/ minden adózó számára elérhető, a nap 24 órájában és a hét minden napján megvalósulhat az adófizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

Általános információk

Tisztelt Adózóink!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az önkormányzat felé fizetendő első félévre esedékes adókat/adóelőlegeket 2023. március 16-ig lehet – tartozás és pótlékmentesen – megfizetni!

2023. március 16-ig fizethető

  • az építmény- és telekadó első félévi része,
  • a 2023. évi iparűzési adóelőleg első részlete és
  • ezen határnapig kell befizetni a február hónapban beszedett idegenforgalmi adó összegét is.

A naprakész adószámla információk megtekintésének legegyszerűbb módja, ha ezt elektronikusan teszi meg. Az adószámla elektronikusan, az ügyfélkapus belépés után az Elektronikus Önkormányzati Portál felületén tekinthető meg. Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az adószámla-kivonatot az kérdezheti le, akit erre feljogosított az adózó, de magánszemély esetében a saját adószámláját minden további nélkül megtekintheti.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. . (Kérjük feltüntetni az Ön adószámát vagy adóazonosító jelé.) Ügyfélszolgálatunkon – félfogadási időben – lehetőség van bankkártyával történő fizetésre (POS) is. Az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül minden adózó számára elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

Tájékoztató

HOGYAN TUDOM ELEKTRONIKUSAN KIFIZETNI A 2023. MÁRCIUS 15-IG ESEDÉKES HELYI ADÓIMAT AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON?

Önkormányzati adóhatóságunk teljes egészében biztosítja Önöknek adóügyekben az elektronikus ügyintézést, így otthonról minden ügy indítható és intézhető. Az Elektronikus Önkormányzati Portál (Portál) https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, adatbejelentéseiket, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat az önkormányzatunknál.

Az E-önkormányzati portál működésének és használatának tájékoztatókat

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

linken találja, ezen belül a részletes leírást az elektronikus fizetésről itt találhatja meg:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_adok_dijak_illetek

Belépésre itt nyílik lehetőség: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitola

Tovább olvasom

A helyi adók kapcsán beszélhetünk önadózásról és kivetéses adózásról

Az önadózás az a tevékenység, mely során az adóalany maga határozza meg a fizetendő adó mértékét.Ilyen adónemek a helyi iparűzési adó, valamint az idegenforgalmi adó. Ide sorolható a talajterhelési díj is, mely ugyan nem adónak minősül, azonban a beszedésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

Ezen adónemek esetén tehát az adózónak a jogszabályban előírt határidőig bevallását be kell nyújtania az adóhatósághoz, és a bevalláson feltüntetett adó összegét szintén a jogszabályban előírt határidőig meg kell fizetnie.

Kivetéses adózás esetén az adó összegét az adóhatóság állapítja meg. Kivetéses adónemnek minősül az építményadó, a telekadó, valamint a gépjárműadó.

Építményadó és telekadó esetében az adózónak adatbejelentést kell benyújtania az adóhatósághoz, az adóhatóság pedig az adatbejelentésben foglalt adatok alapján megállapítja a fizetendő adó mértékét és befizetési határidejét.

Fontos kiemelni, hogy bevallási, adatbejelentési kötelezettségnek minden adózó önként köteles eleget tenni, az adóhatóság külön felszólítása nélkül.

Amennyiben az adózó bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az adóhatóság mulasztási bírsággal sújthatja.

Adótitok

Az adótitok fogalmát az Art. 127. § (1) bekezdése határozza meg: adótitok az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat.

Ez alapján telefonon, vagy e-mailen nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni az adózást érintő részletes kérdésekről. Ez ügyben kérjük, keresse fel személyes ügyfélszolgálatunkat.

Adónaptár

Számlaszámok

11784009-15731247-10010000 egyéb bevételek

11784009-15731247-08970000 gépjárműadó

11784009-15731247-03540000 iparűzési adó

11784009-15731247-02440000 építményadó

11784009-15731247-02510000 telekadó

11784009-15731247-03160000 építmény utáni idegenforgalmi adó

11784009-15731247-03780000 késedelmi pótlék

11784009-15731247-03610000 bírság és végrehajtási költség

11784009-15731247-01030000 idegen bevételek

11784009-15731247-03920000 talajterhelési díj

11784009-15731247-03470000 illeték beszedés

11784009-15731247-03090000 tartózkodás utáni idegenforgalmi adó

Cégkapu

Tájékoztatjuk a cégek tulajdonosait és képviselőit, hogy a cégkapun kiküldött dokumentumok .asice kiterjesztéssel rendelkeznek, melyek a gépre lementve .zip kiterjesztésre átnevezve válnak megnyithatóvá.

A támogató eljárás az adóhatóság ügyfélbarát szolgáltatása

Az adózók és tanácsadóik régóta szorgalmazott igénye volt, hogy az adóhatóság, amennyiben kockázatot tár fel, ne egyből ellenőrzést indítson, hanem az adózókkal kölcsönösen együttműködve, egyfajta szolgáltatásnyújtásként próbálja rávezetni az adózókat az adószabályok helyes értelmezésére és az esetleges adminisztrációs hibák kijavítására. Ezekre az igényekre reflektálva került 2017-ben bevezetésre az adózók érdekét szolgáló új jogintézmény, a támogató eljárás, amely abból a megközelítésből indul ki, hogy az adózók alapvetően jogkövetőek, adókötelezettségeiket maradéktalanul teljesíteni kívánják, de az önkéntes jogkövetés során felmerülhetnek olyan nehézségek, problémák, adminisztrációs hibák, amelyek kiküszöbölésében az adóhatóság segítséget nyújt mindenfajta szankcionálás nélkül.

Az adóhatóság elsődleges feladata továbbra is az adóelkerülés megakadályozása és az így kivonni próbált adóösszegek biztosítása, ugyanakkor azoknak az adózóknak, akik hajlandóak együttműködni az adóhatósággal és jogkövető magatartást tanúsítanak, továbbra is kedvezményeket biztosít, és támogató eljárás keretén belül nyújt segítséget a hibák feltárására és kijavítására.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL. (Art.) változásával az önkormányzati adóhatóság ellenőrzési tevékenységét megelőzi az adózással kapcsolatos kockázatelemzés, amelynek célja a kockázati tényezők észlelése, a kockázatok fennállásának kizárása. A kockázatelemzés keretein belül a revizorok megvizsgálják az adóhatóság adatbázisában fellelhető adatokat, az adózó által benyújtott adóbevallásokat, adatszolgáltatásokat, adóhatósági nyilvántartásokat, bíróságtól, más hatóságtól, más adózóktól származó adatokat, a nyilvánosan elérhető adatokat, illetőleg az adózóval esetlegesen már korábban lefolytatott ellenőrzési tapasztalatokat. Amennyiben az adóhatóság a kockázatelemzés során a rendelkezésre álló adatok kiértékelésekor, elemzésekor kockázatot észlel, az adózóval kapcsolatban más hatóságtól is kérhet információkat.

A feltárt kockázat megszüntetése érdekében az önkormányzati adóhatóság támogató eljárást indít, vagy az adózót ellenőrzésre kiválasztja.

Amennyiben a kockázatelemzés hibát, hiányosságot észlel, annak megszűntetése érdekében a támogató eljárás keretében egyrészt önellenőrzést javasolhat, másrészt kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az adózóval. A kapcsolatfelvétel célja, hogy a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával történjen meg. A támogató eljárás során nem történik sem ellenőrzés, sem szankcionálás, az elsődleges cél az ügyfél közvetlen szakmai tanácsokkal történő ellátása, segítése.

A támogató eljárásban való részvétel nem kötelező, azonban érdemes élni a szakmai segítséggel, hiszen az eljárás során kijavított jogsértések miatt az adóhatóság semmiféle jogcímen nem szab ki szankciót. Amennyiben a kapcsolatfelvétel megtörténik, a támogató eljárás végén jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a feltárt hibákat, hiányosságokat, az ezek megszűntetése érdekében tett intézkedéseket, illetőleg azt, hogy a támogatás eredményes vagy eredménytelen volt. Ha a támogató eljárás eredménytelen maradt, az adóhatóság elrendelheti az adózó ellenőrzését.

Abban az esetben, ha a kockázatelemzés egyértelműen arra a következtetésre jut, hogy az adózó szándékos adóelkerülést, adócsalást követ el, akkor az elemzést követően, az adóellenőrzésre történő kiválasztás a támogató eljárás nélkül is megtörténhet.

Összefoglalva tehát, a támogató eljárás lényege, hogy az adóhatóság nem ellenőriz, nem szankciónál, hanem önellenőrzést javasol, és ha szükséges, közvetlen szakmai támogatást nyújt a hibák, hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Ez gyakorlatilag egy, az adózóra specializált személyes adószakmai tanácsadás annak érdekében, hogy az adózók a már feltárt adminisztrációs hibát kijavíthassák és a bevallással lezárt, korábbi időszak hibáit, hiányosságait rendezzék.

A hibák jelentős része így hatékonyabban korrigálható az adóhatóság és az adózó együttműködésének eredményeként. Az adóellenőrzés megindítására pedig csak akkor kerülhet sor, ha a hibák az adózó által nem javíthatók, vagy nem vállalja az adózó az önellenőrzést, illetve a támogató eljárás eredménytelennek bizonyul.

Hivatkozott jogszabályhelyek: Art. 138. §, Art. 139. §, Art. 140. §

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésnek az OHP portálon vagy az E-papíron keresztül beadott dokumentumok minősülnek.

Nyomtatványok

pdf ikon

Adatlap elektronikus ügyintézéshez ellenőrzési eljárás során

Letöltés
docx ikon

Meghatalmazás formanyomtatvány magánszemélyek részére

Letöltés
pdf ikon

Cégkapu regisztrációhoz tájékoztatás

Letöltés