! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

KezdőoldalÜgyekBevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése
Ügyintézés

Ügyleírás

Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján. Az ügyintézés kezdeményezhető személyesen vagy postai úton.

A Korm.rendelet 3. számú melléklete tartalmazza azokat a termékköröket, amelyek kizárólag üzletben forgalmazhatóak. Ezen termékek forgalmazásához működési engedély szükséges, azonban minden más termék kereskedelmét elegendő bejelenteni a Jegyzőhöz.

A bejelentés-köteles tevékenységek esetében nem készül határozat, az Önkormányzat csupán egy igazolást állít ki az üzemeltető részére, mellyel bizonyítani tudja az egyéb szakhatóságok részére, hogy kötelezettségének eleget tett. A kereskedelmi tevékenységet azonban közvetlenül a bejelentés megtétele után megkezdheti.

A bejelentés tartalmazza:

  •  a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal   rendelkezik,
  •  a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági   nyilvántartásba vételi számát,
  •  az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal   rendelkezik,
  •  a bevásárlóközpont elnevezését,
  •  a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
  •  a területhasználat jogcímét,
  •  a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá az üzletek, más árusítóhelyek számát.

A jegyző a bevásárlóközpontot a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A bejelentett adatokban történő változást a jegyzőhöz haladéktalanul be kell jelenteni.

A jegyző a bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételt követően, megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak, az illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi felügyelőségének, valamint az illetékes rendőrkapitányságnak.

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység adataiban változás következik be (pl. üzemeltető-váltás, termékkör-bővítés, vagy változik a forgalmazott termékek köre, nyitvatartási idő változása), a változást kötelező haladéktalanul bejelenteni a települési jegyzőhöz (nyitva tartás változása esetében az azt megelőző 8 napon belül).

Hatáskör és illetékesség:

A bevásárlóközpont fekvése szerint illetékes település jegyzőjéhez kell benyújtani a bejelentést.

Szükséges okiratok, mellékletek:

Külön formanyomtatvány nincs, a fenti adattartalommal kell megtenni a bejelentést.

Alkalmazott jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) számú Korm.rendelet

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csupán bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek esetében is jogosult az önkormányzati hatóság helyszíni ellenőrzést lefolytatni, amely során kérheti, hogy mutassa be a Jegyző által kiállított igazolást, valamint ellenőrizheti az abban foglaltakat (vagyis a forgalmazott termékek körét, nyitva tartási időt, parkolási lehetőségek valódiságát).

Gyakori kérdések

Hol kell benyújtani a bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentést?

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Mikor és hogyan értesülök a nyilvántartásba vételről, hogyan kaphatom meg az igazolást?