! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Csapadékvíz elvezetés

KezdőoldalÜgyekCsapadékvíz elvezetés
Ügyintézés

Ügyleírás

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák bejelentése.

Fontos információ

A város által kialakított árkokat, sajnálatosan az érintett telektulajdonosok túlnyomó része rendszeresen feltölti. Ahol betemetést észlel a Városüzemeltetési osztály ügyintézője vagy a Közterület – Felügyelet munkatársa ott felhívjuk az ingatlantulajdonos figyelmét, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.

Ugyanakkor sem a zárt, sem a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer nem jelent biztosítékot a nyári felhőszakadások esetén az extrém mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetésére, tekintettel arra, hogy ezek a rendszerek azok az átlagos csapadékvíz mennyiségére vannak tervezve.

Tovább olvasom

A bejelentés kötelező tartalmi elemei

  • bejelentő neve, címe
  • bejelentő telefonszáma
  • a közterületen lévő csapadékvíz helyének pontos meghatározása
  • az írásban leadott kérelemhez csatolhatók mellékletek (fénykép)

A bejelentést megteheti személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, telefonos elérhetőségeinken vagy E-mailen az „Általános kérelem” nevű nyomtatvány kitöltésével.

A bejelentés megtételét követően, amennyiben szükséges a Városüzemeltetési csoport ügyintézője felveszi a kapcsolatot a bejelentővel. Az ügyintézés menetéről, alakulásáról tájékoztatást ad a Hivatal munkatársa.

Tájékoztató

A lakóparkokban lévő csapadékvíz-problémák megoldása érdekében az Önkormányzat további lépéseket tett. Korábban kiépült egy gerincvezeték a Tisza utcától a Mátyás király utcán át egészen a Dunáig, melynek bővítésének a tervei elkészültek. Az első ütemben a Huszka Jenő utca alatt épülne meg a vezeték. amely a Kolozsvár utcán folytatódva érné el a Mátyás király utcai vezetéket. A második ütemben megépülő szakasz a Tisza utcán haladna, majd tovább a Kossuth Lajos utcán a Botond utcáig. A hálózat harmadik üteme a Tisza utcai részhez kapcsolódva a Szent Imre tértől a Rákóczi út mentén húzódna és annak, valamint a hozzá kapcsolódó utcák csapadékát vezetné el a befogadóig.

A tervek elkészültének köszönhetően az Önkormányzat felkészült arra, hogy a jövőben pályázzon a beruházás állami támogatással való kivitelezésére.

Ügyintézési határidő

A beérkezéstől számított 30 nap.

Alkalmazott jogszabályok

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény

2011. évi vízi-közmű szolgáltatásról szóló CCIX. törvény

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (VII.31.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz közterületre történő kivezetésének szabályairól

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Nyomtatvány

pdf ikon

Általános kérelem

Letöltés